ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./833 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 29 ดับตลอดสาย รวมถึงซอย 29 ตัด 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./832 03 พ.ค. 2559 ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 44 เป็นทางสามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./831 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย มิตรภาพ 23 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./830 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดัับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 84/3 ซอยชาตะผดุง หนองสะแบง 2/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./829 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้าน Eights A Day หัวมุมที่มีหมีสีขาวตั้งอยู่ ฝั่งกังสดาล หน้าปากซอยเป็นร้านแว่น เจ เจ อ๊อฟติกเลี้ยวเข้าซอย สี่แยกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./178 03 พ.ค. 2559 เผาขยะ บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 31/38 ซอยชาตะผดุง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./294 03 พ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ตรงข้ามกับร้านรื่นรมย์ ร้านแรด ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./243 03 พ.ค. 2559 ขอยืมเต๊นท์ 4 หลัง เก้าอี้ 80 ตัว ตะแคร่ 4 ตัว เนื่องจากโรงเรียนหนองวัด 3ในวันที่ 15 พ.ค. 59 ซอยสุมงคล ตรงข้ามร้านเสริมสวยน้องแตง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./244 03 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ริมทาง เป็นต้นมะขาม ซอยโพธิสาร 17 โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./293 03 พ.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซอยตันจากแยก ซอย 7/2 ระหว่างหอพักต้นรมย์ กับหอพัทวิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./827 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าช็อต บริวณปากซอยกสิกรทุ่งสร้าง 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./826 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว 4 หลอด นีออนสั้น 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./825 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสายหลักตั้งแต่ ดรงเรียนบ้านโนนชัย มาทางด้านหน้าวัดและซอยราษฎร์คนึง 23 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./824 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 1 และ 2 ถ.ชวนชื่น คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./823 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 26 ซอย 2 ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./822 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด หลอดสั้น ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 3 หลังบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./242 03 พ.ค. 2559 ขอยืมเต๊นท์ 2 หลังงานบุญเบิกบ้าน ที่ชุมชนโนนหนองวัด 4 ในวันที่ 7 พ.ค. 2559
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./241 02 พ.ค. 2559 ป้ายบอกทางที่ติดตั้งบนทางเท้า(บริเวณข้างวิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอขอนแก่น) บางป้ายกีดขวางทางเดิน มุมป้ายอยู่ในระดับหัวและระดับไหล่ของคนที่เดินบนทางเท้าและไม่ได้ลบมุมมีโอกาสเดินชนมุมป้ายได้ง่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./828 02 พ.ค. 2559 หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด ตำแหน่งเสาไฟที่ 1 ปากซอย2 ถนนชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./245 01 พ.ค. 2559 เรื่องสัญญาณโทรทัศน์ของบ้านไม่ชัดเจน เนื่องจากมีตึกสูงของคอนโดเดอะเบสอยู่ข้าง ๆ ทำให้รับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ค่อยดีนัก เคยไปติดต่อที่คอนโดเพราะก่อนจะสร้างคอนโด ทางโครงการเคยบอกจะแก้ไขปัญหาให้ สำหรับผลกระทบที่จะเกิดจากตึกสูง แต่พอไปติดต่อจริงกลับโยนกันไปมา ให้แค่เบอร์โทร 1685 มา อยากให้ช่วยประสานงานหรือติดต่อแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./821 29 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา ถ.ประชาสโมสร 52 (บ้านพี่เบิ้ม )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./240 29 เม.ย. 2559 ย้ายเครื่องออกกำลังกาย บริเวณศาลาชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./820 29 เม.ย. 2559 เก็บสายไฟห้อยเป็นท้องช้าง ต่ำมาก บริเวณ โรงเรียนหนองใหญ่ ฝั่งโรงเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./819 29 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 142/85-86 ซอยศรีจันทร์ 33 เข้าซอย 400 เมตร ตรงหน้าตึกโคเอ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./818 29 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ซอยเมตตา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./239 29 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยหลังศูนยืราชการ ก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน 2-3 ต้น และในชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./109 29 เม.ย. 2559 ถนนชำรุด หน้า ตชด.เป็นหลุมใหญ่ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./292 29 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 245-247 ถ.หน้าเมือง หน้าร้านขายกระเป๋า เยื้องร้านยาฟาร์มาซี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./817 29 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 182/267 ถ.ชาตะผดุง 17 (25)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./291 29 เม.ย. 2559 ขออนุเคราะห์ดูดท่อระบายน้ำ 1.ถึงสี่แยกตลาดโนนทัน ตรงไปประมาณ 300 เมตร ซ้ายมือเข้าซอยชาตะผดุง 22 ตรงไปเลี้ยวขวา จะเห็นป้ายหอพักสุขสบาย ท่ออยู่ตรงประตุหอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]