ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./904 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/3 ซฮย 4/6 ข้างบ้านเลขที่ 149 ซอย 4/5 และหน้าบ้านเลขที่ 40/15 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./901 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกกลางบ้าน ถ.แก่นตูมประชาราษฏร์ หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./900 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ เลขที่ 90/579 ซอยศรีจันทร์ 8 1 หลอดเข้าไปเจอสามแยกแรก หลอดสุดท้าย เป็นหลอดนีออน ยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./902 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 1 จุด ปากซอยชัยพฤกษ์ 4 น็อตหลุด และหลอดขาด ในสุขสบายจำนวน 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 49/83 หลอดสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./190 16 พ.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยราษฎ์คนึง 8 ตรงข้ามหอพัก หอรวยวิเศษ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./899 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 243/111 ไทยสมุทรซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./189 16 พ.ค. 2559 ตัดหญ้าในซอย คอนกรีต เลขที่ 76/6 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./898 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอย ประชาสโมสร 38 และ ประชาสโมสร 36 ทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./318 16 พ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 113/24 ซอยศรีจันทร์ 41 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./897 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณซอยศรีมารัตน์ 20 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./896 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 22 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./895 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยศรีมารัตน์ 22 มีซอยเล็ก ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./191 16 พ.ค. 2559 เรียนผู้เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของร้านขอนแก่นฟิตเนต มีปัญหาการทิง้ขยะโฟม จากสินค้าของร้าน ทิ้งถังขยะเส้นไปทางตะวันแดง แต่ทางเทศบาลไม่เก็บให้ ต้องการให้เก็บขยะให้ มีเงื่อนไขค่าเก็บขยะยังงัย แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยด่วนด้วย ขอบคุณค่ะ คุณฝน 0956689702
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./260 16 พ.ค. 2559 ขอโต๊ะพระนั่ง ในงานบุญคุ้ม ขอให้ติดตั้ง ในวันที่ 19 พ.ค.2559 เนื่องจากงานวันที่ 20 พ.ค. 2559 หนองแวงเมืองเก่า 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./317 16 พ.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด ซอยอดุลยาราม 7 มุมหอพักซันชายน์ ฝาบ่อพักหาย ทำให้เปิดเป็นหลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./316 16 พ.ค. 2559 ขอขุดลอกบึงหนองแวงตราชู เนื่องจากไม่ได้ขุดลอกมานาน ทำให้น้ำขุงสิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสียมาก ถ.มิตรภาพ ซอย 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./893 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 38 จากปากซอยไปจนถึง หน้าบ้านเลขที่ 179/16 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./892 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 228/17 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 เป็นสามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./894 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชาตะผดุง ซอยชัยพฤกษ์ 4 จำนวน 1 หลอด เป็นซอยตัน เสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายซอย....
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./903 14 พ.ค. 2559 ดิฉันมาออกกำลังที่ลานน้ำพุ บึงแก่นนครทุกวัน ซึ่งมีกลุ่มลีลาศ กลุ่มฮิปฮอป กลุ่มเด็กเล็กๆมาหัดจักรยาน มาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานกับครอบครัว แต่หลังสงกรานต์มาจนถึงบัดนี้ไฟส่องลานน้ำพุไม่เปิดเลย เปิดแต่ตรงเต้้นแอโรบิค...โปรดนึกถึงกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะ ไฟมืด ยุงกัด..อีกทั้งอันตราย..มืดมากกกก โปรดดูแลประชาชนที่รักการออกกำลังกายให้ทั่วถึงด้วยค่ะ..
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./117 14 พ.ค. 2559 ถนนเพิ่งทำเสร็จไม่ถึงปีชำรุด ช่วยเข้าไปซ่อมแซมถนนช่วงถนนหน้เาเมืองตัดกับถนนอำมาตย์(หน้าร้านสหมิตร ขายเสื้อผ้า)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./088 13 พ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้สูง ใกล้หม้อแปลงไฟฟ้า ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์ โนนทัน เนื่องจากอยู่ในช่วงพายุฤดูร้อน มีลมแรง อาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้โค่นทับหม้อแปลงไฟฟ้าได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./890 13 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ ถ.เทพดำเนิน จำนวน 2 จุด ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./888 13 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด หลอดนีออนยาว เลขที่ 76/6 ซอยคอนกรีต ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./889 13 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยประชาสโมสร 12 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./891 13 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ 4 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./188 13 พ.ค. 2559 เรื่องการบริการ ที่จอดรถใต้ตลาดสดเทศบาล 1 มีการให้ รถมาจอดปิดทางรถที่จอดในล้อค พอจะเอารถซึ่งจอดในรถออก แต่รถที่จอดขวางอยู่เป็นรถ ขนาดใหญ่ 2 คัน ซึ่งเข็นเองไม่ไหวได้ไปขอร้องให้เต้าหน้าที่เก็บเงิน ช่วยเข็นเพราะต้องรีบไปทำงาน ได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า ไปเเจ้งบนตลาดให้ ประกาศเลยค่ะ ซึ่งแาดงถึงความไม่มีน้ำใจ แบะ ไม่สามารถช่วยผู้มาใช้บริการแก้ปัญหาได้เลย รู้สึกแย่มากค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./887 13 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย กรองน้ำหน้าหอพัก อภิวัฒน์ เข้าซอย 60 เมตร หลอดนีออนยาว ถ.หน้าเมือง ชุมชนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./886 13 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 34/3 ซอยราษฎร์คนึง 29 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./885 13 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ดับ บริเวณ หน้าศาลพระพรหม เทศบาลนครขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]