ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./125 12 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 594/4 ถ.เหล่านาดี ใกล้ ร.ร.วัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./527 12 ก.พ. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหมู่บ้านนักกีฬา ถ.เหล่านาดี ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./526 11 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 201/29 หอโฟกัส สีเขียว ถ.บ้านกอกเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./150 11 ก.พ. 2559 ไม่มีท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 201/29 หอโฟกัส สีเขียว ถนนบ้านกอกเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./525 11 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 หน้าหอพักสุภาภรณ์ เคยซ่อมแล้ว 1 วัน ดับอีก ซอยป่ากลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./524 11 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ลานออกกำลังกาย ซอยศรีจันทร์ 20 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./523 11 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านข้างบ้านแม่สะดวก ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 เอาบันไดไปด้วย ซอยต้นฮาร่าตัดเสื้อ ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./100 11 ก.พ. 2559 กลิ่น เสียง รบกวนคุ้ยเขี่ยขยะ บริเวณกว้าง บินเข้ามาในบ้าน บริเวณเลขที่ 44/211 บ้านที่เลี้ยงไก่ ซอยพัทยา 1 ถ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./061 11 ก.พ. 2559 ขอยางมะตอย 50 ลูก ในชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./124 11 ก.พ. 2559 ขอกระจกนููุน บริเวณหน้าซอย หลังศูนย์ราชการ 14/2 ข้างศาลาชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./123 11 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ รอบชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./149 10 ก.พ. 2559 ขอล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนจอมศรี โดยรอบในซอย ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./521 10 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟรั่ว บริเวณ ถ.จอมศรี ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./522 10 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 151/12 ซอยเหล่านาดี 4/6 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./122 10 ก.พ. 2559 ขอเพิ่มชื่อผู้บริจาคซอยใหม่ จากซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เป็นซอยสว่างรัตนาเนื่องจากเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาค ที่ดินเป็นซอยสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./121 10 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าศาลา เทิดพระเกียรติ ศาลาชุมชนะารทิพย์ ด้านตะวันออกของศาลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./120 10 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ ข้างบ้าน นางวิลัย อนุศรี อยู่หน้าวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./119 10 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./023 10 ก.พ. 2559 ด้วยข้าพเจ้านางสาวรัชนิวัลย์ มูลสีละ อยู่บ้านเลขที่ 55/79 หมู่ 12 ซอยราษฎร์คนึง 20 บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และบ้านข้างเคียง ได้รับความเดือนร้อนจากการกระทำการรุกล้ำพื้นที่ถนนสารธารณะ ของนายมีชัย ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 55/8 หมู่ 12 ซอยราษฎร์คนึง 20 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการติดตั้งรั้วบ้านรุกล้ำออกมาบริเวณถนนสาธารณะ ทำให้การสัญจรได้รับความลำบากเนื่องจากเป็นบริเวณทางโค้งและข้าพเจ้าพร้อมบ้านข้างเคียง ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่ถนนสาธารณะของ นายมีชัย ดังนี้ 1) กรณีการติดตั้งรั้วบ้านรุกล้ำถนนสาธารณะ ซอยราษฎร์คนึง 20 และพื้นที่ข้างเ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./060 10 ก.พ. 2559 ขอทำถนน บริเวณซอยสาวิตรี ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./148 10 ก.พ. 2559 ขอท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 225/23 ม.13 ซอยสาวิตรี ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./118 10 ก.พ. 2559 ขอเพิ่มชื่อผู้ บริจาคซอยใหม่ ขอเปลี่ยนชื่อซอย จาก ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เป็นซอยสว่างรัตนา เนื่องจากเป็นเกียตรแก่ผู้บริจาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./147 10 ก.พ. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ลเขที่ 420/3 ซอยห้าธันวา ข้างหอพักอัมพร ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./051 10 ก.พ. 2559 ตัดต้นไม้หูกวาง บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 176/1 ถ.ร่วมจิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./520 10 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 9 จำนวน 4 จุด ชุมชนสามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./519 10 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย สันติสุข 15 ชุมชนสามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./518 10 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.เลขที่ 142 ซ.ศรีจันทร์ 33 2.เลขที่ 149/11 ซอยศรีจันทร์ 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./146 10 ก.พ. 2559 ฝาท่ระบายน้ำ เสียงดัง เวลารถวิ่งผ่าน ตลอดแนว ซอยเหล่านาดี 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./517 10 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟโซเดียม แสงจันทร์หน้า รร.เทศบาลโนนทัน ถ.ชาตะผดุง จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./059 10 ก.พ. 2559 ฟุตบาธชำรุด บริเวณมุมปากซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]