ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./125 21 มี.ค. 2559 ขอให้ไปเก็บขยะในซอยศรีมารัตน์ 22 บริเวณกลางซอย 082-3115566
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./057 21 มี.ค. 2559 ขอน้ำรดผุ่นถนนบริเวณซอยเมตตา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./665 21 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยตรงข้ามกับโรงเรียนเด็กพิการนิรมล(ไฟแสงจันทร์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./664 21 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับในซอยศรมารัตน์14 ปากซอยเสาที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./663 21 มี.ค. 2559 ไพพ้าสาธารณะดับ บริเวณถนนฉิมพลี ซอย9/5หน้าบ้านเลขที่ 32/27หน้าบ้านนายพุทธิพงษ์ คำแหงพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./667 20 มี.ค. 2559 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะเสีย หมดทั้งซอย ซอยประชาสโมสร 31/1 ข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ไฟฟ้าดับมืดหมดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./168 18 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ดินทราย 1 รถ ใส่สนามเด็กเล่น เนื่องจากสนามเด็กเล่นเข็งและเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงขอความอนุเคราะห์มาทางเทศบาลให้ดำเนินการให้ชุมชนเทพารักษ์ 5 ด้วยครับ หมายเหตุ ให้รถเข้าทางศูนย์การเรียนรู้เทพารักษ์ 5 ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./167 18 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ดิน 2 รถ เนื่องจากถนนในชุมชนเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงอยากขอดินเพื่อไปถมถนนที่ชำรุดต่าง ๆ ในชุมชนเทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./122 18 มี.ค. 2559 สุนัขจรจัด ส่งเสียงดังทุกวัน บริเวณ ถนนรอบเมือง ตัด ถนนชีท่าขอน จึงอยากให้ทางเทศบาลดำเนินการด้วยครับ เคยแจ้งมาแล้วและได้มีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลออกไปดูและแจ้งผมว่าให้รอดูอีกสักระยะหนึ่ง แต่มันก็ยังไม่ดี...
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./123 18 มี.ค. 2559 สุนัขจรจัด, ผมเคยตามเรื่องไปแล้วเมื่อครั้งก่อน, แต่ครั้งนี้ผมอยากจะให้ช่วยส่งผู้เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องหมาจรจัดที่วิ่งที่ท้องถนน โดนเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน ดึๆ ตี 1 ตี 2 หมาเห่าเสียงดังมาก รบกวนคนในระเวกบ้าน จุดพิกัดอยู่ที่ ถ.รอบเมือง ตัดกับ ถ. ชีท่าขอน อ. เมือง ขอนแก่น ยังไงส่งผู้เกี่ยวข้องมาดูแลด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./662 18 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับในซอยมะลิวัลย์ ดับซอย1-3-5-7 ทั้ง 4 ซอยนี้ ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./166 18 มี.ค. 2559 ขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ต้นขี้เหล็ก บริเวณหน้าร้าน ของคุณสุวรรณี เลขที่ 156/44 ถ.ประชาสโมสร ใกล้กับโลตัส เพราะบังหน้าร้าน เนื่องจากทางร้านจะมีการต่อเติมสร้างใหม่ ทำให้ไม่สะดวกในการสร้าง ขอความกรุณาเร่งด่วนด้วยค่ะ..
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./165 18 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ที่พาดสายไฟแรงสูง บริเวณ หมู่บ้านไทยสมุทร คอนโดเนติดี่ ตรงไปก็จะเป็นโรงเรียน เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม หน้าบ้านเลขที่ 45/3 ม.16 ถ.หมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./199 18 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมบ่อพัก ฝาบ่อพัก และทางเท้า มีหลายจุด ในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 หากเข้าดำเนินการเมื่อไหร่ แจ้งประสานที่เบอร์ 089-7154011ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./198 18 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ขุดลงท่อและปรับปรุงทางระบายน้ำ เนื่องจากท่อเล็ก ทำให้อุดตันบ่อย และเวลาฝนตกก็ทำให้น้ำขัง ในชุมชน มีหลายจุด หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการวันไหน ให้ประสานที่เบอร์ 089-7154011 ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./197 18 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ดูดล้างท่อระบายน้ำ ในชุมชนทุกซอย เพราะมีหลายจุดที่อุดตัน หากเข้าดำเนินการวันไหน ให้แจ้งประสานที่เบอร์ 0897154011 ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./164 18 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนป้ายสัญญาจราจรในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ชำรุด หากจะเข้าดำเนินการวันไหน แจ้งประสานที่เบอร์ 089-7154011 ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./661 18 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอยศรีจันทร์ หน้าบ้านเลขที่23/69 ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./163 18 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ในชุมชน มิตรสัมพันธ์2 ทุกซอยในชุมชน เพราะพาดสายไฟในชุมชนอาจเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./666 18 มี.ค. 2559 ไฟถนนเหล่านาดีบริเวณหน้าแก่นนครวิทยาลัยต้นหน้าดลตัส และต้นหน้า ว.เซ็นเตอร์ และต้นปากซอยเหล่านาดี 12 รวมทั้งหมด 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./196 18 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน อยากให้ดูดล้างท่อระบายน้ำบริเวณ หน้าโรงแรม รื่นรมย์ ถนนรื่นรมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./660 18 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังศูนย์ราชการ1 ตรงข้าม ตชด. หลอดแสงจันทร์ 1 หลอด ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด และซอยสุขสำราญ กลางซอย 1 หลอด หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./195 17 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณฝาท่อโก่งงอมาก ในซอยวุฒาราม ห่างจากซอย 11 ไปทางถนนหน้าเมืองประมาณ 20 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./162 17 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ตัดกับ ถ.ศรีจันทร์ ติดต่อร้านต้องเบเกอร์รี่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./194 17 มี.ค. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.หน้าเมืองฝั่ง ช.ศิลป์ ยาวไปถึงร้าน ขายรถมอเตอร์ไซด์ เอส พี มอเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./659 17 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนศรีฐาน 2 ซอย 1 ซอย 3 ซอย 5 ซอย 7ดับตลอดทั้งสายทุกซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./121 17 มี.ค. 2559 กลิ่นรบกวน เป็นจุดที่ทิ้งขยะ จะมีการบีบน้ำเลอะบนพื้นถนนมีการสะสมและการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ถ.มิตรภาพ ซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./657 17 มี.ค. 2559 ขอไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 88/227 ถ.โพธิสาร บ้านประธานชุมชน เนื่องจากใช้เป็นที่ ประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./656 17 มี.ค. 2559 ขอไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ ประตูปากทางเข้าซอยพัทยา 2 ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./658 17 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 88/27 ซอยพัทยา 7 ปากทางเข้าบ่อยไก่ ซอยพัทยา 1 บริเวณบ่อยไก่ ซอยพัทยา 1 พัยา 2 ใกล้ซอยแยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]