ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./071 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยคำเสถียร และหน้าบ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./070 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 7 ถ.หน้าเมือง จำนวน 6 จุด 1.หลอดยาวข้างบ้านเลขที่ 906-608 2.หลอดสั้นหน้าบ้านเลขที่ 914 จุดที่ 3-4 หลอดสั้นยาว จุดที่ 5-6 หลอดยาว 2 หลอด หน้าบ้านเลขที่196/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./006 18 ต.ค. 2558 มีหลุมยุบยาว 4 เมตร กว้าง 30 ซม. หลุมค่อนข้างลึก เป็นอันตรายแก่ชีวิต บริเวณ 4 แยก ถ.หน้าเมือง ตัดกับถ.พิมพสุต (ห่างจาก ถ.หน้าเมืองมาทางโรงแรมบุษราคัมประมาณ 50 ม.) (ตามรูปจะมีกรวยสีส้มเป็นที่สังเกตุ ) แก้ไขด่วนก่อนที่จะมีผู้ได้รับอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./011 17 ต.ค. 2558 มีปัญหาทางแยกขึ้นซอย52เพราะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มาทำถนนซอย52เป็นพนังกั้นน้ำทำให้ถนนสูงขึ้นทำให้ถนนแยกซอยชันมากสัญจรลำบากจึงอยากจะให้ทางเทศบาลมาทำสโลบลาดเอียงให้ด้วยบริเวณที่จะทำเลยแยกซ12นาฬิกามาประมาณ100เมตรเข้าออกลำบากมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./022 16 ต.ค. 2558 ทำที่รถขึ้น บ้านบนทางเท้า บริเวณ ถนนบ้านกอกตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./021 16 ต.ค. 2558 รถกระเช้าของกองช่างไปเกี่ยวเสาประตูบ้าน บริเวณ เลขที่ 99/1/2/3 ถ.เหล่านาดี 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./069 16 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/9จากป้ายซอยเสาต้นที่4ขวามือหลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./012 16 ต.ค. 2558 เสียงดังรบกวน บริเวณ กระติ๊บ มาร์เก็ต บึงแก่นนคร มีคอนเสิร์ตเสียงดัง รบกวนมาก นอนไม่ได้เลย จนกว่าคอนเสิร์ตจะจบ อยากให้ช่วยลดเสียงให้เบาลงด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./023 16 ต.ค. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด ตะแกรงเหล็กผุพัง มาก บริเวณหน้าร้านกาแฟ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตัด ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./068 16 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย 7 ถ.เหล่านาดี จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./020 15 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านอตอม คลีนิคถ.ศรีจันทร์ ข้างๆร้านเป็นร้านขายตั๋วเครื่องบิน จำนวน 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./067 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/224 ซอยพัทยา 2 2. ปากซอยพัทยา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./066 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ซอยเซ็นโทซ่า ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./065 15 ต.ค. 2558 ขอเพิ่มจุดไฟฟ้าถนนในซอย บริเวณ ซอยประชาสโมสร 22 เสาต้นที่ 7 จากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./019 15 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ดพธิสารตอนปลาย ซอยพ่อทองอยู่ตลอดซอย โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./064 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 ไฟฟ้าต้นที่ 4 ในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./018 15 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ คลุมสายไฟ บริเวรซอยสว่างทิพย์ เลขที่ 397 ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./063 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ประชาสโมสร 23 หมู่บ้านวิมานเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./017 15 ต.ค. 2558 เก็บเศษวัสดุ ก้อนหินขนาดใหญ่ บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 5 ถ.เทพารักษ์ ต้องการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./062 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 57/26 ถ.ศรีจันทร์ ปากซอยศรีจันทร์ 15 เสาที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./061 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามฟุตบอล ซ.ศรีจันทร์ 20 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./060 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย 12 นาฬิกา แยก 3 ถ.ประชาสโมสร 52 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./059 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแม่สนใจ ลี้วิระ อุทิศทิศใต้บ้านมั่นคง เป็นซอยทำใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./022 15 ต.ค. 2558 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย 8/1 ถ.เหล่านาดี หลังวัดนัน ทิการาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./058 15 ต.ค. 2558 ไฟฟดับ บริเวณ ซอยสุขสำราญชุมชนหลังศุนย์ราชการ 1 และซอยครัวอีสานตรงข้าม ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./057 15 ต.ค. 2558 ฐานที่ตั้งเสาไฟฟ้าชำรุด จาก บ้านเรา 2 เข้ามาเป็นชุมชนหนองใหญ่ 2 มีทางเข้าชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./021 15 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./056 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 124 ทางเข้าบ้านประธานเก่า พรชัย ซ.ศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./016 15 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ซ.ศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./055 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 107 ถ.หลังเมือง ใกล้กับซอยเย็นซ่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]