ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./451 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ข้างสวนสาธารณศรีแก้ว ซอยอนามัย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./450 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน 2 จุด ซอยอนามัย 4 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./449 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ โคมหักลงมา บริเวณ ซอยข้างวัดหนองแวง ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 เสาแรกข้างไท ลาบเป็ด อีก 1 จุด ซอยสุขใจ 1 ลงซอย 18 ไปเสาที่ 2 หรือตรงซอย 18 ลงทางบึงแก่นนคร ทางตัดลงซอยสุขใจ 1 เสา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./448 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยมัชฌิมา (สุขสำราญ) หน้าบ้านเลขที่ 9/10 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./446 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านไทอีสานลาบเป็ด ถึงเจ้าพ่อมมเหศักดิ์ ดับตลอดสาย ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./445 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ มีประกายไฟ ไฟช็อต ตรงบริเวณ หน้าวัดศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./129 22 ม.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 14 ซอย มิตรสัมพันธ์ ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ บ้านคุณสุกัญญา ร้านซัก รีด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./128 22 ม.ค. 2559 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณ ซอยสุขสบาย 6 บริเวณท้ายซอย เป็นซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./444 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย บริเวณ ซอยกลางเมือง 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./020 22 ม.ค. 2559 ขอป้ายวันคู่ วันคี่ บริเวณ เลขที่ 329 ถ.ศรีจันทร์ ร้านทำเนียบแว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./127 22 ม.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ หน้าซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./442 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าหอพัก พันธ์ศรีเพลส ถ.ศิลปสนิท 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./441 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดป่าศิริวนาราม หนองใหญ่ 3 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./440 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./443 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟนิออนขนาดยาวจำนวน 1 หลอด อยู่ในซอยสุขสบาย 7 อยู่ติดกับทาวน์เฮ้าส์บ้านเลขที่ 49/98 บ้านโนนทัน ซ. สุขสบาย 7 ต.ในเมือง ทำให้ถนนมืดและน่ากลัวเพราะเป็นซอยที่อยู่ใกล้ที่รกร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./086 21 ม.ค. 2559 บริเวณพื้นที่ด้านหลังศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีกาย้ายเอาถังขยะมากองไว้ ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยรวมถึงเด็กเล็กเป็นอย่างมาก รบกวนแก้ไขด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./439 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยสวัสดี 1 ถ.มิตรภาพ หนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./085 21 ม.ค. 2559 การเลี้ยงสุนัข เพื่อจำหน่าย บริเวณ บ้านเลขที่ 39/26 หมู่บ้าน วีไอพี โฮม 8 ถ.ศิลปสนิท ประมาณ 20 ตัว ทำให้บ้านข้างเคียงเดือดร้อน กลิ่น และเสียงรบกวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./438 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 23 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./437 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14 ซอย 4 ต้นแรก 1 หลอดยาว ถ.หลังศูนย์ราชการซอย 14 เลยบ้านประธานซอยที่ 2 หลอดยาว ( เอาบันไดไปด้วย )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./436 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย ซอยพัทยา ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./435 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 2-4 ซอยร้านแม่มดเดิม ร้ายก๋วยเตี๋ยว ยายมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./019 21 ม.ค. 2559 ตีเส้นจากขาแดงเป็นขาวดำ บริเวณ หน้าพิมานคอนโด 3 ถ.มิตรภาพ เพื่อลดความเดือดร้อนและใบสั่งของตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./043 21 ม.ค. 2559 ถนนชำรุด ถ.โพธิสาร 1 396 เมตร ชำรุดตลอดแนว ชุมชนโนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./434 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอย กสิกรสำราญ 2-4 และซอยแยก 2-4 ดับตลอดแนว ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./433 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ถนนแก่นตูมหน้าบ้านแม่บุญเพ็ง คำภักดี เสาต้นที่ 2 2.ถ.ศรีธาตุ หน้าบ้านแม่บุญมี ไชยธรรมมา 2 หลอด 3.ซ.สีชมพู มุมแถวบ้านพ่อใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./432 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 455/2 ซอยกลางเมือง 20 และปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./018 20 ม.ค. 2559 การเซ้งล็อคขายของ ตลาดริมบึงแก่นนคร มีการจ่ายเงินค่าล็อคให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นโครงการของเทศบาล และ ขายของอยู่ข้างเคียงกัน ชื่อโครงการปรับปรุงตลาด อนุรักษ์ ต้นไม้ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./431 20 ม.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ระบบไฟ แสงสว่าง เนื่องด้วยสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวัยดนาม จะจัดให้มีงาน ณ บริเวณวัดเสาเดียว ในวันที่ 31 ม.ค. 2559 ขอติดตั้งไฟในวันที่ 30 ม.ค. 2559 ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./102 20 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ใกล้โรงเกลืออู้ฟู้ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]