ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./578 06 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอนามัย 18 ใกล้ตลาดพูลผล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./577 06 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ส.ศิริอพาร์ทเม้นต์ ถ.สามัคคีอุทิศ ชุมชนชัยณรงค์ สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./173 06 มี.ค. 2558 ขอฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถ.ชีท่าขอนจากปากซอย 50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./172 06 มี.ค. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./171 06 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณตรงข้ามร้านโอชินคาราโอเกะ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./576 06 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าชุมชน โนนทัน 6 ซ.น้ำทิพย์ ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./575 06 มี.ค. 2558 ขอติดตั้งชุดไฟ 1 ชุด บริเวณ ถนนชาตะผดุง ซอยตรงข้ามโรงเรียนมหาไถ่ ชาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./574 06 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลยวัดธาตุ 200 เมตร หน้าคลีนิคหมอดเมธี ,ร้านเมืองเก่าโทรทัศน์ ,กลางเมืองมอเตอร์ และร้านค้ำคูณมินิมาร์ท จำนวน 4 จุด ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./573 06 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.สุขสบาย 5 ถ.โพธิสาร ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./111 06 มี.ค. 2558 เก็บขยะ ถนนประชาสโมสร ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./110 06 มี.ค. 2558 ร้านแถว ถนนกสิกรทุ่งสร้าง เทเศาอาหารลงท่อระบายน้ำ สาธารณะ แถวด้านหน้าป่าไม้ไปถึงตลาดกสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./049 06 มี.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณซอย บ้านกอก 8 เลยเซเว่นประมาณ 80 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./572 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามหอพักวรารินทร์ ตรงข้ามโรงแรมท็อปวิลเลจ ถ.ชาตะผดุงซอย 9 ปากซอยรวมข้าวสารไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./120 05 มี.ค. 2558 รั้วสังกะสีพัง บริเวณ ถ.พิมพสุต บริเวรร้านเซียงกง ตรงข้ามร้านพระธรรมขันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./109 05 มี.ค. 2558 ขอให้ไปเก็บขยะ มีกองขยะอยู่หน้าบริษัท บศก.หน้าอู่รถ ข้าง ๆ ร้านซัก อบ รีด ข้างหอพักแก่นเพชร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./571 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.พิมพสุต ซอย 1 หัวมุมทางเข้าเป็นร้านขายรองเท้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./570 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต และ เลขที่ 49/16 ทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./569 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหลังโรงแรม พ.พาน ใกล้ศูนย์กาญจนาภิเษก ซ.สันติสุข 8 และ ถนนศรีมารัีตน์ใกล้โรงเรียนมหาไถ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./169 05 มี.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยศรีมารัตน์ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./170 05 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณวัดวุฒาราม ซอย9 บ่อที่ 3 เหล้กชำรุด ไม่มีฝาปิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./168 05 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก ภายในชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./119 05 มี.ค. 2558 มีกองดินเทหน้าปากซอย ทางเข้าซอยหน้าเมือง ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./167 05 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้าหน้าเมืองซอย 2 ไม่มีฝาท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./118 05 มี.ค. 2558 ขอป้ายซอย จำนวน 2 ซอย 1. ซอยไทยสมุทร 4/1 2.ซอยไทยสมุทร 4/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./568 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 200/123 ถ.ทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./117 05 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดหลังคาบ้าน บริเวณเลขที่ 41/96 ซ.มิตรภาพ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./567 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ดอกคูณซอย 2 แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./566 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าขาด บริเวณซอยเวชพงษ์ 2 เสาแรก ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล ศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./565 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 584/25 ซ.หน้าเมือง 3 ติดกำแพงโรงเรียนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./564 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ศรีจันทร์ หน้า รพ.ขอนแก่น ดับทั้งแถบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]