ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./079 06 ก.ย. 2559 อยากให้มีมาตรการเด็ดขาดในการจัดการการจอดรถหน้า บริษัททรู ถ.มะลิวัลย์ครับ เห็นว่ามีข้อตกลงกับทางตำรวจ ให้จอดซ้อนได้ 2 แถว วันนี้ยังมีการจอดขวางการจราจร ตามภาพครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./440 05 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ศิลปสนิท เป็นต้นมะขามเทศ ใหญ่ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 46/9 จำนวน 1 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1424 05 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซฮย 12/1 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1423 05 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอยเสรี ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เสาที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./138 05 ก.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านโนนชัย ถ.ราษฎร์คนึง หลังมหาวิทยาลัย มหามกุฎ (ต้นไม้ล้ม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./576 05 ก.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 120/5 อาคารพานิชย์ 4 ชั้น ถ.รอบบึง ใกล้ร้านครัวเพื่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1422 05 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 26 จำนวน 1 จุด สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1421 05 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 22 มีซอยเล็ก 3 ซอย ยู่ซอยที่ 3 มีไฟฟ้าไม่ติด 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./078 05 ก.ย. 2559 ถ.มะลิวัลย์ หน้าตึกทรู ตลอด 24 ชม. มีรถยนต์จอดกีขวางการ จราจร 4-5 ช่องทาง ส่งผลให้การสัญจรเหลือเพียง 2-3 ช่องทาง ทั้งนี้มีการร้องเรียนอย่าต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 แต่ยังคงจอดเหมือนเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./439 05 ก.ย. 2559 ขอตีเส้น ขาว - แดง หน้าหมู่บ้านศุภาลัย ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1420 05 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 41/90 และ 41/91 ซอยมิตรภาพ 11 ชุมชนหนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1419 05 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 41/90-91 ซอย 11/9 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1418 05 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ซอย วนิดา อพาร์ทเม้นต์ ซอย รพ.ราชพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./575 05 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนหลังอาชีว เส้นแก่นเพชร อพาร์ทเม้นต์ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./574 05 ก.ย. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ 1.ซอยวุฒาราม ซอย 2 ซ้าย/ ขวา ด้านละ 220 เมตร 2. ซอยวุฒารามซอย 4 ซ้าย/ ขวา ด้านละ 150 เมตร 3. ซอยวุฒาราม ซอย 1 ซ้าย / ขวา ด้านล่ะ 220 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./573 05 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1.ถนนวุฒาราม 13 ฝา 2.ถนนวุฒาราม ซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./438 05 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนวุฒาราม ฝั่งรั้วบ้าน พักรถไฟ ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1417 05 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 75/10 บ้ายชัยวลี ซอยวีรวรรณ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./288 05 ก.ย. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 4 ใบ ส่งที่ทำการชุมชนแก่นนคร ( บ้านประธาน ) ตรงข้าม 999 แมนชั่น ซอยหน้าเมือง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./437 05 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ (มะม่วง) ซอยหน้าเมือง 9 (ซอยวีรวรรณ ) ซอย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./436 05 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ หน้าร้านเซเว่น สาขา 1127 เทคนิค ขอนแก่น ที่ตั้ง 182/54 ถ.ศรีจันทรื สาขา 1136 เทคโนราชมงคล ที่ตั้ง 172/21-22 ถ.ศรีจันทรื สาขา 8290 ซอย รพ.ศูนย์ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./435 05 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านเซเว่น สาขา 1363 ปริ๊นเซส ที่ตั้ง 265 ถ.ศรีจันทร์ สาขา 6912 ถ.ศรีจันทร์ ที่ตั้ง 70/37 ม.4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./191 05 ก.ย. 2559 ถนนทางเดิน-วิ่ง ชำรุด ฝั่งทิศตะวันออกของบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./190 05 ก.ย. 2559 ขอยางมะตอยซ่อมถนนเป็นรูโพง บริเวณซอยปู่แสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1416 02 ก.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ 1.อนามัย ซอย 7 เสาหลอดที่ 2 และ 3 2. หน้าศาลาชุมชนโนนทัน 4 3.ซอยโพธิสา 2 ร่วมอนามัย 2 จำนวน 2 หลอด 4. ถ.ชวนชื่น 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1415 02 ก.ย. 2559 ขอโคมไฟ บริเวณ หน้าร้าน ศูนย์บริการ LG ถ.อนามัย ตรงข้ามสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./189 02 ก.ย. 2559 เทปูนไหล่ทาง บริเวณ ถ.อนามัย ตัด ถ.ศรีจันทร์ หน้าสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./287 02 ก.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 348/17 ซอยหน้าเมือง 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./572 02 ก.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 750 ซอยวีรวรรณ 2 แยกซ้ายสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1414 02 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 277/8 ซอย 2 คาดว่าขั้วไฟฟ้า ชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]