ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./251 26 ก.ค. 2559 รถขนขยะคัดแยกขยะในซอยส่งกลิ่นเหม็น บริเวณซอยอนามัย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./489 25 ก.ค. 2559 อยากให้ทางเทศบาลเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำให้ใหม่ ฝาเดิมเป็นฝาปูน อยากเปลี่ยนให้เป็นตะแกรงเหล็ก บริเวณ ซอย อนามัย2 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./488 25 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอย อนามัย2 และ ทำฝาท่อระบายน้ำให้ใหม่เอาเป็นฝาตะแกรงเหล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1235 25 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย อนามัย2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./249 25 ก.ค. 2559 รถขนขยะคัดแยกขยะในซอย ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณ ซอย อนามัย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./248 25 ก.ค. 2559 กลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงไก่ บริเวณ ท้ายซอย อนามัย2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อส./247 25 ก.ค. 2559 ฉีดพ่นยุง ให้ติดต่อประสานคุณ กรรณ หมั่นเดช โทร.095-6311372
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อช./357 25 ก.ค. 2559 ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ ถ.เทพผาสุข ตรงบ้านเลขที่ 45/7 และ 45/150 เป็นต้นมะยม และ ต้นมะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./070 25 ก.ค. 2559 จอดรถขวางทางเข้าซอย บริเวณ หน้าโกดังBJC มีการจอดรถส่งของขวางทาง ตลอดเวลา ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./487 25 ก.ค. 2559 ฝาท่อชำรุด หน้าโกดัง BJC ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./156 25 ก.ค. 2559 ซ่อมแซมทางเท้าซอย มิตรภาพ14 ถ.มิตรภาพ (ถ.ปรีชาประสิทธิ์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./155 25 ก.ค. 2559 ถนนแตกร้าวเป็นหลุม ซอย มิตรภาพ 8/11 เลยหน้าหมู่บ้าน มะลิโฮมเพลส ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./128 25 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ ซอย หลังศูนย์ราชการ 14/3 เป็นบ้านพักส่วนตัวของนาย ฤทธิรงค์ พจนานุกิจ บ้านประธานชุมชน มาปกคลุมบ้านนาง ประนอม บ้านเลขที่ 229/17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./486 25 ก.ค. 2559 ฝาท่อแตก ซอย ศรีมารัตน์ 7 ซอย ศรีมารัตน์6 และ ซอย ศรีมารัตน์9 ตามแผนที่ ที่แนบมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./485 25 ก.ค. 2559 บ่อพักชำรุด บริเวณ ซอย สวัสดี2 หลังตำรวจกรมทางหลวง สุดบ้านพักตำรวจทางหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1234 25 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.วอย สวัสดี1 (มิตรภาพ6)หน้าบ้านเลขที่ 105/3 2.ปากซอย มิตรภาพ 8/9 หลังโรงเรียนไพบูลย์ 3.ซอย มิตรภาพ 8/11 หลังโรงเรียนไพบูลย์ ตรงสี่แยก ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./127 25 ก.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ล้มทับหลังคาบ้านและกำแพงอยู่ เนื่องจากน้ำท่วม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ภายในวันที่ 79/45 ซอยมิตรภาพ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./484 25 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.กลางเมือง ตัด ถ.พิมพสุต ระหว่างแหนมลับแล กับ ศึกษาภัณฑ์ หน้าร้าน มิตรแท้ยานยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./126 25 ก.ค. 2559 ต้นไม้หักทับพาดสายไฟ ไปติดต่อพ่อประวิทย์ได้เวลาเข้าไปดำเนินการ ชุมชนดอนย่านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./483 25 ก.ค. 2559 ขุดลอกคลอง บริเวณ ด้านหลัง หมูบ้านมิตรสัมพันธ์2 400 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./482 25 ก.ค. 2559 ขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณ 1.ซอย มิตรเสรี 280 เมตร 2.ถ.หลังวัดศรีสว่างโนนทัน 160 เมตร 3.ด้านทิศตะวันตกวัดศรีสว่างโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./125 25 ก.ค. 2559 ต้นไม้ล้มทับถนน ในซอยศรีจันทร์ 31 ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./481 25 ก.ค. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ หลังเมรุ วัดศรีสว่างโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./480 25 ก.ค. 2559 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ปากซอย อนามัย18 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./479 25 ก.ค. 2559 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ฝั่งตรงข้ามสาธารณะสุข ขอนแก่น ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./478 25 ก.ค. 2559 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ภายในซอย สุขสบาย2 และ ซอย ชัยพฤกษ์5 จากสี่แยกตลาด หน้าโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./477 25 ก.ค. 2559 ขอลอกท่ออุดตัน โดยใช้แรงงานชุมชน เนื่องจากชุมชนโนนทัน4 เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพราะปัจจุบันมีการสร้างหอพักปิดกั้นทางเดินของน้ำ จึงเกิดปัญหาน้ำท่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1232 25 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย อนามัย18 ใต้ต้น ฉำฉา เสาไฟต้นที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1233 25 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามสำนักงาน น้ำบาดาล จ.ขอนแก่นถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1230 25 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับตลอดสาย บริเวณ ซอย ประชาสโมสร21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]