ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./011 11 ธ.ค. 2558 ป้ายกีดขวางทาง บริเวณซอยกังวาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./010 10 ธ.ค. 2558 รบกวนถามหน่อยค่ะ ถนนชวนชื่นฝั่งคลังนานาธรรมทำไหมต้องมีจอดวันคี่วันคู่ค่ะ มันไม่ได้ติดขัดอะไรเลย ดิฉันบ้านอยู่ตรงนี้ ถ้าคุณจะทำไม่ว่าแต่ฝั่งสถานีตำรวจต้องทำเหมือนกันและควรที่จะทำด้วยค่ะเพราะถนนแคบกว่าข้างนี้เยอะค่ะ กรุณามาเอาเส้นขาวเหลืองออกด้วยค่ะ ให้เป็นขาวดำ จะได้มีที่จอดรถมากขึ้น ช่วยบอกสาเหตุแจกแจงด้วยค่ะว่าทำเพื่ออะไร ถังขยะอีกเรื่องเก็บแล้ววางที่เดิมด้วยค่ะไม่ใช่มาวางตรงโทรศัพท์ที่นั่งรอโดยสาร ถ้าจะทำทำให้เหมือนกันน่ะค่ะฝั่งตำรวจด้วยวันคี่วันคู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./084 10 ธ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำตรงถนนด้านหน้าหอพัก น้ำไม่ไหล ล้นออกมา น่าจะเกิดการอุดตัน เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการมาเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเมนใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./047 09 ธ.ค. 2558 เก็บใบไม้กิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 13 ซอยวัดป่าวิเวกธรรม หลังวิทยาลัยเทคนิค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./030 09 ธ.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณปากซอย กศน. ตรงตู้โทรศัพท์ ยุบลง ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./278 09 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขสำราญ ถ.หลังศูนย์ราชกการ 4 ในซอยหลอดยาว 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./277 09 ธ.ค. 2558 ขอไฟแสงสว่างในงานสมโภชน์ ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข หลุงตลาด อ.จิระ ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./069 09 ธ.ค. 2558 ขอสนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะที่นั่ง สำหรับปรัมพิธี บริเวณหลังตลาด อ.จิระ ในวันที่ 21 ธ.ค.2558 โต๊ะพับ 10 ตัว เก้าอี้ 50 ตัว กรุณาดำเนินการ ในวันที่ 20 ธ.ค. 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./068 09 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราห์ จัดดอกไม้ สดรอยศาล เจ้าพ่อทองสุข ในวันยที่ 21 ธ.ค. 2558 ให้สวยงามด้วย หลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./276 09 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ บริเวณ เลขที่ 25/2 ถ.โพธิสาร ระหว่างซอยโพธิสาร 17 และ 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./018 09 ธ.ค. 2558 ตรวจสอบการรุกล้ำที่ มีการสร้าง หลังคายื่นออกมา และทำประตูออกมา จึงอยากให้เข้ามาตรวจสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./029 09 ธ.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนราษฎร์คนึง ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ในชุมชนดอนหญ้านาง 2 เป็นหลุมมากและมีเหล็ก ผุดขึ้นมาเำพราะถนนชำรุด ทำให้การสัญจรไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./022 09 ธ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟบริเวณ เลขที่ 93/66 ม.2 ซอยอนามัย ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./275 09 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอุดมสุข ถ.ชาตะผดุง ซอย 9 เข้าไปประมาณ 50 เมตร เลี้ยวซ้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./274 09 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 14/13 ในซอย บ้านเลขที่ 14 อยู่ใกล้ซอยประสานมิตร โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./083 09 ธ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านสวีทโฮม (หลังตำรวจทางหลวง) ช่วงสุดทาวเฮ้าส์ไปตลอดแนวสิ้นสุดหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./273 09 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยสวัสดี 2 หลังปั๊มน้ำมัน หน้าร้านวาดภาพศิลป 2.หน้าบ้านลูกชิ้น ชินชิน สี่แยกรถสาย 9 ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./272 09 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวัดป่าชัยวัน ถ.มิตรภาพ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./082 09 ธ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ วนิดาอพาร์ทเม้นต์ ซอยวัดป่าชัยวัน ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./046 08 ธ.ค. 2558 เนื่องจากมีการเผาเศษใบไม้ ขยะในบริเวณซอยวีรวรรณ 3 และซอยข้างเคียง ช่วยให้คนมาตรวจสอบด้วยค่ะ เผามา 3 วันติดกันแล้วทั้งวันมีกลิ่นควันตลอด เนื่องจากที่บ้านเป็นภูมิแพ้ ลูกต้องพ่นยาแล้วค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./271 08 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 19/299 ซอย 20 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./081 08 ธ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณปากซอย 13 ที่ติดถนนไปหนองไฮ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./270 08 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากซอยวัดป่าชัยวัน ด้านถ.มิตรภาพ เข้าไปซ้ายมือ หลอดแรก เสาไฟแรก 2.ซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ เข้าไปเลี้ยวซ้ายสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./268 08 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 12 หลอดสุดท้าย (เอาบันไดมาด้วย) และ บริเวณ ตชด. ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./080 08 ธ.ค. 2558 ฝาท่อชำรุดทรุดตัวบริเวรถนนเหล่านาดีซอย10/1ตรงป้ายซอยพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./269 08 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับซอย10/1ถนนเหล่านาดีหน้าบ้านลุงประเสริฐเสาต้น2หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./267 08 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 8 จุด ซอยอบเชย ซอยสุขสันติ ซอยศรีมารัตน์ ซอยวิเศษ ซอยหน้าโรงเรียนมหาไถ่บ้านสามเหลี่ยม 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./079 08 ธ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 5 อู่ซ่อมรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./078 08 ธ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 216/2 ตึก 3 ชั้น ถ.กลางเมือง ซอยวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./266 08 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ศรีจันทร์ บริเวณ แขวงการทาง ตรงข้าม ม.ราชมงคล หน้าร้านขายเครื่องเขียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]