ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1459 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 171/48 ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1458 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซอยตรงไทยพิพัฒน์ ไปชลประทาน มีหลอดไฟชำรุดจำนวนมาก อยากให้เอาออก เพราะกลัวจะหล่นลงมาแตก ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./333 29 ก.ย. 2558 กลิ่นเหม็นรบกวนจากการนึ่งปลาทู บ้านเลขที่ 49/6 หรือ 49/7 เป็นทาวเฮ้าส์ มีการเทน้ำสกปรก ลงท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./532 29 ก.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริวณ ปากซอยแก้วสายหยุด จำนวน 2 จุด และซอยเทศมนตรี 27 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./164 29 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยประชาสโมสร 29 ข้างบ้านเลขที่ 130/11 5 แยกบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./531 29 ก.ย. 2558 ซ่อมท่อ 1.เนื่องจากปากซอยโพธิ์ทอง มีท่อระบายน้ำชำรุดทำให้ดินยุบตัว 2. ท่อระบายน้ำที่วางอยู่เดิมสูงน้ำไม่สามารถไหลลงได้จึงมีน้ำขัง เวลาฝนตก ซอยโพธิ์ทอง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1457 29 ก.ย. 2558 หลอดโคมไฟดับตลอดสาย ซ.หน้าเมือง 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./101 29 ก.ย. 2558 ขอให้ช่างไปชี้แนวเขต 3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ที่ดินบริจาคสาธารณะ ได้มีที่แปลงตรงข้าม ว่าจ้างบริษัทรางวัดเอกชนมาทำรางวัด ปักเสาใหม่โดยไม่มีการขุดหาหลัก หมุดเดิม และได้มีการปักหมุด เข้ามาในแนวเขต ถนนได้มีการเจรจาให้มาทกการเพิกถอน แต่ก็ยังล้ำเข้ามาในเขตถนนอยู่ ไม่อยู่ในเขต บริเวณ ซอย เหล่านาดี 4/3 ซอยลี้วิระ มีห้องแถวสีฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1456 29 ก.ย. 2558 หลอดไฟดับ บริเวณ ซอยบ้านนายฉลอง เอียมละออ บ้านเลขที่ 134 ชุมชนบะขาม หลอดกลม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./366 29 ก.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ใหญ่ยื่นพาดสายไฟ และช่วงนี้มีลมแรงอาจเกิดอันตรายได้ 139/46 หมู่ 4 ซอย 5 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1455 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ไฟนีอออน ถนนทางเข้า หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ หน้าบ้านเลขที่ 49/46 ซอยพิมพสุต 1 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./530 29 ก.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ ในซอยจันทร์เจริญ ซอยจีเอฟ ใกล้ร้านชิดชล เวลาฝนตกำ น้ำจะหลากมาก เป็นคลอง ทำให้เกิดผิวจราจร เสียหาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1454 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้า บ.บูรณ์ เพลส ถ.โพธิสาร ข้างวัดโพธิ์ โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1453 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าติดตลอดเวลา บริเวณ บึงแก่นนคร ตรงข้ามวัดกลาง ไฟฟ้าติดตลอดเวลา ทั้งวัน 10 กว่าหลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1452 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าหอพักบ้านนานาชาติ อังกาบ ซอยจันทร์เจริญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1451 29 ก.ย. 2558 ขอโคมไฟ + หลอดไฟ 1 ชุด ในซอยจันทร์ เจริญ หน้าหอพัก จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./163 29 ก.ย. 2558 ซ่อมถนน ในซอยจันทร์เจริญ เนื่องจากสภาพทรุดโทรมผิวถนนชำรุดเสียหาย ซอยจีเอฟ ใกล้ชิดฃลเนื้อเกาหลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./162 29 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ซอย ประชาสโมสร 38/1 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1450 29 ก.ย. 2558 หลอดไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 397/76 ซ.สว่างทิพย์ ถ.รถไฟ ตรงข้ามหอพักรัดตา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1449 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดซอย กสิกรทุ่งสร้าง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1448 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วอย กลางเมือง 27 กลางซอย เข้าประมาณ 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1447 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซอยพจนา นับจากปากซอยเสาที่มีชุดไฟ จนถึงจุดชำรุด คือเสาที่ 4 ข้างบ้านเลขที่ 114/18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./332 29 ก.ย. 2558 มีการย่างไก่ทำให้มีกลิ่นควันรบกวน เข้ามาในบ้าน ทำให้โดนเสื้อผ้า และได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากปล่องควัน ไม่มีมาตรฐาน บริเวณ หน้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 2 ซ.ศรีจันทร์ 43 เลยโรงเรียนหนองใหญ่ จะเห็นปั๊มน้ำมันตราดาว ตรงข้ามเป็นร้านส้มตำต้องปิดหน้าต่างทุกวัน ควันรบกวน มาก ช่วงเวลาที่ย่าง เป็นช่วง 11 โมง ถึงเที่ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./365 28 ก.ย. 2558 ขอรถเกรด ข้างทางจากปากซอย 38/1 ถ.ประชาสโมสร จนถึงเขตบ้าน หัวถนน รถเกรดหญ้า 2 ข้างทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./331 28 ก.ย. 2558 ขอถังขยะ 1.ถ.ฉิมพลีหน้าบ้านช่างหนา 1 ใบ 2. ซอยคำสะอาดแต่ก่อนมี 4 ถัง หายไป 2 ถัง 2 ใบ 3.ในหมู่บ้านกัญญารัตน์ หลังศาลาหนองไผ่ 1 ใบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1446 28 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 201/19 อยู่หลังร้านอำนวยศิลป์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง หัวมุมร้านป้ายอำนวยศิลป์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1445 28 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในหมู่บ้านไทยประเสริฐ ดับ 3 จุด และโคมไฟชำรุด ขอเปลี่ยนโคม 1.หน้าบ้านเลขที่ 49/96 หลอดไฟดับ หน้าศาลพระภูมิ ทางโค้งข้างสวนแก้วอพาร์ทเม้นต์ ดับ 2 จุด โคมไฟชำรุด 1 จุด รวม 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1444 28 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 10 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1443 28 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. อยู่ในซอยสมานมิตร หน้าบ้านเลขที่ 88/14 2.ซอยโพธิสาร 15 อยู่ปากซอย หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1442 28 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 1.หน้าปากซอยราษฎร์คนึง 5 2.หน้าปากซอยราษำร์คนึง 9 3.หน้าปากซอยพาริน 4.ปากซอยราษฎร์คนึง 22 5.หน้าวัดบ้านดอนข้างตู้โทรศัพท์ 6. หน้าอู่ซ่อมรถช่างโจ้ 7. หน้าร้านยาเภสัชเชิดชัย ถ.ราษฎร์คนึงตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386]