ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./454 13 ก.ค. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ จากปากซอยประชาสโมสร 22 ซอยธารทิพย์ ประมาณ 800 เมตร โดยใช้แรงงานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./453 13 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 243/138 ซอย 6 ไหลมาซอย 8 ชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1176 13 ก.ค. 2559 ขอชุดโคมไฟ 1 ชุดพร้อมติดตั้ง เสาไฟที่เป็นนั่งร้าน ใกล้ศาลเจ้า ถ.ร่วมจิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1175 13 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ถ.โพธิสาร ตอนปลาย จำนวน 5 จุด เลขที่ 130/14 ซอยขอนแก่นเหล่าไพศาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1174 13 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยพัทยา 2 หมู่บ้านถุงทอง 3 หลอด ซอยพัทยา 3 ปากซอยเลขที่ 44/128 2 หลอด ซอยพัทยา 4 สุดซอย หน้าบ้านเลขที่ 86/68 1 หลอด ซอยพัทยา 1 หมู่บ้านขันทอง ข้างหอชัยพร 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./047 13 ก.ค. 2559 เนื่องจากพื้นที่อาคารศูนย์เยาวชน รสพ. บริเวณ ถ.พิมพสุต ตัด ถ.หน้าเมือง ซอยปริ๊นส์บุคสโตร แตกร้าวเกรงจะเกิดอันตราย เป็น ปูนพื้นชั้น 2 เป็นทางยาว 2 ฟุต แตกร้าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./120 13 ก.ค. 2559 ขอรถดูดน้ำ ออกจากตึก GF เป็นตึกร้างมานาน ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณมีความเดือดร้อน มีน้ำท่วมขัง ใต้ถุนตึก ซอยตึก GF ถ.มิตรภาพ 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./243 12 ก.ค. 2559 ช้างบ้านเลี้ยงสุนัขและแมวจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และส่งเสียงร้อง ชาวบ้านเดือดร้อน ให้มาตรวจสอบอีกรอบหน่อยครับ ไม่จบสิ้นสักที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1172 12 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จากห้าแยก จนถึงด้านหลังกรมทางหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1171 12 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 52/14 ซอยย่อยซอยจันทร์ เจริญ ซอย จี เอฟ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1170 12 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 41/15 41/9 ซอยหมอลำราตรี ซอยมิตรภาพ 11/3 ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./452 12 ก.ค. 2559 ช่วยตรวจสอบการทำงานวางท่อระบายน้ำที่ซอยพจนา ๒ ที่มีโครงการวางท่อระบายน้ำใหม่ แต่เมื่อไปดูพบว่ามีบ้างช่วงไม่มีการมีการวางท่อใหม่แต่ใช้ท่อน้ำเก่าของประชาชนที่มีดินอยู่ครึ่งท่อ ซึ่งมีระยะทางหลายเมตร และท่อนั้นก็อยู่ต่างระดับกับท่อที่วางใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./451 12 ก.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 14/50 ซ.ศรีจันทร์ 23 หมู่บ้านทองสอดแสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./450 12 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 25 ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./119 12 ก.ค. 2559 ตัดต้นปาล์ม จำนวน 1 ต้น หน้าบ้านเลขที่ 121ซอยมุ่งงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./449 12 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 14/50 ซอยศรีจัทร์ 23 หมู่บ้านทองสอดแสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1173 11 ก.ค. 2559 ในชุมชนพิมานชลร่วมใจพัฒนา หลอดไฟฟ้า ถนนในซอย23 ,24 , 24/1 ,24/2 และซอย21 มีหลอดไม่ติดหลายหลอด นานหลายสิบวัน ขอความกรุณาจากทางเทศบาล ขอรถกระเช้าช่วยแก้ไขหลอดไฟค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1169 11 ก.ค. 2559 ในชุมชนพิมานชลร่วมใจพัฒนา หลอดไฟฟ้า ถนนในซอย23 ,24 , 24/1 ,24/2 และซอย21 มีหลอดไม่ติดหลายหลอด นานหลายสิบวัน ขอความกรุณาจากทางเทศบาล ขอรถกระเช้าช่วยแก้ไขหลอดไฟค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./064 11 ก.ค. 2559 ซ.เทพผาสุก เป็นซอยที่คับแคบมากและมีคนจอดรถตามซอยทำให้บังทางเข้าออกมองไม่เห็นรถสวนทางกันเลยเวลาจะออกจากบ้านอยากให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและจัดการอย่างเร่งด่วน จอดได้อย่างหน้าเกลียดมาก บังหน้าบ้านก็มี บังซอยเล็กๆๆๆก็เยอะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./151 11 ก.ค. 2559 ซ.ศรีมารัตน์ 12 ขณะนี้ถนนทำใหม่เสร็จแล้ว ตีเส้นจราจรแล้ว ถนนดี รถขับไป มา เร็วมากทั้งกลางวันกลางคืน ในซอยมีเด็กเล็กและสุนัขหลายตัว ช่วยทำลูกระนาด ชะลอความเร็วรถให้หน่อยครับ ปากซอยตั้งแต่หน้าแฟลตตำรวจยาวไปจนถึงสนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ มีลูกระนาดชะลอความเร็วอยู่หลายจุด ปลอดภัยดีครับ แต่ในซอยนี้ไม่มีเลย ขอบคุณครับผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1168 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ต้นมะขาม ถ.โพธิสาร ตัด ถ.ชาตะผดุง ชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1167 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.โพธิสารตอนปลาย วัดศรีสว่างโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./118 11 ก.ค. 2559 ต้นไม้แห้งหักทับรั้ววัด บริเวณวัดป่าวิเวกธรรม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./150 11 ก.ค. 2559 ถนนทรุด บริเวณหน้าโรงแรมบุษราคัม เป็นบริเวณกว้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1166 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณซอยอำมาตย์ 4 หน้าร้านดอกไม้บัณฑิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1165 11 ก.ค. 2559 เสาไฟฟ้าแตกเอนเอียงเอนไปบ้านผู้อื่น และสายไฟหย่อน บริเวณ เลขที่ 284 ซอย 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1164 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 26
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1163 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 194/15 ซอยศรีมารัตน์ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./448 11 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 21/30 , 21/1 , 22/21 , 20/2 จำนวน 4 หลัง ถ.อนามัย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./447 11 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตรงข้ามซอยอนามัย 3 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]