ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./051 02 ก.ค. 2561 ต้นไม้ล้มกีดขวางถนนขอให้เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่กีดขวางพร้อมเก็บเศษกิ่งไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./274 02 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ถนนเหล่านาดี ซอย 10 เริ่มจากปากซอย ถึงกลางซอย จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./231 02 ก.ค. 2561 ขอเก็บป้ายโฆษณา บริเวณ ในซอยรอบบึง 6 ( ซอยโนนทอง ) ขณะนี้ห้อยอยู่ กลัวหล่นลงมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อส./230 02 ก.ค. 2561 ขอถังขยะเพิ่มเติม และตั้งไว้ บริเวณ ที่เคยตั้งเทศกิจ และ โรงรับจำนำ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./363 02 ก.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เลขที่ 75/10 ซอยวีรวรรณ 2 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./362 02 ก.ค. 2561 น้ำท่วมเข้าไปในบ้าน จากบ้านเลขที่ 10/2 ถ.รอบเมือง หน้ามหาชัยซีฟู้ด ติดสำนักงานเทศกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1195 02 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ คอกม้า ซอยวุฒาราม 11 ตัด ถนนหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./118 02 ก.ค. 2561 ถนนชำรุด เป็นหลุม บริเวณ ระหว่าง ซอยหน้าเมือง 7 เชื่อมกับซอยเหล่านาดี 7 บริเวณเชื่อมต่อจะเป็นหลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1194 02 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ตรงข้ามเลขที่724/2 ซอยหน้าเมือง 9 2.บ้านเลขที่ 96 ซอยหน้าเมือง 7/1 3.เลขที่ 144/5 ซอยเหล่านาดี 7 4.ซอยแรกเชื่อมซอย 5 กับซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./229 02 ก.ค. 2561 ขอถังขยะ เพิ่มเติม และจัดตั้งไว้บริเวณ ถ.รอบเมือง หน้าสำนักงานเทศกิจ กับโรงรับจำนำ จำนวน 5 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1193 01 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างส่องป้าย ชุมชนธารทิพย์ คับทั้ง 4 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./273 29 มิ.ย. 2561 ขอเทลาดยางเพิ่มเติมจากพื้นผิวจราจรเดิม ซอยเมตตา 2 ถ.กลางเมือง ยาวประมาณ 15 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./361 29 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 2 จุด 1.ซอยมิตรภาพ 8/12 ขอบฝาเป็นหลุมลึก 2.ซอยมิตร 8/11 หลัง รร.ไพบูลย์ ตรงกลางสี่แยกตัดกับ ถ.ศิลปสนิท 3.เลยสี่แยก จุดที่ 2 ด้านทิศใต้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./360 29 มิ.ย. 2561 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 21 เวลาฝนตกได้รบความเดือดร้อน เรื่องน้ำไหลเข้าบ้านประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./272 29 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.เลขที่ 197/18 ซอยมิตรภาพ 8/9 หลังหมู่บ้าน VIP ห้องเย็น กิ่งไม้หักพาดสายไฟ 2.หน้าบ้านเลขที่ 92/20 ซอยสวัสดี 8 ตรงข้ามหอพักรินขวัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1192 29 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 134/6 ซอยศรีมารัตน์ 16 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1191 29 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ใกล้สี่แยกกลางหมู่บ้าน ซอย 8 บ้านตูม ตรงข้ามร้านซักผ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1190 29 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลยร้านเจ ถนนศรีธาตุ ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยว ก่อนถึงแฟมมิลี่ มาร์ท บ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./359 29 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ใกล้แฟมมิลี่มาร์ท บ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./358 29 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตรงข้ามอู่ซ่อมรถมงคล การช่าง ติด เคเทค บ้านดอนหญ้านาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./228 29 มิ.ย. 2561 เดือดร้อนรำคาญ กลิ่น/เสียง บริเวณ จากบ้านเลขที่ 572 ถ.หน้าเมือง ซอย 19 มีการ มำอาหาร กลิ่น และเสียงเข้ามาในบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อค./037 29 มิ.ย. 2561 เหตุเดือดร้อนรำคาญ จากบ้านเลขที่ 572 ถ.หน้าเมือง ซอยหน้าเมือง 19 ได้ทำการต่อเติมบ้าน ชิดแนวเขต และเป่าลมพัดดูดอากาศเข้ามาในอาคาร จึงอยากให้เข้ามาตรวจสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1189 29 มิ.ย. 2561 ไฟ้ฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 592/14 ซอยหน้าเมือง 17 เลขที่ 592/25-26 ซอยหน้าเมือง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./357 29 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตรงประตูทางเข้า หน้าโรงเรียนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./050 29 มิ.ย. 2561 กำจัดต่อหัวเสือ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 149/24ซอยศรีจันทร์ 31 081-7683319
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1188 29 มิ.ย. 2561 ไฟสปอร์ตไลท์ดับ บริเวณ สวนรัชดา ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1187 29 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนแก่นตูมหน้าบ้ายยายเนื่อง สี่แยกกลางบ้าน 2.ถนนศรีธาตุ ซอยบ้านท่านปลัด ต้นสุดท้ายหน้าห้องคุณพ่อนิรันดร์ ชัยนิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1183 29 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง เสาต้นที่ 2 เริ่มจากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./270 29 มิ.ย. 2561 กระจกเลนส์นูน ธารทิพย์ 2/1 ชำรุด ใช้งานไม่ได้ ทำให้มีอุบัติเหตุที่สามแยกนี้หลายครั้งแล้ว จึงขอให้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./275 29 มิ.ย. 2561 ป้ายแจ้งการรับเหมาสร้างถนนในซอยธารทิพย์ตั้งแต่ ปี 2550 น่าจะเลิกใช้งายแล้ว ปิดบังการจราจรในซอยขอให้รือออกให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]