ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./463 20 ก.ย. 2559 ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณ ในซอย เจริญพร ชุมชนหนองใหญ่ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./606 20 ก.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 32/4 ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./605 20 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวรซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 บ้านเลขที่ 57
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./604 20 ก.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ร้านก๋วยเตี๋ยว เรือชามไม้ ทางไป บขส.เก่า ใกล้ศาลหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./200 20 ก.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณทางเข้าซอย ประชาสโมสร 33 ใกล้โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1482 20 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 23 ซอยชาตะผดุง 18 ซอยชาตะผดุง 16 อพาร์ทเม้นต์ ดวงฤดี และซอย ชาตะผดุง 14/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1481 20 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอยคอนกรีต ใกล้สำนักงานเกษตรจังหวัด ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1480 20 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับบริเวณ ป.จอมมณี หลังโรงเรียนมณีอนุสรณ์ ซอยสุมงคล ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1479 20 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยชุมชนซอย 5 และซอย 6 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1478 20 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 1 หลอด ซอยกสิกรซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./065 20 ก.ย. 2559 ตรวจสอบการต่อเติม บ้านเลขที่ 196/66 ม 6 ต.ในเมือง ขอนแก่น ต่อเติมชิดแนวเขต ซอยร่วมใจพัฒนา ถ.ศรีจันทร์ 39 เข้าซอยเลี้ยวซ้ายตลอด บ้านหลังสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1485 20 ก.ย. 2559 สี่แยกไฟแดงกังสดาล มขเสียตั้งแต่ปิดเทอมจนเปิดเปิดผ่านมาเกือบ3เดือน แจ้งทางเทศบาลหลายครั้งแล้ว ช่วงเช้าและเย็นรถเยอะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นักศึกษาไม่มีทางปลอดภถดลย ต้องสัดใจเสี่ยงดวงขับรถผ่าน วอนเทศบาลเร่งดำเนินการด้วย จะขอบพระคุณอย่างสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./601 19 ก.ย. 2559 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 90/253 ถ.อนามัย หลังวิทยาลัยสาธารณสุข หมู่บ้านพิมานชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./298 19 ก.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณสี่แยกซอยศรีจันทร์ 15 จำนวน 3 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1477 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 57/34 ซอยศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1476 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1475 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด จุดที่ 1 -3 ถ.ศิลปสนิท ทิศใต้บ้านประธานสุเวทย์ และก่อนถึงซอยบุญมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1474 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดที่ 1 และ 2 ประตูวัด จุดที่ 3 ประตูค่ายศรี ส.ห. ถ.ราษฎร์คนึง จุดที่ 4 ซอย 5 ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./297 19 ก.ย. 2559 เก็บกิ่งไม้ขวางทางจราจร บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 33 ใกล้อพาร์ทเม้นต์ โคเล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./143 19 ก.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ ริมถนนในซอยศรีจันทร์33 ใกล้ที่พักอาศัยเกรงว่าจะล้ม ใกล้อพาร์ทเม้นต์ โคเล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1473 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 5 ซอยชัชวาลย์ 2 หลอด เป็นหลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1472 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง 9 สุดซอย ซ้ายขวา จำนวน 11 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./462 19 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอยเจริญสุข ตัดห้าแยกบ้านบะขาม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1471 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 227/42 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1470 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 4 ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1469 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งคุ้มดอนเงิน (ฉิมพลีซอย 9) ดับทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./599 16 ก.ย. 2559 ขอรถดูด จำนวน 3 บ่อ บริเวณซอยหลังศูนย์ราชการ หน้าบ้านประธานชุมชน ซอย 14/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./598 16 ก.ย. 2559 ขอรถแมคโครแขนยาว ลอกคลอกผักตบชวา เศษกิ่งไม้ บริเวณซอย หลังศูนย์ราชการ 14/ 3 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1467 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ถนนฉิมพลี ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 109 (ร้านขายของชำ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1466 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 1/3 ติดกับตึกที่กำลังสร้าง หลอดยาว 1 หลอด ซอย 2/1 , 4 ดับตลอดแนว ถนนริมบึงหนองแวง ดับตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]