ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./185 31 ส.ค. 2559 ถนนทรุดตัวหน้า รร. อนุบาลพระกุมารเยซูเป็นหลุมกว้างพอประมาณอยู่จุด3แยกจะเลี้ยวไปทางมหาวิทยาลัยศรีปนะทึม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1404 31 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าสาธารณะในซอยโพธิสาร 15 ดับมาสามวันแล้ว หน้าบ้านเลขที่ 88/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./432 31 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ใหญ่ ในซอย บริเวณ หลังร้านบีอาร์ ฟาร์มาซี ซอยกล้วย ใกล้ตลาดหนองไผ่ล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./431 31 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บึงหนองยาว ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./430 31 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1. ต้นโพธิ์ ตรงข้ามหอพักศิริรักษ์ 2.ต้นมะขามเทศ ในซอย 10 เยื้องหอพักดีพร้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1403 31 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 12/2 และซอย วุฒาราม 10 หลอดที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1402 31 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยมิตรภาพ 11 ข้างบ้านประธานชุมชน หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1401 31 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 14 อยุ่กลางซอย หลอดนีออน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./076 31 ส.ค. 2559 ถูกเทศกิจ ใช้เท้าถีบรถกลางถนน เวลาประมาณ 07.30 น.บริเวณที่เกิดเหตุหน้ากรมประมง ได้มีเทศกิจใช้เท้าถีบรถเนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาท รหัสหมายเลขหมวก 404
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1400 30 ส.ค. 2559 ไฟจราจร ตรงกังสดาลเสียย อีกแล้ว ช่วยมาดูด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1399 30 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว หน้าบ้านเลขที่ 8/31 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 จรดซอยทุ่งทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./058 30 ส.ค. 2559 ขอให้ช่างตรวจสอบ น้ำซึม จากข้างบ้านเลขที่ 332/1 ไหลลงมาถึงชั้นล่าง จากห้องน้ำบ้านดังกล่าาว บริเวณ กรสยาม ถ.หน้าเมือง เลขที่ 332/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./285 30 ส.ค. 2559 เนื่องจาก บ.อินโนเวชั่นคอนโทรล สี่แยกสามเหลี่ยม ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 081-4412980 ได้หำการตัดเหล็ก เจาะ เชื่อม พ่นสี ทาสี และเป่าฝุ่นควันไอเชื่อมตัดเจาะการทำงาน ส่งกลิ่นรบกวนเหม็นรุนแรงเป็นพิษทางอากาศ ผู้สัญจรไปมา เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้สุงอายุ 83ปี ผู้อาศัยบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นทิศทางลมพัดเข้าบ้านผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงสร้างความรำคาญใจกับสุขภาพ และได้เคยบอกกล่าว ร้องเรียนเทศบาลหลายครั้งไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ของความเมตตาหน่วยงานที่เกี่นวข้อง และผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูแลด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1398 30 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยสุขสบาย 7 เสาหมายเลข 2 ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./564 30 ส.ค. 2559 น้ำท่วมท่ออุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 148/18 ถ.ประชาสำราญ ใกล้ร้านบีกิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./563 30 ส.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนชาตะผดุง ซอย 5 แถวทาวเฮ้าส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./181 30 ส.ค. 2559 ถนนเป็นหลุม บริเวณ ปากซอยมิตรภาพ 8/9 หลัง รร.ไพบูลย์ ซอยสวัสดี 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1397 30 ส.ค. 2559 เก็บสายไฟ บริเวณชุมชนบะขาม ทางเข้าบ้านบะบะขาม ใกล้หม้อแปลงใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1396 30 ส.ค. 2559 1. ซอยพจนา 6 เสาสุดท้ายที่มีชุดไฟ 2.ซอย รร.ไพบูลย์ ปากซอยตัน รับจัดโต๊ะจีน 3. และ 4. หมู่บ้านสวิทย์โฮมปากซอย เสาที่ 1 และ 2 ที่มีชุดไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1395 30 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 224/74 หมู่บ้านจอมพล ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1394 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ (ไม่มีฝาครอบ บริเวณ ซอยแรกขวามือ เสาต้นแรก หน้าบ้านเลขที่ 24/51 ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1393 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 23 แยกซอยที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1392 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 ทางโค้งบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./562 29 ส.ค. 2559 ขอรถดูดท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./561 29 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ดูดบ่อพักน้ำ บริเวณท้ายซอย อุดตันมาก ซอย 24 ถ.แก่นตูมประชาราษฏร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1391 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ดับตลอดสาย ภายในหมู่บ้านจอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./429 29 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านต้นคูณ อาหารตามสั่ง ใกล้โรงเรียนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1389 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากโรงเรียน ถึง ถนนสายหลัก ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1390 29 ส.ค. 2559 ขอความช่วยเหลือ ขาหลอดไฟ ที่ในซอย24/2 หัก ใช้งานไม่ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1387 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย24/1 , 26 , 28 , 30 , 32 ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]