ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./013 03 ต.ค. 2559 ขอติดตั้งชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดโคม บริเวณเลขที่ 178/215 ซอยธารทิพย์ 2/1 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./012 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพัก ณัฐพล ซอย 8 บ้านกอก สามแยกถนนสินไพลิน และ ซอย 12 หน้าปากซอยบ้านประธาน ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./011 03 ต.ค. 2559 ติดตั้งไฟ หน้าบ้านเลขที่ 176/1 ซอยกันยาสามัคคี และ ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./010 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าต้นเสาหน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 177/5 ซอย 16 ถ.ชาตะผดุง เสาที่ 2 ใกล้หอพักเต็มสิริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./001 03 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ กรมการค้าภายใน ติดใบเตยเครื่องเขียน หน้าร้านลาบ ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./007 03 ต.ค. 2559 เรื่องร้องเรียนจาก Facebook แจ้งช่วยตัดต้นไม้พุ่มขึ้นรกบริเวณริมถนน ซอยสุภธีระ (ข้างหลังบ้านนายกฯ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./009 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 20 และ ถ.ประชาสโมสร 52 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./003 03 ต.ค. 2559 ซ่อมแซมฟุตบาทหน้าศูนย์สาธารณสุขที่5ชุมชนหนองใหญ่1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./008 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนรอบบึง ซอยศรีจันทร์ 37 2.ซอยเปรมวดี แยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./001 03 ต.ค. 2559 ขอให้หาแนวทางแก้ไข สุนัขวิ่งไล่กัดคนในทางสาธารณะ ดิฉันเป็นหัวหน้า อสม.ชุมชนโนนทัน 7 ต้องออกเยี่ยมคนในชุมชน ตามที่ศูนย์แพทย์ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2559 ได้ขับรถจักรยานยนต์ ไปประสาน อสม. ออกร่วมรณรงค์ ป้องกันโรค แต่ขณะผ่านหน้าบ้านเลขที่ 154/157 สามแยก ถ.ชัยพฤกษ์ ตัดกับซอยกันยารัตน์ มีสุนัข 3-4 ตัว วิ่งไล่ และกระโดด กัดที่ต้นขาสะโพกซ้าย ได้รับบาดเจ็บ ต้องรับการรักษา ที่ศูย์แพทย์ เจ้าของบ้านอ้างว่าที่กัดเป็นสุนัขของคนอื่น จึงไปแจ้งความลงบันทึกไว้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./007 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสุขสบาย ตรงข้ามกับ ศูนย์จ่ายงาน สำนักการช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./006 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยทานตะวัน 10 ตัด ถ.สุขสบาย ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./005 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 225/32 (บ้านสีฟ้า) ซอย 20 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./004 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 641 /6 ถ.กลางเมือง 28 เสาที่ 1 เสาที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 574
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./005 03 ต.ค. 2559 รบกวนตัดหญ้าและต้นไม้ที่ขึ้นรอบเส้นทางรอบบึงทุ่งสร้าง โดยเฉพาะเส้นทาง ที่ลัดจากถนนชาตะผดุงไปยังเส้นจอมพล ขณะนี้ต้นไม้ขึ้นรก รถแทบสวนกันไม่ได้แล้วครับ แล้วทำไมส่งเรื่องวันเสาร์ยังไม่รับเรื่อง ของวันจันทร์รับเรื่องแล้ว ห้ามส่งเรื่องวันหยุดเหรอครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./003 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 3 ชุมชน ตลาดต้นตาล ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./002 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในหมู่บ้าน ทองสอดแสง บริเวณเลขที่ 14/43 และตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./001 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 2/6 หมู่บ้านมิตรภาพ ซอย 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./006 01 ต.ค. 2559 สี่แยกประตูเมืองปัจจุบัน มีกล้องบันทึกผุ้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง อยากให้ทางเทศบาล ผู้ดูแลถนนมิตรภาพและศรีจันทร์ นำป้ายเตือนติดตั้งลักษณะเดียวกับแยกท่าพระ-โกนุมพิสัย ว่ามีแยกไฟแดงหน้ากล้องตรวจจับ ติดก่อนสัก500-1000เมตร ให้ผู้ขับขี่ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น ลักษณะขนาดป้ายให้เปนไปตามนโยบายจังหวัดกำหนดตามแยกท่าพระโกสุม ติดทุกด้านที่จะเข้าแยกเซนทรัล เพื่อลดปัญหาร้องเรียนที่ปัจจุบันมีประชาชนร้องเรียนเรื่องใบสั่งเปนจำนวนมาก ขอบคุณครับ อยากให้ติดตั้งป้ายโดยเร็วก่อนจะมีผู้ร้องเรียนเพิ่มเติม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./004 01 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าริมถนน ภายในซอยฉิมพลี 9/5 ข้าง ๆ บ้านเลขที่ 30/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./309 30 ก.ย. 2559 กลิ่นรบกวนจากหมู่บ้านข้างเคียง บริเวณ ภายในหมู่บ้าน บ้านเรา2 เลขที่ 218/51 ซอย 4 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./480 30 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ซ.ศรีจันทร์29 2.หน้าหมู่บ้าน บ้านเรา2 3.ใกล้ร้าน ลาบ ประสพโชค 4.ซอย ศรีจันทร์31/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./631 30 ก.ย. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณ ถนนหลังโรงเรียนบ้านตูม หน้าบ้านเลขที่ 35/4 ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./630 30 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ปากซอย เทพารักษ์7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./629 30 ก.ย. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณ ซอย ปรีชาประสิทธิ์ ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./209 30 ก.ย. 2559 ตรวจสอบระดับพื้นถนน บริเวณ ภายในบึงแก่นนครฝั่งไดโนเสาร์ใหญ่ บริเวณที่มีเครื่องออกกำลังกาย เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง อยากให้ปรับปรุงแก้ไขระดับพื้นถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./479 30 ก.ย. 2559 ตรวจสอบดินทรุด บริเวณ ใกล้ไดโนเสาร์ใหญ่ ภายในบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1542 30 ก.ย. 2559 ตรวจสอบสายไฟเปลือย ไม่มีการพันสายไฟ กลัวเกิดอันตราย บริเวณ ภายในบึงแก่นนคร ใกล้ไดโนเสาร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1541 30 ก.ย. 2559 เก็ยสาบไฟฟ้าที่กองอยู่บนพื้นถนน บริเวณ หน้า นิติพล คลีนิค ถ.กลางเมือง ตรงข้าม โรงแรมวีวิช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1540 30 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ศรีจันทร์23 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]