ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./137 03 ก.พ. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณ หน้า บริษัท พัฒนาการ 189 จำกัด ถ.มิตรภาพ ก่อนถึงสี่แยกสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./138 03 ก.พ. 2559 ท่อระบายน้ำอุตัน บริเวณ ถนนหน้าร้านสหมิตร ตรงข้ามโรงแรมเจริญธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./496 03 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากบ้านเลขที่ 98/13 ถึง หน้าโรงเรียนเทคโนโนนชัย ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./495 03 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยหอพักไชยณรงค์ หลอดนีออน จำนวน 2 จุด ชุมชนโนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./494 03 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ถนนกัลปพฤกษ์ ไฟแสงจันทร์ ไม่ติดทั้งสองฝั่ง ถนน จากหอพักเอกตะวัน ไปทางตะวันออก ถึงแยกไฟแดงทางเข้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./048 03 ก.พ. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 93/52 ซ.ศรีจันทร์ 10/1 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./493 03 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหน้าเมือง 7 ทั้งซอย จำนวน 8 จุด ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./492 03 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง 9 1.หน้าบ้านเลขที่ 75/99 ขาเปื่อยหลอดยาว 1 หลอด 2.หน้าบ้านเลขที่ 220/8 บ้านพ่อหนูเกณฑ์ ซอย 4 หลอดสั้น 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./115 02 ก.พ. 2559 ขอซ่อมและปรับปรุงป้ายซอย เพราะป้าย เก่าใช้งานมานาน ชื่อซฮยต่าง ๆ ลบเลือน และบางป้ายแตกหัก ป้ายในชุมชนสามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./136 02 ก.พ. 2559 ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย วิเศษ ซอยนิรมล 2 ซ.ชานัน แต่ละซอยความยาวประมาณ 350
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./054 02 ก.พ. 2559 ขอปรับปรุงผิวจราจร บริเวณซอยศรีมารัตน์ 6 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./135 02 ก.พ. 2559 ขอให้แก้ไขปัญหาท่อประปาของท่อระบายน้ำ ทำให้อุดตัน บริเวณ ถ.มะลิวัย์ ตัด ถ. ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./491 02 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ชัยพฤกษ์ 12 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./047 02 ก.พ. 2559 ขอเติมน้ำห้องสุขา ทางทิศเหนือ ของบึงทุ่งสร้าง เนื่องจากน้ำไม่ไหล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./046 02 ก.พ. 2559 ข้างบ้านปลุกต้นไม้รุกล้ำ พื้นที่บ้าน เลขที่ 67/4 ม.3 ซ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./134 02 ก.พ. 2559 ขอให้รื้อผักตบชวา บริเวณหน้าศาลาชุมชน เทอดพระเกียรติ ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./490 01 ก.พ. 2559 ไฟฟ้า บริเวณบึงแก่นนคร สวน 200 ปี และทางวิ่ง กลางวันไฟจะติด กลางคืน ไฟดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./489 01 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย น้ำทิพย์ 3 โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./091 01 ก.พ. 2559 น้ำเสียและเสียงดัง มีการปล่อยน้ำเสีย โรงงานทำลูกชิ้น กลิ่นเหม็นและเสียงดัง อยู่ด้านหลังโรงงาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./488 01 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 41 ในซอยผดุงศิลป์ เสาที่ 3 ฝั่งซ้ายมือ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./487 01 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 23 แยกขวา ซอย 1 ข้างวัดโนนชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./486 01 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/51 ซ.เมตตา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./133 01 ก.พ. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณห้องน้ำ ด้านทิศตะวันออก พระธาตุ 9 ชั้น วัดหนองแวง ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./090 01 ก.พ. 2559 ขอถังขยะ 2 ใบ บริเวณ ก่อสุข อพาร์ทเม้นต์ กังสดาล ตรงข้ามร้าน รักเนย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./485 01 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน ฝั่งซ้ายมือ ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./484 01 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ฉิมพลี หลังวัดโพธิ์ โนนทัน ตรงข้ามกับ ถ.ฉิมพลี ซอย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./483 01 ก.พ. 2559 ฃอชุดโคมไฟ บริเวณซอยกังสดาล ตรงข้ามร้านรักเนย หน้า ก่อสุขอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./053 01 ก.พ. 2559 ขอให้เอาลูกระนาดออก บริเวณ หน้าปากซอยมิตรภาพ 11 ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./052 01 ก.พ. 2559 ถนนทรุด บริเวณ ในหมู่บ้านเสรี แยกขวามือ ระหว่างกึ่งกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./092 31 ม.ค. 2559 ข้างบ้านเลี้ยงสุนัขและแมวจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน และส่งเสียงร้องเพราะเลี้ยงขังกรง ช่วยมาตรวจสอบทีครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]