ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1108 12 มิ.ย. 2561 โคมไฟฟ้าหักเอน บริเวณ เลขที่ 270 ชุมชนธารทิพย์ สุดท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./112 12 มิ.ย. 2561 ขอที่กั้นความเร็ว ยางแข็ง บริเวณ ซอยอนามัย 4 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./035 11 มิ.ย. 2561 เรื่อง หลังคาสังกะสีของเพื่อนบ้านหลุด,ปลิว ก่อให้เกิดอันตราย เนื่องจากบ้านใกล้เคียงกัน เป็นอาคารเก่าแก่มานานมากแล้ว มีหลังคาบ้านเป็นสังกะสีผุเก่าเป็นสนิมเป็นจำนวนมาก ตอนนี้กำลังจะหลุดออกจากตะปูและปลิวตกลงมาตอนที่ลมพัดแรงๆและตอนที่ฝนตก เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคน ,สัตว์เลี้ยง ,และคนบนท้องถนนที่ไม่รู้และยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้ (ที่ผ่านมาเคยมีสังกะสีที่ตกลงมาแล้ว) เนื่องจากไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของบ้านได้ จึงขอแจ้งเรื่องผ่านเทศบาลเพื่อโปรดช่วยเหลือและดำเนินการ ดังนี้ 1.ส่งคนมาตรวจสอบสภาพความเป็นจริง ว่าก่อให้เกิดอันตรายจริงๆ 2.เทศบาลโปรดช่วยเป็นคนกลางประสานติดต่อกับเจ้าของบ้านให้ดำเนินการอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1107 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 200/261 ถ.ชัยพฤกษ์ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./059 11 มิ.ย. 2561 หน้าร้านวีช๊อป ข้าง ธ กสิกรไทย ประชาสโมสร เอาสินค้าและหญ้าเทียมมาปูเต็มฟุตบาท ทำให้ลูกสาวต้องเดินไปเรียนอาชีวทุกวันต้องลงไปเดินบนถนน โดนรถเฉี่ยวบาดเจ็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./047 11 มิ.ย. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 2/3 ต้นมะขาม และต้นหว้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./337 11 มิ.ย. 2561 ท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ซอย ข้างวัดกลาง ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1106 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจขันทร์ 16 ซอยต้นแดง ดวงที่ 2 และ ตั้งแต่ร้าน ส.ข้าวต้ม ตรงคาร์แคร์ ระหว่างไฟถนนกับเกาะกลาง และผ่านซอยศรีจันทร์ 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./240 11 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ กิ่งมะขาม ซอยโรงเรียน บริหารธุรกิจ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1105 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เกากลางถนน ศรีจันทร์ ช่วงติดกับสามแยก หนองใหญ่ ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./046 11 มิ.ย. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 74/30 ซอยธนาคารกรุงศรี ตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ ภูคุ้มทอง ซอยตัน เป็นต้นมะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1104 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านแม่จันทา ซอยผิวงามทางเข้าหมู่บ้าน สวนสร้างสรรค์ 2.ซอยมิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านพี่พัชรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1103 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฏร์คนึงซอย 8 ตรงข้ามหอกระจายข่าว ซอย 10 ซอยมัชฌิมา ซอย11 หัวโค้ง ซอย 13 ซอย 15 ซอย 17 หลอดที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1102 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยประชาสโมสร 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1101 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 57/29 และ 57/39 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./207 11 มิ.ย. 2561 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ วัดป่าวิเวกธรรม ถนนซอย 13 หน้ารพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อส./206 11 มิ.ย. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 184/34 ซอยศรีจันทร์ 17 ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อส./205 11 มิ.ย. 2561 ฉีดพ่นยา กำจัดยุงลาย บริเวณ บ้านเลขที่ 277/4 บ้านศรีฐาน ซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1100 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหมู่บ้านศรีธานี ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1099 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 680 หอบ้านใหม่ ถ.วุฒาราม ซอย 9 ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./239 11 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรงข้าม ธกส. ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1097 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับตลอดสาย ในซอยสวัสดี ซ.8/9 ปากซอยขายไข่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1094 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 44/79 ซอยพัทยา 2 หลอดนีออนลมพัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1092 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ในซอยราษฎร์คนึง 6 แยกที่ 2 ดับ 2 หลอด 2.ซอยกสิกรทุ่งสร้างซอย 6 ดับ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1093 11 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/24สี่แยกศาลาชุมชนเลี้ยวขวาจากสี่แยกไป100เมตรหน้าบ้านนายรัตย์ สีอินทร์มนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1096 09 มิ.ย. 2561 เสาไฟส่องสว่างข้างถนน ชำรุด เป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องยังเงียบ ดับเป็นทางยาว กว่า 1 กิโลเมตร เส้นถนนชาตะผดุง ติดกับสี่แยกศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7 (ฝั่งศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7) ตรงข้ามร้านแม่และเด็ก ยาวไปจนถึง หน้า โรงพยาบาลสัตว์ปิยมิตร ทำให้เกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนบ่อยครั้งและมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม จี้และปล้น ที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมืดมากๆ และยังมี (สถานที่ราชการหลายแห่งที่ต้องผ่านเส้นทางนี้) ซึ่งเหตุการณ์นี้ควรได้รับการปรับปรุงและดูแลอย่างเร่งด่วน หวังว่าปัญหาดังกล่าวจะถูกการแก้ไขตามคำร้องขอ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง ว่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1098 09 มิ.ย. 2561 สายเคเบิ้ลหน้าปากซอย หน้าเมือง 15 (ช่วงตรงข้ามหลัง รร.สวนสนุก)ขาดระลงมา เกรงว่าผู้ใช้รถและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งนักเรียน จะได้รับอันตราย รบกวนแก้ไขด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1095 08 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าสาธารณะ หน้าบ้านเลขที่ 116/45 ซอยศรีจันทร์ 10 ดับนานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./238 08 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 87 ถ.โพธิสาร ก่อนถึง โรงเรียนโนนทัน จากบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1091 08 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพัฒนา ตัดกับ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13 มี 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396]