ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./227 09 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม กลางถนน และกำแพงวัด ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./972 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด 1.ตรงข้ามบ้านเลขที่ 108/1 ซ.สวัสดี 1 นับจากซอย 8/1 เสาที่ 3 จุดที่ 2,3 หน้าบ้านเลขที่ 92/61 และหน้าบ้านเลขที่ 92/77 ตรงข้ามห้องเย็น จุดที่ 2 และ 3 เป็นหลอดแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./971 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชน ศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./970 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซอยศรีจันทร์ 31 บริเวณใกล้ หอพักอินทิราเพลส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./969 09 มิ.ย. 2558 เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล ตกลงมา บริเวณสามแยกตลาดโนนทัน เลยตลาดมีทางแยกขวามือ ประมาณ 100 เมตร จะอยู่ขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./968 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวรตามซอย 1. ซอยบ้านกอก 12 2.ถนนสินไพลิน ใกล้ตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./967 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสายบ้านกอก จำนวน 2 จุด เลขที่ 191/6 และ 191/17 ถ.บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./966 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด หลอดนีออน 1.ไทนสมุทร ซอย 8 บ้านเลขที่ 116 , 243/119 2.ไทยสมุทร ซอย 7 บ้านเลขที่ 243/10 บ้านคุณป้ารัชนี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./226 09 มิ.ย. 2558 ขอยืมเต๊นท์ เก้าอี้ จะทำการเปิดศูนย์ สาธารณะมูลฐานชุมชน ในวันอาทิตย์ 14 มิ.ย. 2558 จึงขอยืมเต๊นท์ 4 หลัง เก้าอี้ 120 ตัว กรุณา ส่ง วันที่ 12 มิ.ย. 2558 ร้านประภาสเภสัช ศูนย์ ศสมช หลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./965 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอย สุขสบาย แยก 6 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./225 09 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยโพธิสาร 11 ตอนปลาย หน้าบ้านเลขที่ 72/29 บ้านของนาย อำนาจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./224 09 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 29/33 ถ. ประตูเมือง - ศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./223 09 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ ซอยอนามัย 18 ทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./222 09 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ. ชัยณรงค์ ใกล้ที่ทำการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./221 09 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ ห้าแยก ซอยเทศมนตรี 27 บ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./220 09 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./339 09 มิ.ย. 2558 ฝาบ่อพีก ชำรุด เป็นรูออก กว้าง ๆ บริเวณซอย ถนนอนามัย กลางชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./338 09 มิ.ย. 2558 ขอเปลี่ยน ขนาดท่อให้ใหญ่ขึ้น บริเวณบ้านบัวรีสอร์ท ซอยหนองวัด 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./097 09 มิ.ย. 2558 ขอทำถนนให้เท่ากับบริเวณอื่น บริเวณ บ้านบัว รีสอร์ท ซอย หนองวัด 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./964 09 มิ.ย. 2558 ขาโคมไฟชำรุด บริวณ ปากซอย ชาตะผดุง 2/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./963 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าศูนย์ ศส.มช. 1จุด ชุมชนชัยณรงค์สามมัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./231 09 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ หน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./962 09 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ที่ฉายหนังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./081 08 มิ.ย. 2558 ขอแจ้งเบาะแสการเล่นการพนันและเจ้ามือหวยเถื่อน บ้านเลขที่ 57/9และบ้านที่อยู่ติดกัน บ้านโนนทัน หมู่ 3 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นร้านเสริมสวยชื่อเพ็ชรบิวตี้ และบ้านข้างๆปลูกติดกัน(เพราะเป็นญาติกัน) บ้านทั้งสองหลังนี้ ชั้นบนทำด้วยไม้ชั้นล่างทำด้วยปูน ไม่มีรั้วหน้าบ้านทั้งสองหลัง เกือบทุกวันจะมีรถหลากหลายแวะเวียนบ้านสองหลังนี้เป็นประจำ ตั้งแต่ 11:00-21:00(ไม่ได้มาเสริมสวยแค่อย่างเดียว) เมื่อถึงช่วงใกล้หวยออก(ก่อนวันหวยออก-วันหวยออก-หลังวันหวยออก) ในเวลาที่ประกาศผลสลากกินแบ่งจะมีรถจอดอยู่หน้าบ้านสองหลังนี้ไม่ต่ำกว่า4คันและมอเตอร์ไซค์อีกจำนวนมาก บ้านหลังนี้มักส่งเสียงดังเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./974 08 มิ.ย. 2558 พายุลมแรงโคมไฟพักหักร่วงห้อยลงมาขอให้มาซ่อมด่วนบริเวณถนนวุฒารามซอย11เสาต้นที่สองจากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./961 08 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย อนามัย 5 ใกล้ สวนสาธารณะ ศรีแก้ว โนนทัน 4 และซอย อนามัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./960 08 มิ.ย. 2558 หลอดไฟชำรุด บริเวณ หอพักบุญประกอบ ซอยมณีวรรณ ชุมชน ก.ศ.น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./219 08 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ใกล้กับ โรงเรียน ก.ศ.น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./959 08 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 23 ซอย 1 และซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./958 08 มิ.ย. 2558 สายไฟขาด บริเวณ ซอย กลางเมือง 5 ถ.กลางเมือง หลังเพ้งเนื้อย่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]