ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./880 20 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำุรุด 1.ซ.ศรีมารัตน์ 17 ตรงข้ามเข้าซอยศาลาอเนกประสงค์ 2.ซ.ศรีมารัตน์ 17 ปากซอยสันติไมตรี 3 3.ซ.ศิลปสนิท 8 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./189 20 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ (ต้นจามจุรี ) บริเวณหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซู ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./074 19 พ.ค. 2558 รถถมดินทำฝุ่นกระจายเข้าบ้น บริเวณใกล้กับศาลาชุมชน ศรีฐาน 2 ซอยหลังวัดป่าชัยวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./879 19 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยหลัง รพ ราชพฤกษ์ ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./878 19 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย 1.ซอยดชคชัยอพาร์ทเม้นต์ ซอยมิตรภาพ 4 หน้าบ้านนางสำราญ 2. ซอยโชคขัย พฃอพาร์ทเม้นต์ ซอยมิตรภาพ 4 หน้าบ้านพ่อจอม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./877 19 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 227/ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง หลอดสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./197 19 พ.ค. 2558 ขยะตกค้าง ตรงข้ามโกดัง เพชรวัสดุ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./305 19 พ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย กสิกรทุ่งสร้าง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./304 19 พ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำไม่มี ฝาปิด บริเวณ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 หัวมุมสี่แยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./303 19 พ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขอเปลี่ยนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 ฝาบรฺเวณ ซอย แม่ทองใบ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./876 19 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 49/120 ซ.สุขสบาย 2 โนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./875 19 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 3 จุด ซอยเข้าตลาด างลำภู ถ.ศรีจันทร์ ซอยตรงข้ามประตูแบงคืชาติปากซอยเป็นร้านขายชุดนักเนียน แสงสุวรรณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./069 18 พ.ค. 2558 ผมเห็นมีการรื้อวัดหลวงพ่อทองคำที่บึงทุ่งสร้างเพราะมีการรุกล้ำที่หลวง ในกรณีเดียวกันอยากทราบว่าทางเทศบาลจะรื้อสิ่งปลูกสร้างอื่นๆหรือไม่ที่รุกล้ำทางสาธารณะชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นถนนกสิกรทุ่งสร้างหน้า ออป.ซึ่งตอนนี้กำลังสร้างห้องแถวต่อขยายและกำลังจะแล้วเสร็จ เห็นได้ชัดเจนว่ารุกล้ำเข้ามาในแนวเสาไฟฟ้าหลายเมตรมาก ทางเทศบาลมีการดำเนินการอย่างไรบ้างสำหรับผู้รุกล้ำ ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นคงต้องร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./188 18 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 10 ภายในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./302 18 พ.ค. 2558 ฝาท่อชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 8 ชุมชนจันทร์ ภายในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./873 18 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ไทยสมุทร ซอย 4 หน้าบ้านเลขที่ 243/66
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./874 18 พ.ค. 2558 ไฟหลอดยาวดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/24แยกขวาตรงศาลาชุมชนตรงสนามกีฬาชุมชนและมีลำโพงเสียงตามสายติดตั้งอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./872 18 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 31 ก่อนถึงหน้าหอพัก (ซ่อมแล้วดับอีก)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./187 18 พ.ค. 2558 ขอรถเกรด ซ.โพธิสาร 1 โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./871 18 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ และชุดดคมหันเข้าป่า บริเวณ ชุมชนโนนทัน 8 ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./056 18 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณซอยโพธิ์ทอง 2 และ 3 ชุมชนตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./087 18 พ.ค. 2558 ถนนชำรุด ซ.โพธิ์ทอง 4 ชุมชนตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./301 18 พ.ค. 2558 ปากท่อระบายน้ำชำรุด ซ.โพธิ์ทอง 4 ตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./300 18 พ.ค. 2558 ฝาปากท่อชำรุด และแหว่งเข้ามา บริเวณซอยโพธิ์ทอง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./870 18 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยมะลิวัลย์ 5 ถ.มะลิวัลย์ เสาที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./869 18 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 226/95 ,211/28 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 - ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 หน้าบ้านตึกทาวเฮ้าส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./868 18 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด สี่แยกซอย 7/8 ตัดกับซอย 9 ชุดคอนโทรล ควบคุมไฟตามถนนชำรุด เป็นบริเวณกว้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./867 18 พ.ค. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ จากซอยโพธิ์ทอง 1 ,2 , 3 ชุมชนตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./299 15 พ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ แผ่นเหล็กเิปิดออก บริเวณ ชุมชนตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./068 15 พ.ค. 2558 ขอทาสีสะท้อนแสง บริวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]