ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./684 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าหล่นแตก บริเวณ หนองสะแบง 1 เลขที่ 89/1 ถ.หนองสะแบง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./683 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 93/70 ซอยน้ำทิพย์ 1 ชุมชนโนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./682 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ถนนฉิมพลี ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 22/2 บริเวณสามแยกตัดกับซอย 7 2. ถนนแิมพลีซอย 9/4 บริเวณข้างบ้านเลขที่ 24/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./036 30 มี.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ โรงเรียนโนนชัย ต้นไม้ถูกพายุพัดล้ม เมื่อ 30 มี.ค.2558 ขอให้ช่วยดำเนินการด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./153 30 มี.ค. 2558 ขอรถเก็บขยะ บริเวณ ซอย ชัยพฤกษ์ 6 แยกไปโรงเรียนอากาเป้ บ้านคุณสมจิตร ภูงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./222 30 มี.ค. 2558 การขุดลอกท่อระบายน้ำ ในซอยชาตะผดุง 23 โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟข./015 30 มี.ค. 2558 การขอขยายเขตไฟฟ้า ซ.โพธิสาร 13 ประมาณ 2 ต้นพร้อมโคมไฟเพิ่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./680 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณข้างหลังวัดประตูด้านหลังวัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./681 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/15ห่างป้ายซอยมาทางทิศเหนือ10เมตรจุดนี้ดับบ่อยมากขอให้เช็คให้ละเอียดหน่อยหลอดยาวเยื่องๆหอพักฝ้ายฝน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./052 30 มี.ค. 2558 เส้นแบ่งเลนถนน และเส้นขอบเขตบริเวณไฟแดง เลือนลางจนมองไม่เห็น เกือบทุกแยกของเขตเทศบาลขอนแก่น โดยเฉพาะเส้นหน้า บขส เก่า/หอนาฬิกาเมืองขอนแก่น เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากความเข้าใจผิดได้ง่าย (ดิฉันเป็นคนขอนแก่นแต่ทำงานในกรุงเทพ กลับบ้านทุกเดือน ทุกครั้งที่กลับไป ยังไม่เห็นการแก้ไขเลย จึงขอร้องเรียนผ่านทางเส้นทางนี้ หวังว่าจะได้รับการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวขอนแก่นเรานะค่ะ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./143 27 มี.ค. 2558 ซ่อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย บริเวณ ศาลาชุมชนโนนทัน 7 (ซ่อมทุกตัว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./142 27 มี.ค. 2558 ขอป้ายซอย (คุ้มดอกคูณ ซอย 2 ) บริเวณต้นซอย และท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./221 27 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยทานตะวัน 2 ซอยตัวยูคุ้มทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./679 27 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยแสงตะวัน หน้าบ้านเลขที่ 200/111 ถ.แสงตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./678 27 มี.ค. 2558 ขอให้เทศบาล จ่ายค่าไฟในหมู่บ้านให้ บริเวรหมู่บ้านพิมานบุรีโนนทัน 4 ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./220 27 มี.ค. 2558 วางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน) บริเวณ ซอยบ้านกอก 18/2 ระหว่างหอพักพัฒนา ถึง ตึก 8 ชั้นหอโฟกัส หอมาตา ไม่มีท่อระบายน้ำ ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./677 27 มี.ค. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดแสงจันทร์ บริเวณ ป้ายซอยคุ้มทานตะวัน ถ.ชัยพฤกษ์สี่แยกบ้านแขก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./219 27 มี.ค. 2558 ขยะอุดตันท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อพักขยะ ใกล้ศาลาชุมชน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./152 27 มี.ค. 2558 กลิ่นเหม็น จากน้ำเสีย (โรงฆ่าสัตว์ ) เบทาโกร มีกลิ่นรบกวน ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./676 27 มี.ค. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟ หน้าโรงฆ่าสัตว์ เบทาโกร ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./218 27 มี.ค. 2558 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนโนนทัน 7 ถ.ทานตะวัน ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./675 27 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณ ถนนกลางเมือง ซอย 14 หลังเซเว่น เสาแรก เสาที่ 2 ซอยเข้าไปการเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./674 27 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถนนสายหลัก ปากทางเข้าถนนสินไพลิน ซอยบ้านกอก 12 ซอย 18 หน้า ม.ภาค ซอยบ้านกอก 18/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./673 27 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ชาตะผดุง ซอย 16/2 บริเวณที่ทำการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./217 27 มี.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 7/8 ถ.พิมพสุต ซอยข้าง รร.อาชีวะ ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./216 27 มี.ค. 2558 ฝาท่อทรุดโทรมมาก บริเวณชุมชนหลักเมือง ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./061 27 มี.ค. 2558 ปรับปรุงผิวถนน บริเวณซอย อนามัน 23 ชุมชนชัยณรงค์ฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./151 27 มี.ค. 2558 ขอคนกวาดถนน (จัดจ้างในชุมชน) ซอยอนามัยที่ 18 โรงหนังแก่นคำ ,ถนนหน้าหมู่บ้านไทยเสถียร รวมระยะทาง 1,500 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./150 27 มี.ค. 2558 ขอคนกวาดถนนชั่วคราว ซอยอนามัย 18 บริเวณโรงหนังแก่นคำ - ถนนหน้าหมู่บ้านไทยเสถียร ถนนสกปรกไม่มีคนรับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./060 27 มี.ค. 2558 ปรับปรุงผิวถนน ถ.อนามัย บริเวณหน้าร้านอาหารเจ ชุมชนชัยณรงค์ฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]