ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1377 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 123/4 ซอยศรีจันทร์ 34 บ้านชนาทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./416 07 ส.ค. 2561 ดิฉันขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครขอนแก่นให้ปรับปรุงถนนชำรุด และฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในบริเวณซอย 9 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนมากในการใช้รถใช้ถนนในซอยดังกล่าว ประกอบกับซอย 9 มียานพาหนะสัญจรจำนวนมากเนื่องจากใช้เป็นทางลัดไปยังถนนเหล่านาดีในชั่วโมงเร่งด่วน อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./415 07 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ซฮย 8 ตลาดเช้าหน้าร้านขายโจ๊ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./132 07 ส.ค. 2561 ถนนชำรุดเป็นหลุมบริเวณแยกวงเวียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1376 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ซอย ชาตะผดุง 20 ชำรุดไม่ติด 2 จุด แก้ไขให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1375 07 ส.ค. 2561 ขอให้ขยับตู้สัญญาณไฟจราจร ( ตู้เขียว ) บริเวณ เลขที่ 18/15 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1372 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 232/28 ถ.ศรีจันทร์ ซอย 39 ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซอยทางเข้าบ้านหนองไฮ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1373 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนซอยธารทิพย์ 2/4 ดับใช้งานไม่ได้ ขอให้แก้ไขให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./414 06 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1371 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี ซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./327 06 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บริเวณ ยูเทิร์น เข้าเมือง ติดกับร้านโมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./326 06 ส.ค. 2561 ขอให้ย้ายป้าย บอกถนนศรีจันทร์ ยูเทิร์น หนองใหญ่ ติดตู้สัญญานณจราจร เนื่องจากป้ายปยู่ตรงถนนเข้าบ้านไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1370 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยประชาสโมสร 21 หลังกงศุลลาวเก่า หน้าบ้านเลขที่ 101/208 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1369 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสีชมพู ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ บ้านคุณชูเกียรติ ติด บ้านแม่หนูแดง สรศักดิ์ จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./413 06 ส.ค. 2561 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยวุฒาราม 8/2 และ 8/3 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1368 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสุขสบาย หน้าบ้านเลขที่ 39/1 ถ.โพธิสาร โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1367 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 11 และซอย วุฒาราม 8 ตรงข้ามแยก 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./324 06 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บังกระจกนูน บริเวณสามแยกตรงข้ามกับร้านอึ่งปลาเผา ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1374 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่198/3 ม.วราสิริ เฟส2 ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1366 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจำปางาม ถ.จอมพล หลอดไฟหลอด ยาว จำนวน 5 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./131 06 ส.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ใกล้ ๆ กับฝาท่อระบายน้ำ ถ.สุขสันต์ หน้าซอยสันติสุข 4 บริเวณร้านเสื้อผ้า ดาราอาภรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./412 06 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนสุขสันต์ ชำรุด หน้าซอยสันติสุข 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./057 06 ส.ค. 2561 สวนเด็กเล่นบึงทุ่งสร้าง นอกจากตามต้นไม้แล้ว จะมีรังต่อ รังแตน บริวณ ป้ายสนามเด็กเล่น ยังมีรังผึ้งอยู่ใกล้ๆเด็ก ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./322 06 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 222/40 ซอยประชาสโมสร 42 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./261 06 ส.ค. 2561 ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง ซอยประชาสโมสร 44 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1365 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากทางเข้าหมู่บ้าน จอมพล ป้ายหมู่บ้าน และหน้าบ้านเลขที่ 224/55
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1364 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 17 ทาวเฮ้าส์หลังที่ 4 ไฟติดๆ ดับๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1363 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าขาดหลอด ชำรุด บริเวณ สายไฟทางหนองบอน 50 เมตรและ ยูเทิร์นฝั่งขวา 50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1362 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 7/6 หน้าร้านขายของชำ หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./321 05 ส.ค. 2561 สนามเดิน วิ่ง ปั่น จักรยาน บึงทุ่งสร้าง เรื่องการรดน้ำต้นไม้ในช่วงเย็น ทำให้น้ำไหลลงมาที่สนาม ทำให้เปียกมาก และบางส่วน ปลิวตามแรงลม และเกิดกลิ่นเหม็น ซึ่งช่วงเย็น มีประชาชนมาใช้ออกกำลังกายกันมาก ต้องเดินหลบ กระย่องกระแย่ง ไม่ทราบว่า จะสามารถ เลื่อนการตั้งเวลารดน้ำสนามหญ้า ออกไป หลัง 20.00 ได้หรือไม่ และอีกเรื่อง การซ่อมเลนจักรยาน เดิน วิ่ง ตรงบริเวณที่มีการทรุดตัว และได้นำเอายาง มาปะซ่อมแล้วนั้น ไม่มีความราบเรียบ เหมือนผู้รับจ้าง มาซ่อมแบบ งั้นๆ ให้ผ่านๆ ไป เปรียบเทียบ กับก่อนทำการซ่อม แล้ว ไม่ซ่อม พื้นทางยังราบเรียบ ดีกว่า เป็นแค่ยุบตัวเล็กๆ จุดเดียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]