ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./203 04 มิ.ย. 2558 ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ 2 แผ่น 1.ทางเข้าคลังนานาธรรม 2. ทางเข้าซอยศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./929 04 มิ.ย. 2558 ซ่อมหลอดไฟโซล่าเซลล์ บริเวณซอยสุขสำราญ ซอยตรงข้าม ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./208 04 มิ.ย. 2558 ตัดแต่งต้นมะขาม + ขุดตอไม้ บริเวณ ซ.อำมาตย์ 3 ขุดตอไม้ ซอย ศรีจันทร์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./324 04 มิ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ สี่แยก ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./064 04 มิ.ย. 2558 พายุพัดตันไม้ รางน้ำหลุดออก บริเวณเลขที่ 570/1 และ 570/5 ซ.เกวียนทอง ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./076 04 มิ.ย. 2558 ขอให้ยกเลิกทาง วันเวย์ บริเวณ ถ.ห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อค./071 04 มิ.ย. 2558 ดินสไล้ลงมาทับถนน บริเวณ ถ.สันติสุข ซอย 8 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./207 04 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณถ.โพธิสาร ตอนปลายแถวสุพรรณิการ์ โฮม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./206 04 มิ.ย. 2558 ขอกระเบื้อง หลังคา 10 แผ่น ที่ศาลาชุมชน เทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./205 04 มิ.ย. 2558 เก็บเศษอิฐ บริเวณซอย สุภธีระ ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./062 04 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 3/712 ซอย 13/1 การเคหะ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./092 04 มิ.ย. 2558 ผิวถนนชำรุด + ทางเท้าชำรุด บริเวณซอย อำมาตย์ 1 ,3 5 และ ถ.หน้าเมือง หน้าบ้านเลขที่ 104 และ 94
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./204 04 มิ.ย. 2558 ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ภายในสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./323 04 มิ.ย. 2558 ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้ใหญ่ขึ้น ในซอย อำมาตย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./926 04 มิ.ย. 2558 ขอเพิ่มไฟ ในซอย สุภธีระ 2 จุด 40 w ชุมชนจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./322 04 มิ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ฝาเหล็ก หัวมุม ถ.หน้าเมือง เจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./321 04 มิ.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าบ้าน เลขที่ 112 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./927 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ2จุดใด้แนบแผนที่มาพร้อมคำร้องเพื่อนายช่างจะได้พิจารณาตามความเหมาะสม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./320 04 มิ.ย. 2558 วางท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ ซอย 22,26,12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./925 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 4 จุด ซ.โรงเรียนมหาไถ่ ถ.ศรีมารัตน์ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 4 ซอย 7 ซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./924 04 มิ.ย. 2558 ขอติตั้งไฟ จำนวน 1 ชุด ซอยธารทิพย์ 2/6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./928 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าสาธารณะเสีย หลอดสั้น 1หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./065 03 มิ.ย. 2558 ต้นไม้ล้ม หน้าร้านอาหารไก่อบหม้อดิน ตรงถนนรอบบึงแก่นนคร อยากให้ช่วยเอาต้นไม้ออกให้ด้วยค่ะ...
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./202 29 พ.ค. 2558 การื้อถอนป้าย แล้วมีน็อตโผล่ มีประชาชนเดินสะดุดได้รับบาดเจ็บ บริเวณ หลังวัดป่าอดุลยาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./201 29 พ.ค. 2558 ซ่อมท่อ เนื่องจากการขุดเจาะ หน้าร้านอาหารแม่หน่อย หลังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./923 29 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 23 ซอยแยก 1 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./061 28 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นโพธิ์ บริเวณ ข้างรั้ววัดหนองแวงเมืองเก่า 4 ฝั่ง ถ.กลางเมือง เพราะล้ำมาถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./200 28 พ.ค. 2558 ดินหน้าร้าน และต้นเหตูของดินเยอะ บริเวณเลขที่ 93 ถ.มิตรภาพ เป็นร้านขายอาหารเล็ก ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./070 28 พ.ค. 2558 ปล่อยน้ำเสียออกจากบ้าน บริเวณเลขที่ 38/6 ซอยพระชัย ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./922 28 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ แสงจันทร์ จำนวน 1หลอดถ.ประชาสโมสร ใกล้ ๆ สำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ห่างจากร้านลาบก้อย ประมาณ 150 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]