ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./067 18 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับในซอย 1. หน้าบ้านคุณแม่คำตา ศรีณรงค์ 2. หน้าบ้านคุณแม่ ประเทืองจิตร กัลยา 3. หน้าบ้านคุณแม่จันหอม มูลนิทรา ซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ ศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./013 18 ต.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ปากซอยประชาสโมสร 43 เป็นหลุมขนาดใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./014 18 ต.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณหน้าปากซอย มิตรภาพ 6 ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./026 18 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ริมถนน ระหว่าง คลองส่งน้ำชลประทาน ถึง ซอยศรีจันทร์ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./002 18 ต.ค. 2559 มีการเทคอนกรีตทับถนนสาธารณะ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ 12 อพาร์ทเม้นต์ อินทราเพลส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./018 18 ต.ค. 2559 ฝาท่อแตกชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 596/10 หมู่บ้านมุ่งงาม หนองวัด 3 ซอยวุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./066 18 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศิลปสนิท 3 เข้ามาทางหอพัก ประกอบบุญ (ซอยเล็ก ๆ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./065 18 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 7 เสาที่ 2 และเสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./025 17 ต.ค. 2559 ขุดตอไม้ บริเวณ ภายใน ชุมชนหนองใหญ่2 ติดต่อ แม่อุไร 086-2369611
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./062 17 ต.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอย มิตรภาพ19 หน้าบ้านเลขที่ 12/30
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./061 17 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย วุฒาราม9 (ซอยตัน) หน้าบ้านเลขที่ 733/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./060 17 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาหน้าบ้านเลขที่ 175/15 ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น สีชมพู/ฟ้า ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./059 17 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.พร้อมเพียง เลขที่ 163/4 หลังหมู่บ้าน ทองสอดแสง และ ปากซอย ชัยพฤกษ์5 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./012 17 ต.ค. 2559 เรื่องเทศบาลมาตัดกิ่งไม้ เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลได้มาตัดกิ่งไม้ ตรงถนนมิตรภาพ จากเซนทรัลขอนแก่น ถึงธนคารกรุงศรีอยุธยา(ก่อนถึงแสงจันทร์) หลังจากตัดเสร็จแล้วไม่ได้มีการเก็บเศษกิ่งไม้ที่ได้ตัดทิ้งไว้แต่อย่างใด จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ มาทำการเก็บกิ่งไม้ที่ท่านได้ตัดทิ้งไว้ด้วยนะคับ ขอความกรุณาด้วยนะคับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./011 17 ต.ค. 2559 ขอเพิ่มถังขยะ จำนวน 1 ถัง บริเวณ ซอย มิตรภาพ19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./017 17 ต.ค. 2559 เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย มิตรภาพ19 จำนวน 5-6 ฝา จากฝา คสล. เป็นฝาตะแกรงเหล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./016 17 ต.ค. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย มิตรภาพ19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./064 17 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าถนนดับทั้งซอย ประชาสโมสร 22 (ธารทิพย์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./063 14 ต.ค. 2559 ไฟกระพิบ ไฟดับ เสาร์ไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 733/3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซ.วุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./058 13 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 2/65 - 2/66 ซอยมิตรภาพ 9 1 หลอด นีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./057 13 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ อยู่ใกล้ พัชรานุฉัตรเพลส หอพักที่มีเครื่องกระจายเสียง ถ.ศรีจันทร์ ซอย 10/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./012 13 ต.ค. 2559 ฟุตบาตทางเดินยุบ ถนนชาตะผดุง (หน้าแฟมมิลี่มาร์ท ) ตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./011 13 ต.ค. 2559 ถนนชำรุด ถนนรอบ ๆ ใกล้พิมานเพลส ถ.ศรีจันทร์ และหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./003 13 ต.ค. 2559 ขอตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 88 ถ.กลางเมือง ซอยนิกรสำราญ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./024 13 ต.ค. 2559 ขอตัดกิ่งไม้ ซอยชาตะผดุง ซอย 12 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./014 13 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าโรงงานขนมจีน พิมานเพลส ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./056 13 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านนายบุญส่ง ข้อยุ่น ใกล้ตลาด บ้านศรีฐาน ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./015 13 ต.ค. 2559 ซอย 6 หลัง ด้านหลังบริษัทขอนแก่นยนต์ ท่อระบายอุดตันน้ำมาจากแมมมอรีสอท ล้นทะลักลาดถนนในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./055 12 ต.ค. 2559 เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 88/47 ซอยเหล่านาดี 10/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./054 12 ต.ค. 2559 เก็บกล่องไฟ บริเวณหน้าสวน 200 ปี บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]