ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./729 07 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 15 ทางไปบ้านผือ ตั้งแต่ต้นซอย ดับทุกดวงตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./727 07 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ตัด ถ.พิมพสุต เลขที่ 15/6 ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./728 07 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 5 ซอยชัชวาลย์ แถวหน้าบ้านรองพงษ์เทพ จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./726 07 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 751/21 ซอยหลังโรงอวนเดชา ถ.วุฒาราม โรงอวนซอย 1 เข้าทางแฟมมิรี่มาร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./247 07 เม.ย. 2559 ขอลอกคลองระบายน้ำที่ 5 หน้าประตูเมือง ชุมชนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./246 07 เม.ย. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนศรีฐาน 1 ทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./725 07 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 92/30 ซอย มิตรภาพ 8/5 โคมไฟห้อยลงมาเกือบหล่นแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./723 07 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 315/3 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./724 07 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดัีบ หลอดนีออนยาว หน้าบ้านเลขที่ 227/42 ใกล้ต้นไม้ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./248 07 เม.ย. 2559 มีน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าสวนสุขภาพบึงหนองบอน บ้านศรีฐาน น้ำเริ่มเน่าเหม็นและมีตะไคร่น้ำขึ้น อันตรายต่อผู้ที่สัญจร และท่วมขังบ่อยมาก อยากขอให้ทางเทศบาลช่วยแก้ไขให้แบบถาวรด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./145 06 เม.ย. 2559 บริเวณริมบึงแก่นนคร. มีการจัดงานเสียงดังมาก. ตั้งแต่เวลา. 20.00-01.30 โดยประมาณมา 3วันแล้วค่ะ. ส่งเสียงรบกวนในยามวิกาล ขอให้ตรวจสอบด้วยค่ะ. คือเข้าใจว่าเป็นการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ แต่ขอให้ลดเสียงให้เบาลงหน่อยได้ไหมค่ะ. หรือว่าช่วยจัดสรรเวลาในการทำเสียงรบกวน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./146 05 เม.ย. 2559 ชุมชนบ้านบะขามได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดถังขยะแต่กลับนำขยะมากองบนที่ดินว่างเปล่าของคนอื่น บริเวณ ซอย ชาตะผดุง 7 กลายเป็นที่ทิ้งขยะที่สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น มีพื้นที่ขยะกว้างหลายเมตร ที่กองบนพื้นดิน มีคนและสุนัขไปคุ้ย ทำให้สกปรกยิ่งกว่าเดิม ภาพพจน์ที่มองก็ดูไม่สวยงาม สกปรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./143 05 เม.ย. 2559 เจ้าของบ้านเจ้าขอหอ ไม่ให้ความร่วมมือ ในการเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะชุมชน เลขที่ 550 ซอย 19 ถ.หน้าเมือง โนนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./201 05 เม.ย. 2559 ขอป้ายชื่อชุมชน โนนหนองวัด 4 หัวมุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./200 05 เม.ย. 2559 ขอให้ทำแนวกั้น การเกิดอุบัติเหตุ ตามที่มีรถ บัสในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น มาชนร้าน ท็อปเจริญ โดยข้ามเกาะ กลางถนน ทำให้เกิด ความเสียหายกับร้านค้า จึงอยากให้ ปักเสาเหล้กกลม บรรจุคอนกรีต ระยะห่าง 50 เซ็นติเมตร บนเกาะกลางถนน เพื่อป้องกันอุบัตเหตุ บริเวณ แยกกังสดาล มข.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./245 05 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 2 จุด ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ.สามัคคีอุทิศ บริเวณต้นคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./243 05 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 58 - 59 ซอยพัทยา 2 (ถุงทอง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./199 05 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ ซอยชาตะผดุง 12 สุดซอย ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./244 05 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ สถานีตำรวจ อยู่ติดกับต้นสะเดา ถ.หลังเมือง ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./722 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ถ.เทพดำเนิน เส้นร้าน อาอี๋เนื้อย่างเกาหลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./198 05 เม.ย. 2559 ป้ายซอยชำรุด ซอยเหล่านาดี ซอย 4/8 , 4/14 , 4/1 , 1/10 , 4/12 หลังสนามกีฬา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./197 05 เม.ย. 2559 ขอตีเส้นจราจร ถนนสายหลัก ในชุมชนโนนทัน 6 1. ถนนหนองสะแบง 2 2.ซอยน้ำทิพย์ 1 3. ซอยน้ำทิพย์ 2 และ น้ำทิพย์ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./720 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 225/18 และ 225/16 ซอยหลังศูนย์ราชการ 18 ( ซอยตัน ) ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./719 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนน หนองสะแบง 2 และซอยน้ำทิพย์ 3 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./717 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./718 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างทาง สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง ด้านทิศตะวันออก ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./242 05 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำ อุดตัน ที่ หน้าร้านพระธรรมขันต์ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./241 05 เม.ย. 2559 ขอลอกท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 8 ความยาว 350 + 2 700 เมตร สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./240 05 เม.ย. 2559 ขอลอกท่อ ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.เทพผาสุข ซอย 11 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./196 05 เม.ย. 2559 ติดตั้งกระจกนูน บริเวณ บ้านร่มเย็น บ้านศรีฐาน ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433]