ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./435 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 2-4 ซอยร้านแม่มดเดิม ร้ายก๋วยเตี๋ยว ยายมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./019 21 ม.ค. 2559 ตีเส้นจากขาแดงเป็นขาวดำ บริเวณ หน้าพิมานคอนโด 3 ถ.มิตรภาพ เพื่อลดความเดือดร้อนและใบสั่งของตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./043 21 ม.ค. 2559 ถนนชำรุด ถ.โพธิสาร 1 396 เมตร ชำรุดตลอดแนว ชุมชนโนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./434 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอย กสิกรสำราญ 2-4 และซอยแยก 2-4 ดับตลอดแนว ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./433 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ถนนแก่นตูมหน้าบ้านแม่บุญเพ็ง คำภักดี เสาต้นที่ 2 2.ถ.ศรีธาตุ หน้าบ้านแม่บุญมี ไชยธรรมมา 2 หลอด 3.ซ.สีชมพู มุมแถวบ้านพ่อใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./432 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 455/2 ซอยกลางเมือง 20 และปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./018 20 ม.ค. 2559 การเซ้งล็อคขายของ ตลาดริมบึงแก่นนคร มีการจ่ายเงินค่าล็อคให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นโครงการของเทศบาล และ ขายของอยู่ข้างเคียงกัน ชื่อโครงการปรับปรุงตลาด อนุรักษ์ ต้นไม้ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./431 20 ม.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ระบบไฟ แสงสว่าง เนื่องด้วยสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวัยดนาม จะจัดให้มีงาน ณ บริเวณวัดเสาเดียว ในวันที่ 31 ม.ค. 2559 ขอติดตั้งไฟในวันที่ 30 ม.ค. 2559 ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./102 20 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ใกล้โรงเกลืออู้ฟู้ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./041 20 ม.ค. 2559 ตัดต้นไม้ ยื่นล้ำถนน ซอยมิตรภาพ 9 ชุมชนหนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./126 20 ม.ค. 2559 ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำ จากเดิมเป็นท่อเล็ก บริเวณซอย หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./430 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยสี่แผ่นดิน ซอยกรสยาม ถ.หน้าเมือง หลอดไฟทั้งสองฝั่งไฟดับมานานแล้ว มืดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./429 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หนองวัดซอย 1 จำนวน 2 หลอดใกล้ ปตท. หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./101 20 ม.ค. 2559 ขอใช้สถานที่ เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่ 31 ม.ค.2559 นี้ กำหนดเป็นงานแต่งงาน ที่ โรงแรมพูลแมน จึงขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอใช้สถานที่ บริเวณหน้าเสาธงเป็นจุดเริ่ม แห่ขบวนขันหมาก ที่ โรงแรมพูลแมน ในช่วงเวลา 08.30 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./428 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวุฒาราม 9 และหลังโรงเรียนมณีอนุสรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./427 19 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าร้านเรือนไหม ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ.ศรีจันทรื ทางไป รร.เทศบาลหนองใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./100 19 ม.ค. 2559 เรื่องต้นไม้ ที่บริเวณสวน 200 ปี บึงแก่นนคร ที่ช่างมาตัดต้นไม้จะปู ตัวหนอนที่บึงเพราะโครงการ จากเทสบาล ต้นหางนกยูง โดนตัดราก แลัวทำให้ต้นไม้เอนมาทางห้องน้ำ เกรงว่าจะล้ม และทำให้ห้องน้ำพังเสียหาย จึงอยากให้ช่างออกไปดู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./099 19 ม.ค. 2559 ป้ายชุมชนหนองใหญ่ 2 โดนรถชน หัก ซอยศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./082 19 ม.ค. 2559 เสียงรบกวน มีการเต้นแอรโรบิค ที่สวนบึงทุ่งสร้าง มีเสียงดังรบกวน เนื่องจากพาเด็กไปเล่นที่สนามเด็กเล่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./426 19 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ห้องน้ำ สวนสาธารณะ สวน 200 ปี บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./017 19 ม.ค. 2559 มีผู้ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง กีดขาวงทางเข้าหมู่บ้าน อยากให้ออกไปตรวจสอบการทิ้งเศษวัสดุ เนื่องจากกีดขวางทางเม้า บริเวณ ซอยร้านก๋วยเตี๋ยว เป่าปาก ซอยชาตะผดุง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./125 19 ม.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1 จุด บริเวณ หน้าห้สงโลตัส หน้าโรงเรียนเทศบาลโนนทัน ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./425 19 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสบาย 2 ชุมชนโนนทัน 3 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./424 19 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยชัยพฤกษ์ 6 จำนวน 4 จุด และซอยชัยพฤกษ์ 2 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./423 19 ม.ค. 2559 ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้า บริเวณ สามแยก ถนนกสิกรสำราญ ตัดกับ ถนนริมบึง สี่แยกถนนกสิกรสำราญ ตัดกับถนนกลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./084 19 ม.ค. 2559 ซอยกังสดาล ที่ขายอาหารตามริมรั้ม ร้านดิฉันขายอาหารค่ะ มีถังขยะอยู่2ถัง แต่ตนละแวกนั้นทิ้งขยะไม่มัดปากถุง กับไม่ทิ้งลงถัง ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ดิฉันเลยไปแจ้งกับประทานชุมชนว่าขอย้ายขยะไปรวมกันแถวหน้าร้านเชยๆแต่แล้ว ยังมีคนเอาขยะทั้งเน่าทั้งเหม็นมาทิ้งอยู่ค่ะ ขนาดแค่เงิน20บาทค่าขยะเค้ายังจะไม่จ่ายกันเลย เหมือนไม่พอใจว่าที่ทิ้งขยะอยู่ไกล ซึ่งที่ดิฉันย้ายขยะดิฉันก็ได้ทำการเก็บ กวาด ล้างถู จนสะอาดเป็นอย่างดี แต่มาเจิตนที่ไม่พอใจมาแอบเอาขยะเน่าๆเหม็นๆมาทิ้งไว้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./124 18 ม.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ ซอยธารทิพย์ ตรงข้ามชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./040 18 ม.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณหน้าศาลาเทิดพระเกียรติ ศาลาชุมชนธารทิพย์ ด้านตะวันออกศาลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./098 18 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ข้างสถานีตำรวจ ช่วงที่จอดรถ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./081 18 ม.ค. 2559 เก็บขยะ บริเวณ สี่แยกกลางซอยจันทร์เจริญ ซึ่งมีถังขยะตั้งอยู่ 3 ถัง มีการโยนขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะที่นอนโฟม เข้าไปบริเวณลวดหนาม และขอป้ายปักห้ามทิ้งขยะ เข้าไปบริเวณลวดหนาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405]