ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./187 07 พ.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 118/1 ซ.แม่บุหลัน ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./173 07 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นจามจุรี ถ.ประชาสำราญ หน้าโรงแรมพูลแมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./823 07 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ฉิมพลี ซอย 9/4 หน้าบ้านเลขที่ 43/10 โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./822 07 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.หน้าเมือง 11 หน้าบ้านยายบุญคำ ยสธสาร หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./821 07 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ จากโรงพยาบาลขอนแก่นราม เรื่อยมาติดกำแพง วัดจอมศรี เส้นรอบวัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./817 07 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/5ตรงป้ายซอยพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./818 07 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าให้แสงสวางตามถนนในชุมชนไม่ติดดังนี้ 1. ในซอยโพธิทอง (หน้าหมู่บ้านเรา2) 3 หลอด 2. เสาไฟฟ้าต้นแรกปากทางเข้าหมู่บ้านซอย 5 1 หลอด 3.ทางเข้าหมู่บ้านปากซอย 17 ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ลมแรงเมื่อวันที่ 5 หลอดไฟพร้อมขายึดหล่น 1 ที่(ตามรูป) 4.เสาหน้าบ้านเลขที่ 194/257 ซอย15 1 หลอด 5.หน้าบ้านเลขที่ 194/260 (ถนนเชื่อมระหว่างซอย 12 และซอย 14) 1 หลอด ขอความกรุณาช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./819 06 พ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยมาติดโครงเหล็กหลอดไฟฟ้าที่หล่นลงมาจากเสาไฟฟ้าให้ใหม่หน่อยค่ะ ซึงมี 2 จุด ตรงหน้าปากซอยสุขสบาย 7 จะอยู่ตรงข้ามร้านแซนดี้ขายของชำและในซอยสุขสบาย 7 จะอยู่ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/106 เนื่องจากคืนวันที่ 5 พ.ค 58 ฝนตกแรงและมีลมกระโชกอย่างแรงจึงทำให้โครงเหล็กไฟฟ้าหลอดนิออนที่ยึดติดกับเสาไฟฟ้าหล่นลงมา ดิฉันกลัวเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./816 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น 1 หลอด บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ ซ.ศรีจันทรื 15 แยก ซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./815 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/3 หลังบ้านประธานชุมชน เสาที่ 4-5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./051 06 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้ ใหญ่ ติดกับกุฏิพระ วัดป่าวิเวกธรรม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./050 06 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้ ล้มทับ ที่ข้างศูนย์จ่ายงานดนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./049 06 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 3/956 ซ.การเคหะ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./172 06 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ต้นไม้ 2 ต้น ตรงข้ามร้าน วรรณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./814 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.หน้าเมือง วอย 11 บริเวณโรงแรมนนทรี ใกล้ คอกม้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./048 06 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้ ในชุมชนหนองใหญ่ 3 เลขที่ 158/67 ซ.ศรีจันทรื 37 มีต้นไม้ล้ม จากข้างเคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./186 06 พ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์จัยสุนัขจรจัด ขี้เรื้อน แม่ลูกอ่อน ที่ออกมาจากวัดอาศัยในดรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 3 ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./813 06 พ.ค. 2558 โคมไฟชำรุด (ลมพัด) หน้าบ้านเลขที่ 155 ซ.ชัยพฤกษ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./812 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 11 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./811 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 116/5 และ เลขที่ 90/43 ซ.10 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./810 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอยจำปาทิพย์ ถ.จอมพล ดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./809 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 1หลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 243/155 ซ.ไทยสมุทร 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./808 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 109/44 2.หน้าบ้านเลขที่ 88/13 ซ.สมานมิตร ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./820 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าในหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 2 ดับบ่อยมาก ทั้งที่หมู่บ้านข้างๆกันไม่เคยดับเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./807 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเรือนจำ สุดกำแพง แยกไปทาง รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./806 06 พ.ค. 2558 เก็บสายไฟ ถ.กลางเมือง ซอย 31 หน้าบ้านเลขที่ 132 ติิดถนนหน้าวัดธาตุ พระอารามหลวง สายตกติดเสาไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./047 06 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 358/5 ใกล้อพาร์ทเม้นต์ ศรีคูณ ถ.มิตรภาพซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./805 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซ.หลังชลประทาน 2 จุด 1.บ้านพ่อสุรชาติ 2. บ้านพ่อประเสริฐ โยมา 3. ซ.อภินันท์ กลางซอย 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./804 06 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 159/133 ซ.ชุยพฤกษ์ 7 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./082 06 พ.ค. 2558 ทางเท้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 53/2 ซ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]