ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./198 25 พ.ค. 2559 ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณ ข้างกำแพงศูนย์ปฎิบัติธรมวัดโพธิ์ โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./197 25 พ.ค. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง 1.ซอยหน้าเมือง 17 2.ร้านเสริมสวย มะนาว 3.คลีนิคทัฑกรรม 4.ขอนแก่นปลาตู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./043 25 พ.ค. 2559 ขอ อปพร. โบกรถให้คนข้ามถนน ไปโรงเรียน บริเวณ ซอยธารทิพย์ 22 ถ.ประชาสโมสร เวลา 07.00 - 08.30 น และขอเส้นทางม้าลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./277 25 พ.ค. 2559 ขอต้นคูณ บริเวณซอย ประชาสโมสร 38/1 ตลอดสาย ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ต้นคูณ 100 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./334 25 พ.ค. 2559 ฝาท่อชำรุด เลขที่ 55 ซอยศรีจันทร์ 18 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./044 24 พ.ค. 2559 ป้ายประชาสัมพันธ์หอพัก เกษรเพลส ติดตั้งบดบังบริเวณสามแยกโรงฆ่าสัตว์ ที่พักขยะ บ้านโนนทัน ซอยดอกคูณสาม และติดตัั้งตู้บริการน้ำดื่มบนทางสาธารณะ หน้าหอพักเกษรเพลส และติดตั้งตู้เติมเงินหยอดเหรียญ หน้าร้านค้าเยื่องฝั่งตรงข้ามกับหอพักเกษรเพลส บนทางสาธารณะ กีดขวางทางจราจร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./092 24 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ในบริเวณซอย อนามัย 5 พาดสายไฟ ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./196 24 พ.ค. 2559 ขอให้ไปเก็บขยะ มีคนนำมาทิ้งหน้าร้าน คลีนิคบ้านฟันยิ้ม ฝั่งตรงข้ามกับแฟรี่ ถนนหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./276 24 พ.ค. 2559 มีการปล่อยน้ำเสียลงบนถนน ในบริเวณซอยมิตรภาพ 24 ฝั่งตรงข้ามกับบริษัทสหอีสานกระจก ทำให้สกปรกและมีกลิ่นเหม็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./274 24 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยเวชพงษ์ 2 ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ถ.มะลวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./333 24 พ.ค. 2559 ท่อระบายน้ำ อุดตัน บริเวรคลินิครักฟัน ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามโรงแรมเจริญธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./933 24 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ พร 2 อพาร์ทเมนต์ จำนวน 2 หลอด บริเวณสามแยก 1 หลอด และ เลี้ยวซ้ายเข้ามาจากพร 2 อพาร์ทเมนต์ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./932 24 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด เสาไฟฟ้าซอย 4/1 หน้าบ้านเลขที่ 243/58 คุณฉวีวรรณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./120 24 พ.ค. 2559 ถนนชำรุด เทคอนกรีตทับทั้งซอย บริเวณซอยกลางเมือง 11 150 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./331 24 พ.ค. 2559 วางท่อระบายน้ำ อีกฝั่งในซอยกลางเมือง 9 150 เมตร ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./330 24 พ.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด จำนวน 2 ฝา ซอยตรงข้ามกลางเมืองรักษาสัตว์ ถ.กลางเมือง ตัดถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./329 24 พ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 2 จุด ระหว่างซอยกลางเมือง 9 และ กลางเมือง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./328 24 พ.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณซอยกลางเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./327 24 พ.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ หลัง กลัวเชอร์ปาลย์ ซอยหน้าเมือง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./326 24 พ.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย หลังศูนย์ราชการ 14 ตรงข้ามศาลาชุมชนความยาว 55 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./325 24 พ.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ ซอย 1/3 หน้าร้านส้มตำเซไฮ ตะแกรงเหล็ก ฝาบ่อพักชำรุด ทำให้เิกิดเป็นหลุม ตรงข้ามหอพักเบญจพร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./332 24 พ.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซอยครูสมศรี กวดวิชา ถ.หน้าเมือง ตัด ถ.เหล่านาดี ตรงข้ามเมืองเก่าอพาร์ทเมนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./273 24 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ บริเวณ หน้าวิลล่า ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./272 24 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไมะขาม จำนวน 2 ต้น บริเวณ ถ.รื่นรมย์ หน้าประกันชีวิต ตรงข้าม ธกส.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./270 24 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขามเทศ บริเวณซอยเรือนจำ เข้าหอพักเพชร ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./269 24 พ.ค. 2559 ขอดิน ลูกรัง ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./268 24 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ 1.หลังปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ ซอยสวัสดี 2 ต้นมะขามเทศ 2.กิ่งมะขาม หลังตำรวจทางหลวงที่ยื่นออกมาถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./931 24 พ.ค. 2559 ไฟช้อตและหลอดไฟขาด บริเวณ เลขที่ 192/11 ซอยสว่างทิพย์ ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./930 24 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จากซอยมะลิวัลย์ 5 ซอยเวชพงษ์ 1 , 2 , 3 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./271 24 พ.ค. 2559 การทาสี ขาว ดำ ฟุตบาธ ให้จอดรถได้ หน้าร้านอาหารจันทร์กระจ่าง และร้านส้มตำคุณหนิง ชุมชนศรีฐาน 2 ใกล้ที่ทำการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]