ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1498 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 6 ติดสนามกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1497 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ คุ้มจอมพล เลขที่ 430 และ 430/2 จำนวน 5 หลอด ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1496 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 2 ต้น ใกล้หอพัก และ ซอยสุขสำราญ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./611 22 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1495 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ยาว 1 หลอด หน้าหอพักวรารินทร์ สุดซอย ซอยสุวรรณสาร บ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1494 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 1 หลอด บริเวณ ถ.อำมาตย์ 4 หลอดที่เสียติดถังขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./467 22 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ปากซอย 9 คุ้มดอนเงิน วัดโพธิ์โนนทัน กิ่งไม้ สูง 10 เมตร ตัดให้เหลือ 3 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./610 22 ก.ย. 2559 น้ำท่วม ลอกคู น้ำ บริเวณ เลขที่ 162/73 ซอยลี้วิระ ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./609 22 ก.ย. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ ถนนบ้านกอก ซอย 16 ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./025 22 ก.ย. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยวุฒาราม 8 ถ.หน้าเมือง โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./026 22 ก.ย. 2559 ขอเพิ่มเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 11 โรงแรมนนทรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1493 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 9 แยกแรกไฟฟ้าดับ 1 หลอด ซอย 9 แยกแรกเสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1492 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 211/26 ติดบ้านเลขที่ 211/17 ซอยราชสิทธิ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1491 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.วัดป่าศิริวันวนาราม 2,3,4,5 บริเวณวัดป่าเทพนิมิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1490 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด (หลอดยาว ) 1.เลขที่ 666/95 2.และ 3.ซอยเมตตาเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1489 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ดุสิตกาญจน์ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 28 ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1488 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 88/47 ซอยเหล่านาดี 10/10 บ้านสีเหลือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1487 21 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 58/172 ซอยประชาสโมสร 34 หลอดนีออนยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./466 21 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 165/223 หมู่บ้านพิมานชล ถนนแก่นตูมซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./608 21 ก.ย. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพัทยา 1 ตรงหน้าทาวเฮ้าส์ ทางเข้าไป ประมาณ 300 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./465 21 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ 1.ลานหน้าวัดป่าศิริวัน 2.ถนนศรีจันทร์ 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./201 21 ก.ย. 2559 ขอขยายถนน บริเวณ ซอยชาตะผดุง 6 เป็นถนนสายรอง รถวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน ความยาว 285 เมตร ความกว้าง 6.30 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1486 21 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ รอบ ๆ ศาลาชุมชน โนนทัน 3 และในซอย ชัยพฤกษ์ 3 และ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./299 20 ก.ย. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 33 ติดร้านกาแฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1484 20 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ใกล้สี่แยกถนนรอบเมือง ใกล้สี่แยกโรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู จำนวน 2-3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./607 20 ก.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ เลขที่ 225/23 ในซอย สาวิตรี ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./085 20 ก.ย. 2559 การจัดระเบียบแม่ค้า เนื่องจากมีแม่ค้ามาขายของที่มุมถนนรอบบึงหนองแวงตราชู อยู่ฝั่งทิศตะวันตก ของบึงตรงข้ามร้าน Up to you ทำให้รถสัญจรไป มา ลำบาก เพราะมีการจอดซ้อนคัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./084 20 ก.ย. 2559 ตรวจสอบแผงแม่ค้า ขายผัก ผลไม้ บริเวณ แยกวงเวียนสามเหลี่ยม ถนนเสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1483 20 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวร หน้าบ้านเลขที่ 132/8 จำนวน 1 จุด และ จุดที่ 2 บริเวณ จุดตรวจ อปพร. จำนวน 1 หลอด กรุณาโทรหาประธานชุมชน นายคงเดช 081-7170598
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./464 20 ก.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ดอกไม้ประดับ และต้นคูณ บริเวณหน้าชุมชน หลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]