ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./254 20 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุด บริเวณเลขที่ 323 หน้าหอพัก เลิศวลักษณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./751 20 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 44/4 ซ.สุขสบาย โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./163 20 เม.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 183/7 ถ.หน้า รพ.จิตเวช ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./162 20 เม.ย. 2558 ขอความอนเคราะห์ เต๊นท์ 2 หลัง ตะแคร่ 5 อัน พร้อมกำลังคน เนื่องจาก ซอยหนองวัด 3 จะจัดงานบุญเบิกบ้าน ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ค. 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./253 20 เม.ย. 2558 วางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎร์คนึง 29 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./252 20 เม.ย. 2558 เหล็ตะแกรงฝาท่อหาย ปากซอยทางเข้า วีรัญญาวิวส์ ข้างหมู่บ้านพิมานชล ถ.รอบบึงแก่นนครหาย ทำให้รถมอเตอร์ไซด์ ได้รับอุบัติเหตุหลายคัน ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./750 20 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสบาย 2 เลขที่ 49/62 และ หน้าบ้านเลขที่ 155/55 และ 155/60 ซ.ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./749 20 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 99/21 และ เลขที่ 99/9 ซ.ราษฎร์คนึง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./748 20 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยเกษตร บริเวณปากซอย ในชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./067 20 เม.ย. 2558 ร้านค้าข้างทาง. ปากซอยชุมชนวัดวุฒาราม ติดร้านy22 ข้าง7 ทำให้การจราจรติดขัดเพราะรถจอดซื้อ อาหารข้างถนนมันยิ่งแคบทางเข้าซอยด้วย ยากให้จัดระเบียบร้านค้าข้างทางถนนมันแคบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./747 20 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด - ถนนกลัปพฤกษ์ ไฟแสงจันทร์ตรงข้ามกำแพงรั้ว มข.ไม่ติดตลอดสาย - ซอยตันแยกจากถนนกัลปพฤกษ์ ติดกับร้านถ่ายเอกสาร อัจฉรา หลอด ยาวด้านในสุด 1 หลอด - ซอย 4 ด้านข้างร้านไก่ย่างรสทิพย์ หลอดยาว 1หลอด และสามแยกตัดกับซอย 2/1 หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./060 18 เม.ย. 2558 ถนนศรีจันทร์ช่วงแยกอนามัย ถึง ซอยศรีจันทร์12 จุดกลับรถไม่มีช่องพักรถเลยแม้แต่จุดเดียว ทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ต่อผู้ที่จะกลับรถและการจาจรติดขัดเมื่อผู้กลับรถจอดรอกลับช่องจราจร อยากจะขอให้พิจารณาดำเนินการด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./161 17 เม.ย. 2558 ยืมเต๊นท์ ทั้งหมด 4 หลัง กำหนดการทำบุญ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ภายในชุมชน เทพารักษ์ 4 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./058 17 เม.ย. 2558 มีการสร้างรางน้ำเลยมาที่ดิน บ้านเลขที่ 168/311 หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./066 17 เม.ย. 2558 ฝั่งด้านทิศตะวันตก บึงแก่นนคร สนามเปตอง มีการกินเหล้าสูบบุหรี่ อยากให้มีมาตการเด็ดขาด เนื่องจาก ไปออกกำลังกาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./173 17 เม.ย. 2558 มีการเผาขยะ ทำให้กลิ่นควันรบกวน บริเวณ เลขที่ 108/3 เป็นบ้านของผู้ที่เผา ชื่อ คุณวัดดาวัลย์ เผาบริเวณริมฟุตบาท ถ.อนามัยประตูหลังของสาธารณสุข จังหวัด เปาช่วงเวลา 08.00 - 10.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./160 17 เม.ย. 2558 ขอรถกรด บริเวณซอย 4 และซอย 6 ถ.เทพารักษ์ ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./746 17 เม.ย. 2558 ขอให้เปลี่ยนหลอดไฟในซอย 2,4,6 ชำรุด ไม่สว่าง ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./251 17 เม.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุตัน บริเวณ ซอยสุขสำราญ ทางแยกทางโค้ง มีประมาณ 30 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./057 17 เม.ย. 2558 ขอให้ตีเส้น หน้าปากซอย 3 ด้าน ตีช่องห้ามรถจอดหน้าปากซอย ทางเข้า - ออก ชุมชน ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./250 17 เม.ย. 2558 ขุดลอดท่อระบายน้ำ บริเวณ ธนาคารออมสิน ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./249 17 เม.ย. 2558 ขอลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชนหนองวัดพัฒนา บริเวณซอย 3 ยาว 149 ม. ซอย 1 ยาว 224 ม.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./042 17 เม.ย. 2558 ตัดต้นไม้ ในชุมชนหนองวัดพัมนา ใกล้กับคลัง ปตท. ชุมชนหนองวัดพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./745 17 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 194/106 ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./248 17 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตกทรุด บริเวณเลขที่ 20/19 ซ.ศิลปสนิท 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./744 17 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 31 ซอยตรงข้ามร้านป้าแป้น อาหารตามสั่ง ก่อนถึงหอพัก 3 ชั้น หอพักสีเหลืองคาดน้ำตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./065 17 เม.ย. 2558 การแก้ไขปัญหาจราจรติดบริเวณ หน้าโรงเรียนสวนสนุก ในช่วงเช้า - เย็น รถติดมาก สัญจรไม่สะดวก และ บริเวณต่อเนื่องกัน หน้า รับทรัพย์เพื่อนครัว 7-11 รถจอดส่งของ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ขวางเป็นเวลานาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./064 17 เม.ย. 2558 ขอให้ดำเนินการเจรจา ผู้ตั้งวางสิ่งกีดขวางทางสัญจร บริเวณซอยย่อย (ซอยแม่ทองพูล) ของชุมชน มีผู้ตั้งวางสิ่งของกีดขวาง ทางสัญจร หลายจุด และบางจุดผ่านไปมาลำบาก หน้าโรงเรียนสวนสนุก และซอยแม่ทองพูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./247 16 เม.ย. 2558 ฝาท่อชำรุด ซอย 21 และ 22 พิมานชลร่วมใจพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./075 16 เม.ย. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ซอย 21 ลแะ 22 ชุมชนพิมานชลร่วมใจพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]