ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./178 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านศรีฐาน ตลอดสาย ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./053 10 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณปากทาง เข้าซอยโพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./007 10 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ใหญ่ กำลังจะล้มทับ บริเวณด้านหลัง เค เอฟ ซี ตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./177 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 27 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./052 10 พ.ย. 2558 ขอให้ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อค./009 10 พ.ย. 2558 ขอวามอนุเคราะห์ ย้ายเสาโทรศัพท์ ออกจากเขตชุมชน บริเวณ ซอยประชาสโมสร 27 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./182 10 พ.ย. 2558 เมื่อวันที่ 7/11/58 ช่วงเวลาประมาณ 6.00 น. เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายใน ซอยประชาสโมสร 27 และไฟ้ไหม้บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟและเสาไฟ ส่งผลให้ไฟฟ้าส่องสว่าง(สาธารณะ) ภายในซอยเกิดการชำรุด ทั้งโคมไฟ,สายไฟ และหลอดไฟนีออนแบบยาว ชำรุด จำนวน 3 ต้น แต่หลอดไฟบริเวณปากซอยยังใช้งานได้ตามปกติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./176 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 139/67 ซอยชาตะผดุง 5 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./175 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณ ซอยตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 446/5 ซอย กลางเมือง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./174 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 97/15 ซ.ชาตะผดุง 2/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./173 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/13 ซอยสมานมิตรหลอดนีออน 2.หน้าบ้านเลขที่ 82/4 ซอยศรีชนะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./172 10 พ.ย. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 ซอยตัน จุดสิ้นสุดถนนเป็นป่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./006 09 พ.ย. 2558 จอดรถกีดขวาง ทางจราจร ปากซอยพัทยา 2 มีรถยนต์สัญจร เข้า - ออก ซอยเป็นจำนวน มาก มีรถทะเบียน กจ3034 ขอนแก่น จอดเสียมานานแล้ว และจอดหน้าบ้านคนอื่น เคยแนะนำให้ไปจอดที่อื่น แต่ไม่ดำเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./171 09 พ.ย. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟ จำนวน 8 จุด ในบริเวณ ซอยเริ่มจาก หน้าบ้านเลขที่ 259/666 ซอยเมตตา 1 จนถึงท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./030 09 พ.ย. 2558 ขยะตกค้าง เศษวัสดุขยะครัวเรือน บริเวณซอยตรงข้ามเฮือนกลางเมือง ถ.เหล่านาดี ซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./170 09 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 13 ติดแล้วดับอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./169 09 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย มิตรภาพ 14 กลางซอย หน้าบ้านเลขที่ 8/27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./006 09 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ ชำนาญกิจก่อสร้าง เลขที่ 1/4 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./005 09 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ ที่ว่างเปล่า ยังไม่ได้อยู่อาศัย มีต้นไม้ใหญ่และเถาวัลย์ ขึ้น โนนทัน 8 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./004 09 พ.ย. 2558 ขอแรงงานตัดกิ่งที่ขึ้นรอบสายไฟ บริเวณถนนหน้าบ้านกิ่งก้านสูง ขึ้นพันสายไฟ เลขที่ 38/6 ซอยศรีจันทร์ 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./168 09 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ ทุกซอย ซอย 1,3,5,7 ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./051 09 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ขุดลอกดิน ออกจาท่อในคุ้มทานตะวัน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./167 09 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เป็นปลอดนีออน ยาว 1.ในซอยหลังศูนย์ราชการ 4 เสาแรก 2.ซอยหลังศูนย์ราชการ 10 เป็นซอยแคบ ขอให้นายช่างนำบันไดไปด้วย เป็นหลอดนีออนยาว เสาต้นแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./050 09 พ.ย. 2558 ท่ออุดตัน บริเวณหลังอาชีวเลขที่ 120/1 ซอยรอบเมือง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./049 09 พ.ย. 2558 ฝาท่อชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 149/5 ซ.สวัสดี 1 ประมาณกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./166 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 54 ซอย 54/2 ซอย 54/3 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./048 06 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตกตลอดซอย บริเวณซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./165 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 58/58 ซอยประชาสโมสร 34 2.ซอยประชาสโมสร 36 ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./164 06 พ.ย. 2558 ขอเพิ่มชุดโคมไฟ 1. ซอยธารทิพย์ 2/4 1 จุด 2.ซอยข้างศาลาไปโรงสูบน้ำ ชาตะผดุง 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./045 06 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณถนนใหญ่ แถสร้านส้มตำ ชุมชนมิตรสัมพันธฺ์ 2 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]