ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./067 02 เม.ย. 2558 ถนนชำรุด หน้าปากซอย ศรีจันทร์ 10/1 หน้าร้านขายของ 20 บาท บริเวณป้ายชุมชนศรีจันทร์ประชาฯ ถนนเป็นรู ลึก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./066 02 เม.ย. 2558 ซ่อมแซมถนนและสะพานไม้ชำรุด บริวณถนนคุ้มใต้ ชุมชนมิตรภาพ ใกล้ทางรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./232 02 เม.ย. 2558 ขอลอกท่อระบายน้ำบริเวณสะพาน ชุมชนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./231 02 เม.ย. 2558 การตรวจสอบการวางท่อ บริเวณซอยบ้านกอก 16 หน้า ม.ภาคฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./148 02 เม.ย. 2558 ขอดินเอาไปถมใต้ถุนบ้าน ขอดินถมใต้ถุนบ้านบริเวณ 9/59 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./057 02 เม.ย. 2558 จัดระเบียบ ทางเท้าบนฟุตบาท บริเวณสี่แยกมิตรภาพลงไปทางด้าน โรงเรียนเทคโนภาคฯ จนถึงม.ภาคฯ มีการวางของขายกีดขวางทางฟุตบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./147 01 เม.ย. 2558 ขออุปกรณ์ ในชุมชนมิตรภาพ ขอ ออล์ 2 คู่ โต๊ะเหล็กพับ ตัว บอร์ด 2 บอร์ด เขียนหนังสือ เก้าอี้ขาว 50 ตัว ชุดกีฬาตะกร้อ พร้อมเนส 1 ชุด ชุดกีใาตีแบด 2 ชุด เต๊นท์ 1 หลัง ผ้าใบ คลุมโรงสี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./703 01 เม.ย. 2558 ตรวจสอบชุดไฟฟ้า บริเวรหน้าหอพักหญิงสุิยา ซอย 16 ถนนตรงข้าม ม.ภาคฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./702 01 เม.ย. 2558 โคมไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหน้าเมือง 7/1 โคมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./701 01 เม.ย. 2558 โคมไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวีรวรรณ 3 40 W ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./163 01 เม.ย. 2558 สัตว์จรจัด (สุนัข / แมว ) จัดหาที่อยู่ให้สัตว์จรจัด ในชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./065 01 เม.ย. 2558 ปรับปรุงผิวถนน บริเวณซอยวีรวรรณ ช่วงปาซอยถนนชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./700 01 เม.ย. 2558 เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล ระโยงระยาง บริเวณซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./699 01 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 7 ใกล้กับโรงแรม พ.พาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./162 01 เม.ย. 2558 ขยะล้นถัง เก็บขยะ และกิ่งไม้ ในซอยหน้าเมือง 7 ถ.เหล่านาดี ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./161 01 เม.ย. 2558 ขอให้เก็บขยะเพิ่ม ในซอย บริเวณ เลขที่ 75/212 ซ.วีรวรรณ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./698 01 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 2/15 หมู่บ้านมิตรภาพ ซอย 9 หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./697 01 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น บริเวณเลขที่ 138/46,138/47 ในซอยมิตรภาพ 13 หลอดไฟเสื่อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./230 01 เม.ย. 2558 ขอขยายท่อระบายน้ำ บริเวรเลขที่ 24/17 ซ.มิตรภาพ 11 หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./229 01 เม.ย. 2558 ขุดลอกท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 138/39 ถ.มิตรภาพ ชุมชนหนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./696 01 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 45/11 ซ.มิตรภาพ 13 หลอดนีออนยาว 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./228 01 เม.ย. 2558 ขุอลอกท่อระบายน้ำ ถ.ราษฎร์คนึง และซอยราษฎร์คนึง 10 โดยใช้แรงงานชุมชนโนนชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./695 01 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 98/33 ซ.มิตรภาพ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./694 01 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ซอย 11 2 ดวง 2.หมู่บ้านร่มเย็น 2 ดวง 3. ซ.9 (มก) 3 ดวงชุมชนศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./227 01 เม.ย. 2558 ฝาท่อชำรุด บริเวณหมู่บ้านสวีทโฮม เลขที่ 92/40 ตำรวจทางหลวง หนองแวงตราชู3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./226 01 เม.ย. 2558 ฝาท่อชำรุด บริเวณเลขที่ 149/9 ซ.สวัสดี 1 หนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./146 01 เม.ย. 2558 ขอป้ายจราจร จำกัดความเร็ว บริเวณซอยชัยพฤกษ์ โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./160 01 เม.ย. 2558 มูลสัตว์ ส่งกลิ่นรบกวน บริเวณซอยหนองสแบง 4 โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./054 01 เม.ย. 2558 ขอกระจกนูน บริเวณชุมชนโนนทัน 7 ซ.ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./693 01 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1 จุด ถนนศรีจันทร์หน้าบำบัดเสาข้างร้านขายชุดกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]