ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./272 22 เม.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์รถดูด บริเวณ เลขที่ 12/37 ซอยมิตรภาพ 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./775 22 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 45/3 ถ.ทานตะวัน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./774 22 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอยโพธิ์ชัย หลังตลาดต้นตาล 1 จุดเสาสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./773 21 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 178/71 ซอยประชาสโมสร 13 ซอยโรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./772 21 เม.ย. 2559 ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณเลขที่ 435/20 ถ.หน้าเมือง ใกล้แฟรี่พลาซ่า ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./771 21 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพดำเนิน ทั้งสองฝั่ง จำนวน 8 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./770 21 เม.ย. 2559 ไฟไฮแมท ดับ บริเวณ บึงหนองใหญ่ 1 จุด และไฟโคมอีก 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./769 21 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 257/82 และตรงข้ามศาลาชุมชนศิริมงคล ถ.ศรีจันทร์ 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./768 21 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าวัด โนนชัย และซอยราษฎร์คนึง 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./767 21 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวฯ 1. ไฟฟ้าชำรุดซอยสวัสดี ปากซอยเคลือบรูป 8/1 หน้าบ้านเลขที่ 144/1 2.ถ.ศิลปสนิทเสาสุดท้ายก่อนถึง ซอยบุญมี 3.หมู่บ้านสวิทโฮม ไฟแสงจันทร์ หักพัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./766 21 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนดอกคูณ ศาลาชุมชน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./765 21 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 3 เลยวิทยาลัพงษ์ภิญโญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./764 21 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น ในซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 หน้าบ้านเลขที่ 211/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./778 20 เม.ย. 2559 ไฟเสาสามแยกสุดซอยสว่างทิพย์ดับมาหลายวันแล้ว ขอเปลี่ยนเป็นชุดโคมยาว 1 ชุดเนื่องจากอันเดิมเป็นโคมสั้นและชำรุดมากแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./776 20 เม.ย. 2559 ขอชุดโคมไฟ+หลอดนีออนยาว เพิ่ม 1 ชุด บริเวณเสาแรกหน้าซอย(เสาอยู่หน้าบ้านเลขที่44/20)เพราะบริเวณนี้อยู่ติดกับถนนริมหนองแวงตราชู ตอนกลางคืนมันมืดและมีรถวิ่งสวนกันประจำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./777 20 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออนยาว)บริเวณหน้าบ้านเลขที่44/18 หลอดนี้มีปัญหาดับประจำ อยากจะให้เปลี่ยนโคมไฟใหม่ หรือไม่ก็ให้เช็คระบบไฟให้ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./102 20 เม.ย. 2559 ขอยางมะตอยซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดหลายจุด บริเวณซอยปู่แสง(ซอยหอพักเจนนี่เฮาส์) ผิวถนนชำรุดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./101 20 เม.ย. 2559 ขอยางมะตอยซ่อมแซมผิวถนนเป็นหลุม เยื้องบริเวณที่ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองแวงตราชู1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./100 20 เม.ย. 2559 ขอยางมะตอยซ่อมแซมผิวถนนชำรุด เยื้องหน้าสถานีดับเพลิงหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./103 20 เม.ย. 2559 ขอยางมะตอยเพื่อเสริมผิวถนนให้เสมอกัน บริเวณทางโค้งข้างศาลปู่แสง เพราะผิวถนนไม่เสมอกัน เวลารถจักยานยนต์ขับมาบริเวณนี้มักมีอุบัติบ่อยครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./099 20 เม.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณซอยราษฎรืคนึง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./270 20 เม.ย. 2559 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ เป็นปูน หรือปิดถาวร บริเวณ คลินิครักฟัน ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./763 20 เม.ย. 2559 ขอไฟแสงสว่าง บริเวณ ลานออกกำลังกาย ชุมชน ศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./217 20 เม.ย. 2559 ขอให้ทำเทศบัญญัติการก่อสร้างหอพักไม่มีที่จอดรถ ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./160 20 เม.ย. 2559 ทำหมันสุนัข บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./762 20 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บรเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 แยกไปชลประทาน 1 ดวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./269 20 เม.ย. 2559 ท่ออุดตัน บริวณเลขที่ 435/37 ซอยแฟรี่ซอยตัน ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./070 20 เม.ย. 2559 ขอเพิ่มจำนวนถังดับเพลิง เป็น 4 ถัง จุดล่ะ 2 ถัง นชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./159 20 เม.ย. 2559 พ่นยุง บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ถึง ID ไดรเวอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./034 20 เม.ย. 2559 ตีเส้นจราจร บริเวณซอยศรีจันทร์ 31 เพราะจอดรถสองข้างทาง ตลอดวันและตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]