ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./697 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หมู่บ้าน VIP กรีน 11 ไฟดับ 6 จุด หลอดไฟซอยตันข้างโรงเรียนสามเหลี่ยม ถ.หมอชาญอุทิศ หลอดไฟแสงจันทร์ ซอยศรีมารัตน์ 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./062 29 มี.ค. 2559 ขอถังดับเพลิง จำนวน 8 ถัง ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./186 29 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์เครื่องเล่นเด็ก พร้อมติดตั้ง ในชุมชน กศน. ทางทิศตะวันตกวัดวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./185 29 มี.ค. 2559 ขอดิน จำนวน 5 รถ เพื่อปรับพื้นที่ทำลานกีฬา บริเวณ ทางทิศตะวันตกวัดวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./184 29 มี.ค. 2559 ขอความอนุคราะห์เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งพื้นที่ว่างติดวัดวุฒาราม ฝั่งทิศตะวันตก ของวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./696 29 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ไฟสปอร์ไลท์ บริเวณ ลานกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน กศน. ติดทางทิศตะวันตกของวัดวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./138 29 มี.ค. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง บริเวณ บ้านประธานชุมชน กศน. ซ.สว่างทิพย์ ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./183 29 มี.ค. 2559 ขอสัญญาณไฟกระพริบ ติดบริเวณ ปากทาง ซอยวีรวรรณ 1 ตรงข้าม กศน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./137 29 มี.ค. 2559 พ่นยุง ป้องกันไข้เลือดออก ภายในชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./228 29 มี.ค. 2559 น้ำเสียไม่มีทางระบาย อุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 86/68 ซอยพัทยา 4 ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./695 29 มี.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ซ.น้ำทิพย์ 1-2 ให้เป็นหลอดนีออนยาว ชุมชนโนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./136 29 มี.ค. 2559 ทิ้งขยะในพื้นที่ว่างเปล่า บริเวณซอยน้ำทิพย์ 1 และ 2 โนนทัน 6 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./135 29 มี.ค. 2559 การเก็บขยะตกค้าง (เทไม่หมดถัง) ซอยน้ำทิพย์ 1 และซอยน้ำทิพย์ 2 ถ.มาลาเรีย สายหอน้ำผึ้ง สุดสาย ซอยชาตะผดุง 4 ข้างโรงเรียนเทสบาลโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./061 29 มี.ค. 2559 ความเสี่ยงเกิดอัคคีภัย จากพื้นที่ว่างเปล่า ของเอกชน ในซอยชาตะผดุง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./694 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 93/29 ถ.หนองแสบง 2 ปากซอยน้ำทิพย์ 2 และ ข้างบ้านเลขที่ 93/40 ซอยน้ำทิพย์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./693 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหน้าเมือง 1 ตัด ถ.เหล่านาดี หอพักแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./692 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอยสวัสดี (หลังตำรวจทางหลวง) จุดที่ 1 แากซอย 8/3 ตุ๊กตาซาลอน จุดที่ 2 นับจากปากซอยหมู่บ้านสวิทโฮม เสาที่ 2 ที่มีชุดไฟติดกับหลังร้านอาหารตามสั่ง จุดที่ 3 ปากซอยมิตรภาพ 8/9 หน้า รร.ไพบูลย์ จุดที่ 4 เสาสุดท้ายซอยสวัสดี 1 ก่อนถึงสี่แยกรถสาย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./691 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 204/3 ถ.บะขาม 2.หน้าบ้านเลขที่ 20/13 ซ.เทศมนตรี 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./227 28 มี.ค. 2559 วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ภายในซอยแยก อดุลยาราม 7/2 ถ.อดุลยาราม ฝั่งซ้ายมือยังไม่มีท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./226 28 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ทรุดตัว ในซอยวีรวรรณ เข้าทาง ถ.หน้าเมือง ใกล้ๆ กับแมนชั่น 99
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./225 28 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยวีรวรรณ 1 เข้าทาง หน้า กศน. มีต้นมะขามใกล้ ๆ กับจุด ที่ตัดต้นมะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./224 28 มี.ค. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำอุดตัน ในซอยวีรวรรณ 1 เข้ามาทาง กศน. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 111/24 ถึง บ้านเลขที่ 173/36
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./060 28 มี.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ หลังไทยพิพัฒน์ ซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./182 28 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ หน้า รพ.หน้าวิทยาลัยเทคนิค ถ.ศรีจันทร์็
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./088 28 มี.ค. 2559 ผิวถนนชำรุด บริเวณ ระหว่างซอย ศรีจันทร์ 15 - 17 ตรงกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./133 28 มี.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ภายในชุมชน ทุ่งเศรษฐี ทั้งหมด ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./181 28 มี.ค. 2559 ขอติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณ ถนนหลักสี่แยกหน้าชุมชน บ้านพัก ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./087 28 มี.ค. 2559 ขอคลื่นลุกระนาด สี่แยกหลังหน้าชุมชน บ้านพัก ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./031 28 มี.ค. 2559 ตรวจสอบอาคารข้างเคียง จากหลังบ้านเป็นอาคารพานิชย์ 3 ชั้น มีการดัดแปลงตัวอาคาร เลขที่ 334/515 ซ.สี่แผ่นดิน ทอง ถ.หน้าเมือง เป็นไปไม่ถุกต้อง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 1.ผนังของอาคาร ดังกล่าวระยะห่างจากเขตที่ดิน น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2.อาคารพานิชย์ ก่อสร้างชิดเขต ที่ดินโดย ไม่ได้รับความยินยอม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./221 28 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำแตก ในซอยกันยาสามัคคี ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]