ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./056 25 มิ.ย. 2559 รถแห่ป้ายโฆษณาเปิดเสียงดังเกินไป รบกวนชาวบ้าน ให้ลดเสียงลงด้วยขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./386 24 มิ.ย. 2559 ปากบ่อพักน้ำทิ้งทรุด เป็นอันตรายต่อรถที่วิ่งผ่าน รวมทั้งอันตรายต่อคนเดิน ปากบ่อนี้อยู่หน้าปากซอยศรีจันทร์11/2 หน้าคลินิกสุชาติการแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./138 24 มิ.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.รถไฟปากซอย กศน. มีตู้โทรศัพท์ ( ทรุดอีก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1093 24 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในหมู่บ้านจอมพล เสาไฟตรงหน้าบ้าน เลขที่ 224/51 เลี้ยวซ้ายซอยแรก 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./320 24 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าศาลาชุมชน และถนนหลักหน้าศาลาชุมชนพร้อมเก็บไปทิ้ง กิ่งต้นมะขามสูงมากแผ่ไปเกือบแตะสายไฟแรงสูง(เปลือย) น่ากลัวอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./107 24 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ต้นก้ามปู ตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ 3 ชั้น ไม่มีชื่อ เลขที่ 175 ซอยวีรวรรณ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./385 24 มิ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนห้าพฤศจิกา โดยเฉพาะหน้าร้าน ณรงต์ โรงกลึง และโตเกียวเบเกอร์รี่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1092 24 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ใกล้ ธนาคารออมสินเป็นร้านขายโจ๊ก จับ 2 ร้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1090 24 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยข้างราชมงคล ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1089 24 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในชุมชน คุ้มวัดธาตุ ในซอยนิกรสำราญ 3 และซอยกลางเมือง 27 ซอยกลางเมือง 25 - ซอยหน้าเมือง 4 ซอยนิกรสำราญ 4 รวม ทั้งหมด 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1091 24 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับหน้าบ้านฝ่ายประชาสัมพันธ์และตรงสะพานใกล้ศูนย์ยานยนต์เทศบาลนครขอนแก่น ขนาดนิออนหลอดยาว จำนวน 2 หลอด ทำให้สถานที่ทำงานและเป็นอันตรายต่อทรัพย์ทางราชการช่วงเวลากลางคืนจึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟดังกล่าวไฟฟ้าดับประมาณ ต้นเดือนมิ.ย.59
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./054 23 มิ.ย. 2559 สีขาวแดงฟุตบาธ หน้าคริสตจักรขอนแก่นสีลบเลือนไม่ชัดเจน ทำให้มีรถมาจอด โดยไม่สนใจว่าเป็นจุดไม่ควรจอดบ่อยๆ ค่ะ ที่สำคัญ เป็นขาวแดงจุดที่เป็น ทาง สามแยก น่ากลัวสำหรับรถที่จะเลี้ยว ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1088 23 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว บริเวณ เลขที่ 74/30 ซอยภูพุ่มทอง ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./106 23 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟ บริเวณทางเข้าคัลง ปตท. และด้านข้างคลัง ปตท. ชุมชนหนองวัดพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1087 23 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย 14 ถ.กลางเมือง ขาโคมไฟไม่มีที่ยึด 2 อัน และทางไปวัดหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1086 23 มิ.ย. 2559 คัทเอาท์ไฟถนนในชุมชนชำรุด บริเวณ ซอยหนองวัดพัฒนา ถ.บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1085 23 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 560 ซ.มุ่งงาม หลอดนีออน และไฟแสงจันทร์ หน้าบ้านเลขที่ 751/8 ซ.บ้านขาหรั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./224 23 มิ.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 255/9 ซอยเกษตร ใกล้วัดหนองใหญ่ ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./384 23 มิ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด จำนวน 7 ฝา บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ก่อนซอยทางเข้าโรงแรมพูลแมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./319 23 มิ.ย. 2559 เก็บขนกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 79/45 บ้านเดี่ยวหลังสุดท้าย ซอยมิตรภาพ 5 ม.นันทกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./021 23 มิ.ย. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ถ.ฉิมพลีซอย 9/7 ระยะทาง 238 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1084 23 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย ชัยพฤกษ์ 3 หน้าบ้านเลขที่ 154/25 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1083 23 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย สุขสบาย 2 หน้าบ้านเลขที่ 49/102
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1082 23 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณถ.ชัยพฤกษ์ ตรงร้านก๋วยจั๊บ สี่แยกตลาดน้อย 1 จุด หน้าร้านขายอาหาร กุ๊กสมบูรณ์ อีก 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1081 23 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 25 แยกที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./053 22 มิ.ย. 2559 เจอเรื่องซ้ำๆซากๆ หลายต่อหลายครั้งมากๆคะ ไหนว่าจัดระเบียบฟุตบาท แล้วแม่ค้า 3ร้านนี้ คือได้รับการยกเว้นงั้นหรือ?. กีดขวางการจราจาสุดๆ ยิ่งช่วงเวลาเลิกเรียนพวกนักศึกษา ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้ง ร้านที่ว่าแยู่แถวตลาดบ้านดอน ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ข้างโรงเรียนบริการธุรกิจ พอจัดระเบียบไปเมื่อรอบที่แล้ว. ก็ดีขึ้น แต่จุดที่เกิดเหตุบ่อยยังมีแม่ค้า 3 ร้านดังกล่าวที่ไม่เคยปฏิบัติตามเลย แม่ค้า3ร้านนี้ๆม่ทราบว่ามีสิทธิพิเศษอย่างไรหราคะ 1.เอาเปรียบพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นหรือไม่? 2.รึเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นอยู่เป็นในอยู่แล้วรึป่าว? ดิฉันมีหลักฐานนะคะไม่ได้พูดลอยๆ ช่วงเวลาที่เห็นเป็นประจำ หน้าจะประ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./223 22 มิ.ย. 2559 "กลิ่นเหม็นจากน้ำหมักหรืออื่นๆ"ภายในซอยที่อยู่อาศัย (ซอยตรงข้ามสถานีดับเพลิง บึงหนองแวงตราชู) จากบ้านของผู้อยู่อาศัยรายหนึ่งหลังในสุดของซอย มีการพูดคุย ตักเตือนกันไปหลายรอบแล้ว ซึ่งก็ไม่เป็นผล กลิ่นมาแต่ละครั้ง ถึงกับปวดศรีษะ หลายๆครั้งที่อยู่บ้านไม่ได้เลย ต้องออกไปพักที่อื่น บ้านหลังที่อยู่ใกล้ที่สุดถึงกับย้ายออกไปแล้ว ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว ช่วยเข้ามาตรวจสอบแก้ไขด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1079 22 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย ประชาสโมสร 48 และ 50 ชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1078 22 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 8/3 หน้าซอยจะมีป้ายตุ๊กตาซาลอน ตรงเข้าไปจะมีทาวน์ดฮม 2 ชั้น 7 หลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./383 22 มิ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณซอย พัทยา 8 ถ.โพธิสาร ถนนสายโนนทัน - บ้านผือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]