ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./499 18 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอยสุขใจ 1 เสาไฟแรกในซอยถนนกลางเมือง หน้าบ้านเลขที่ 516 ซอยสุขใจ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./498 18 ก.พ. 2558 ขอเพิ่มไฟ บริเวณทางเข้า คลังนานาธรรม ซ.ศรีจันทร์ 39 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./497 18 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.เกษตร จุดแรกปากซอย 2.หน้าบ้านเลขที่ 14/4 3.ซอยศรีจันทร์ 41 เสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./097 17 ก.พ. 2558 กลิ่นควัน ท่ออาหาร จากปล่องดูดควัน และควันจากโรงงานก๋วยจั๊บ 1. กลิ่นควันจากท่อดูดอากาศโรงแรมมันตราวารี ช่วงเช้า ตี 4 - 6 โมงเช้า และช่วงที่มีการเปิดเครื่องดูดควัน 2.ควันจากโรงงานขายก๋วยจั๊บ ช่องก่อเตาไฟประมาณ ตี 3-5 ทุกวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./146 17 ก.พ. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าร้าน ดีดีคลับ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./038 17 ก.พ. 2558 ขอตีเส้นจราจร ทางม้าลาย บริเวณ เลขที่ 5/1-3 ถ.ประชาสำราญ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./496 17 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามโรมา โอเอ หน้าร้านวรวรรณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./006 17 ก.พ. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยทานตะวัน แถวเบทาโกร ซอยดรงปลาทู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อค./037 17 ก.พ. 2558 มีการก่อสร้างเพิงสังกะสีเต็มพื้นที่ทางเท้าหน้าอาคารเงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ ถนนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./024 17 ก.พ. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ต้นไทรติดซอย ทางเข้าซอย เลขที่ 646/21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./106 17 ก.พ. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอย ประชาสโมสร 42
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./495 17 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 222/38 2 จุด เลขที่ 222/135 ซอย 40 ถ.ประชาสโมสร 1 จุด เลขที่ 222/100 ซอยประชาสโมสร 42 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./036 17 ก.พ. 2558 ตีเส้นชลอความเร็ว บริเวณ ถ.โพธิสาร ทางโค้ง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./145 17 ก.พ. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก ทางพูลแมน ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./096 17 ก.พ. 2558 ป้ายโครงสแตนเลส ล้ม บริเวณริม ถ.มะลิวัลย์ เลยโตโยต้ามาทาง สนง.จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./494 17 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1. ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ ตรงข้ามบ้านคุณ สุจิต เลยถนนกลางบ้าน 2.ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ ฝั่งโรงเรียนบ้านตูม ตรงป้ายในหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./491 17 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณสามแยกเข้าซอย อู่ยอดทวียนต์ ถึงสามแยกก่อนถึงอู่ซ่อมรถยนต์ ยาว 1 หลอด โคมหลอดคู่หลอดเสื่อม และถนนในวัดป่าอดุลยารามหลังที่ทำการชุมชน ไฟแสงจันทร์ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./095 17 ก.พ. 2558 ขอร้องท่านให้ช่วยเรื่อง กลิ่น เผาขยะใบไม้ด้วยค่ะ ซอยแม่บุหลัน 1 เหล่านาดี เผาเกือบทุกวัน ใบไม้แห้ง คุย บอกแล้ว ยังทำเหมือนเดิม เหม็นเสื้อ ผ้า มากๆๆ อากาศ เสียค่ะเหม็นเข้ามาในบริเวณบ้าน ตัวบ้าน ต้องนอนดมกลิ่น ควันไฟ เกือบทุกวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./492 16 ก.พ. 2558 เสาไฟสูงในหมอนขิดดับบริเวณนั้นมืดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./493 16 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าถนนในหมู่บ้านจอมพลดับมา3วัน ดับทั้งหมู่บ้านกรุณาส่งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./490 16 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจำปาทิพยื เข้าในซอยประมาณ 4 หลอด ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./043 16 ก.พ. 2558 ถนนชำรุด บริเวณเลขที่ 108/24 ถ.ราษฎรืคนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./489 16 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ราษฎร์คนึง 9 ร้านส้มตำ ถ.ราษฎรืคนึง หน้าวัดโนนชัย และ เลขที่ 24/12 ซ.ราษฎร์คนึง 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./105 16 ก.พ. 2558 ตัดกิ่งไม้ ซอย1 ของซอยศรีจันทร์ 23 ที่ศาลพ่อปู่ ของหมู่บ้านทองสอดแสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./144 16 ก.พ. 2558 ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ ซ.ราษฎ์คนึง 10 , 14 และ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./488 16 ก.พ. 2558 ขอย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ - กังสดาร สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./487 16 ก.พ. 2558 ขอเพิ่มไฟ 3 จุด บริเวณซอย ราษฎร์คนึง 20 และซอย บุญเหมาะ โนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./486 16 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซ.ราษฎร์คนึง 18 โนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./485 16 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ 1. ซ.พัทยา 3 หน้าบ้านเลขที่ 88/113 2. ซ.พัทยา 1 ท้ายซอยสามแยก 3. ซ.พัทยา 1 แยก 4 ขวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./484 16 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/24ตรงสี่แยกศาลาชุมชนเช็คให้ละเอียดเพราะดับบ่อยและเป็นจุดที่ตั้งกล้องวงจรปิดของชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321]