ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./093 31 ม.ค. 2559 ยุงจำนวนมากจากบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลหลังชุมชนธารทิพย์ และกลิ่นเหม็นน้ำเน่าของน้ำเสียในท่อระบายน้ำในพื้นที่เดียวกัน อย่างที่ทราบกันดีว่ายุงเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงต่างๆ แต่บ่อ/คลองที่นำส่งน้ำเสียของเทศบาลอยู่หลังชุมชนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างดี และได้จำนวนมหาศาล พร้อมส่งกลิ่นเหม็นน้ำเน่าลอยออกมาตลอดทั้งวัน เทศบาลควรหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้แบบจริงจังระยะยาว และระยะสั้นควรมาทำการฉีดพ่นยุงอย่าสม่ำเสมอ ไม่ควนปล่อยให้ยุงแพร่พันธุ์ได้มากขนาดนี้ ถึงแม้ทางเทศบาลเคยบอกว่าเป็นยุงรำคาญแต่มันมีปริมาณมหาศาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./089 29 ม.ค. 2559 อยากให้เอาถังขยะออก เนื่องจากกลิ่นรบกวน อยู่บริเวณ หน้าร้านราชามิลเลอร์ รา้านขายเครื่องมือเกษตร ใกล้โรงแรมสวัสดี มีถัง อยู่ 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./045 29 ม.ค. 2559 มีคราบน้ำมันอยู่บนถนน ทำให้รถลื่นล้ม บริเวณ ใกล้ทางรถไฟสี่แยกไฟแดง สามเหลี่ยม มีรถล้มหลายคัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./113 29 ม.ค. 2559 ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิม และศาลปึงเถ่ากงม่า ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./112 29 ม.ค. 2559 ป้ายชุมชนชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./111 29 ม.ค. 2559 ขอยื่นขอดอกไม้หรือต้นไม้ดอกเฟื่องฟ้า ไปปลูก ในวัด จอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1 เพื่อความสวยงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./482 29 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 171/427 และเลขที่ 270 ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./481 29 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 198/140 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./110 29 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ -บริเวณที่ว่างหลังไทยพิพัฒน์ ฝั่งทาวเฮ้าส์ ต้นสูงเกินไป และตรงสามแยกหน้าไทยพิพัฒน์ กิ่งไม้ยื่นออกถนนบังโคมไฟ พาดสายไฟด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./480 29 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 8/9 หลังหมู่บ้าน VIP ห้องเย็นตรงข้ามเลขที่ 92/61 ก่อนถึงที่วางถังขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./479 29 ม.ค. 2559 เปลี่ยนโคมไฟ 2 จุด บริเวณซอยร้านถ่ายรูป ระหว่างซอย 29 กับ 31 ซอยเล็กเอาบันไดมาด้วย ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./132 29 ม.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ ซอยสวนสปา ใกล้ซอยคุ้มพรประทาน ถ.ซอย 9 มก. ชุมชนศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./051 28 ม.ค. 2559 ขอยางมะตอย จำนวน 50 ลูก ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./050 28 ม.ค. 2559 ไหล่ทางชำรุด ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 6*2 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./049 28 ม.ค. 2559 ไหล่ทางทรุด ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 ยาว 16*1 เมตร ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 2 ช่วง ยาว 10/1 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./048 28 ม.ค. 2559 ไหล่ทางทรุด ถนนหลังศูนย์ราชการ 2 ช่วง 1.10*2 เมตร 2.15*3 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./047 28 ม.ค. 2559 ถนนชำรุด เทคอนกรีตเสริมถนนแยกซอย 14 หลังศูนย์ราชการ 23*3.70 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./478 28 ม.ค. 2559 หลอดไฟฟ้าขาด 1 ดวง ตรงซอยบ้านสวนสปา บ้านศรีฐาน 3 ตรงเข้าไปสุดซอย เสาต้นสุดท้าย 1 หลอด หน้าบ้านนายมงคล บัวขาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./477 28 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ถึงหน้า ศาลเยาวชนเด็ก ดับตลอดสาย ชุมชนเทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./476 28 ม.ค. 2559 หลอดไฟฟ้านีออน ดับ บริเวณ ถนนประชาสำราญ ตัด ถ.รื่นรมย์ (ถนนรถไฟเดิม )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./475 28 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยคลังนานาธรรมจากซอยศรีจันทร์ 39 ดับ 2 จุด จุดแรกเสาที่ 1 จุดที่ 2 เสา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./109 27 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ พันสายไฟ เลขที่ 64/3 ม.13 ถ.เทพารักษ์ หน้าบริษัท Sinet
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./474 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1 หลอด ไม่สว่าง บริเวณ ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ ฝั่งวัดศรีธาตุ บ้านตูม ซอยข้างร้านขายหอยแครง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./473 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 39 ซอยย่อยศิริสุข เข้า 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./044 27 ม.ค. 2559 ตัดต้นไม้ 2 ต้น เกี่ยวพันสายไฟ ถนนอนามัย 7 หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./043 27 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ที่พันสายไฟ บริเวณ ซอยอนามัย 4 จำนวน 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./108 27 ม.ค. 2559 ตัดต้นคูณ หน้าบ้านเลขที่่ 419/100 ซ.เกษร ชุมชนหนองวัด 2 ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./472 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./046 27 ม.ค. 2559 ขอเทยางมะตอย บริเวณซอย หลังศูนย์ราชการ 14 ทั้งสาย และ ซอย 14/3 ทั้งสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./471 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.คุ้มพรประทาน ไม่ติดตลอดสาย 2.ซอย 9 ถ.มะลิวัลย์ ศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]