ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./001 05 ต.ค. 2558 ขอตัดหญ้า ถนนชุมชนใกล้วัดศรีสว่างโนนทัน โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./005 05 ต.ค. 2558 ฝาบ่อพัก 3 ฝา 80*80 = 2 อัน 50*45 = 1 อัน ซอยหน้าเมือง 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./014 05 ต.ค. 2558 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยหมู่บ้านพักนักกีฬา ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./013 05 ต.ค. 2558 หลอดไฟชำรุด ขอเปลี่ยนหลอด บริเวณ ซอยวุฒาราม 3 เสาที่ 4 ขนาด 20 w
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./012 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ซอยวีระวรรณ ถ.หน้าเมือง ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./001 05 ต.ค. 2558 ข้างบ้านทำน้ำซึมเข้ามา เพื่อนบ้านเลขที่ 62/77-78 ถ.กลางเมือง ได้มีน้ำซึมจากกำแพงที่ติดกันมาบ้านเบื้องต้นได้เจรจาแล้วแต่ยังไม่รับการแก้ไข จนถึงปัจจุบัน 043-321367
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./004 05 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยปรีชาปรสิทธิ์ สามเหลี่ยม 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./011 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถนนสายหลัก 1 จุด ซอย 5 3 จุด สายหลักตรงหอพักกฤษณา ซอย 5 ตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./002 05 ต.ค. 2558 ถนนชำรุด ตรงหอพักเดอะเพลส และซอย 5 ตรงหอพัก พอเพียง ถ.บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./010 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างบึงแก่นนคร ถนนข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง เสาที่ 2 นับจากร้านลาบเป็ด ถนนข้างวัดถึง กลางเมือง เสาที่ 2 กลางเมือง ลงบึงนับจากบึง เสาที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./009 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 หน้าบ้านเลขที่ 171/48 จากศาลาชุมชนขึ้นมาเสาที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./008 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ราษฎร์คนึง 35 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./007 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 101 ถ.ชาตะผดุง 21 โนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./005 05 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ข้างถนน หน้าเมือง ตัด กับ ถนน อำมาตย์ หน้า บริษัทขอนแก่น เอสพี มอเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./016 05 ต.ค. 2558 รางโคมไฟชำรุด(ห้อยหักลง)หลอดนีออน เสาตรงข้ามหอพักกังสดาล2ซอยมิตรภาพ32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./003 03 ต.ค. 2558 ถังขยะที่ตั้งอยู่หน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นมาก มีน้ำขยะไหลมาถึงบ้านเวลาฝนตกด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./017 02 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าส่องสว่างดับบริเวณปากซอยโพธิสาร 15 (เสาไฟต้นแรก)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./004 02 ต.ค. 2558 ขอป้ายชุมชน เทพารักษ์ 5 บริเวณ ด้านทิศตะวันออก ที่ทำการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./003 02 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุดบริเวณ ถนนวัดธาตุเมืองเก่า มดแดงมอเตอร์ เลยวัดธาตุมาฝั่งเดียวกับวัดธ่ตุ ก่อนถึงสี่แยกเซเว่น ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./001 02 ต.ค. 2558 ขอยางมะตอย ซ่อมผิวถนน บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 37 จำนวน 20 ถุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./006 02 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย วีระวรรณ 1 และ 2 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./005 02 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ แถวแก่นคำ ไปถึงหน้าโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./004 02 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดสีส้ม บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ทั้งสองฝั่ง ตัด ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./002 01 ต.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน ระหว่าง ถ.เทพารักษ์ ทางเลี้ยวเข้า บ.ข.ส. ด้านทิศตะวันตก หน้าร้านศิริวัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./003 01 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้าน เพลิน เพลิน ถ.กัลปพฤกษ์ ใกล้ หอกาญจนาภิเษก มข.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./001 01 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ปากซอย ถ.อนามัย ซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./002 01 ต.ค. 2558 ชื่อซอย ขอป้าย ชื่อซอย วัดหนองแวง 2 ป้าย ถ.กลางเมือง ตัดมาบึงแก่นนคร ข้างชุมชนหนองแวงเมืองเก่า หัว ท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./001 01 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนข้างวัดหนองแวง พระอารามหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./003 01 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.กลางเมือง ไฟแสงจันทร์ ดับ 2 ดวง ช่วงปากซอย 8 กลางเมือง 1 ต้น เลยไปอีก 1 ต้น รวมเป็น 2 ต้น ในซอย 8 ขอเปลี่ยนเป็นย นีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./002 01 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าหลอดขาด ถ.กลางเมือง 1 จุด ถ.รอบบึง 1 จุด ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว เรือ หลอดกลม หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395]