ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./949 05 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 194/310 ซอย 8 1หลอด และ ซอย 17 2 หลอด โพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./332 05 มิ.ย. 2558 ขอท่อระบายน้ำ บริเวณคุ้มแสงตะวัน ซอยแสงตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 093-4828060
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./948 05 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณ ซอย 1/2 ถ.รถไฟ ชุมชนหนองวัดพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./070 05 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ เลขที่ 149/57 ซอยทาง รพ.ราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./947 05 มิ.ย. 2558 ซ่อมโคมไฟ ในซอย 50 ชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./215 05 มิ.ย. 2558 รื้อผักตบชวา ในคลองร่องเหมือง ชุมชนทุ่งเศรษฐี ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./946 05 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด 1.หน้าปากซอยข้างบ้านเลขที่ 44 ถ.ฉิมพลี 2.หน้าบ้านเลขทีี่ 33/11 ถ.ฉิมพลีซอย 9 3.ตรงข้ามถนนฉิมพลีซอย 9/1 แยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./214 04 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นหูกวาง บริเวณ ร้าน หมูยอมิ่งเจริญ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./945 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านประธานชุมชน ซอยพระบิณฑบาตร ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./944 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.กลางเมือง 25 ตลอดสายจนถึงสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./069 04 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ เลขที่ 182/259 บ้านธรรมรัตน์ ถ.ชาตะผดุง ใกล้ รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./079 04 มิ.ย. 2558 ขอให้อนุเคราะห์จุดตรวจตู้แดง 3 จุด 1. ทางโค้ง ถ.อำมาตย์ 2. มุมซอยบ้านสุภธีระ 3. ถ.หน้าเมืองใกล้หนองสระพัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./068 04 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ ที่ล้มแล้ว ชุมชนเหล่านาดี 12 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อค./073 04 มิ.ย. 2558 ขอให้ตรวจสอบการสร้างที่จอดรถบดบังถนนในซอย เลขที่ 88/27 ซอย เหล่านาดี 10/13 บ้านของ นางอรุณรัตน์ เลิศประเสริฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./078 04 มิ.ย. 2558 ขอให้ตรวจสอบรถเก๋งที่ จอดทิ้งไว้ บริเวณ ซอย เหล่านาดี 10/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./330 04 มิ.ย. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเหล่านาดี 12 ประมาณ 300 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./943 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกกลางเมือง ถึงสี่แยก อาชีวะ ถ.พิมพสุต เยื้องสัสดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./329 04 มิ.ย. 2558 การวางท่อระบายน้ำ เลขที่ 635/21 ถ.กลางเมือง ตึกแถว 5 ห้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./942 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./328 04 มิ.ย. 2558 (321) ลอกท่อระบายน้ำ เลขที่ 227/181 ซ.ประชาสโมสร 50 ทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./327 04 มิ.ย. 2558 (322) ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่54/12 ร้านอุดมพร ถ.กลางเมือง เยื้อง วิลล่าอาบ อบ นวด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./326 04 มิ.ย. 2558 (320) ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอย วุฒาราม ซอย 8 แยกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./072 04 มิ.ย. 2558 ตรวจสอบการรุกล้ำที่ถนน บ้านเลขที่่ 63/2 ม. 4 ซ.แสงตะวัน ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./331 04 มิ.ย. 2558 น้ำท่วม ในซอยหนองวัด 2 บริเวณหน้าบ้านบัวรีสอร์ท ท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ อีกทั้งน้ำยังดันท่อขึ้นมาเพิ่มอีกด้วย เพราะถนนบริเวณดังกล่าวต่ำกว่าบริเวณอื่นๆ ทำให้น้ำขังในปริมาณที่สูง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./941 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณวัดป่าเทพนิมิตร จำนวน 3 จุดชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./020 04 มิ.ย. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า หนองแวงเมืองเก่า 3 บริเวณทิศตะวันออก ศาลาชุมชน ไม่มีสาไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./205 04 มิ.ย. 2558 ขยะ ปกติมีถังขยะก็ดีอยู่แล้ว แต่มีกฎมาใหม่ให้เก็บถังขยะคืนหมด แต่อีกฝั่งนึงยังมีถัง แต่อีกฝั่งเก็บถังขยะหมด กำหนดให้ไปทิ้งขยะข้างถนน หน้าซอย ทางเข้าตลาดหนองใหญ่ เส้นประชาสโมสร ให้เอาถุงขยะไปวางไว้ แล้วคิดว่าคนบ้านไกลๆ ขยะหนักๆ ต้องถ่อสังขารลากไปทิ้งแล้วขยะมีไรบ้าง เศษอาหาร ผ้าอนามัย แพมเพอส หลายๆอย่าง วางไว้ หมาคุ้ยขยะกัดเต็มไปหมด ถนนเลอะ ร้านต่างๆที่อยู่ระแวกนั้นเหม็นไปหมด รบกวนมาดูแลบ้างนะค่ะ คิดให้รอบคอบหน่อย ถ้าจะประหยัดงบขนาดนี้ ค่าขยะก็เก็บอยู่แล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./940 04 มิ.ย. 2558 (933) ไฟฟ้าดับ หลอดสั้น เสาที่ 5 ถ.ชาตะผดุง ใกล้ รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./939 04 มิ.ย. 2558 (932) ไฟฟ้าดับ เลขที่ 178/92 ซอย 20/1 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./938 04 มิ.ย. 2558 (931) ไฟฟ้าดับ ไฟ นวลจันทร์ ถ.พิมพสุต ตั้งแต่แยก หน้าเมือง ตัด ถ.พิมพสุต ไปจนถึงโรงแรมบุษราคัม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337]