ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./035 28 ธ.ค. 2558 ฟุตบาธชำรุด บริเวณหน้าร้านทอง แม่ทองพูล ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./341 28 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ ซอยสีชมพู 1 หลอด หน้าบ้านพี่อรทัย รักษาเคน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./340 28 ธ.ค. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณซอยโพธิ์ทอง ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./338 28 ธ.ค. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ปากซอยทางเข้าหมู่บ้าน ไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./337 28 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอยพิมพสุต 4 ซ่อมแล้วดับอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./339 28 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยทหารถนนรอบบึงแก่นนคร 2. ซอย 30 ถนนกลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./103 28 ธ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 232/140 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนโพธิ์บัลลัก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./064 28 ธ.ค. 2558 ขอให้เจ้าหน้าที่ ทำหมันให้แมวจรจัด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอยตรงข้ามตลาดหนองใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./063 28 ธ.ค. 2558 แจ้งทำหมันแมวจรจัด หรือจัดการ แมวจรจัดบ้านพัก บริเวณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 จ.ขอนแก่น ซอยวิทยาลัยเทคนิค วัดป่าวิเวกธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./015 28 ธ.ค. 2558 ขอให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบ การจอดรถ บริเวณ บ้านพัก สคร.7 ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิค วัดป่าวิเวกธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./336 28 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 23 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./085 28 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคาระห์ ตั้งชื่อซอย คุณกันหา พร้อมติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณ เลขที่ 162/186 ซอยเหล่านาดี 4/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./062 28 ธ.ค. 2558 เก็บขยะ บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 22 กลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./102 28 ธ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณทางเข้า ตชด. ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./335 28 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 143/1 ถ.รอบบึงซอย 6 ซอยโนนทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./101 28 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 7 มุมหอพักซันชายน์ บ่าบ่อพัก ชำรุดตะแกรงเหล็กทรุดตัวเป็นหลุมลึก 1 จุด ซอย 1/3 มุมสี่แยกตัดกับซอย 3 บ่าบ่อพัก ชำรุดฝาบ่อพักทรุดตัว เป็นหลุมลึก 1 จุด และหน้าบ้านเลขที่ 148/2 บ่าบ่อพักชำรุดทำให้ฝาบ่อทรุดตัว เป้นหลุม 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./333 28 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ตรงข้ามเซเว่น ถ.ชาตะผดุง หน้าบ้านเลขที่ 182/187 แสงจันทร์ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./334 28 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ถนนอดุลยาราม หน้าหอพักบริด เจท หลอดยาว 1 หลอด ถนนเสรีสัมพันธ์ หน้าร้าน Littel Osaka หลอดยาว 1 หลอด ถนนกัลปพฤกษ์ ด้านติดกำแพง มข.ตรงข้ามหอพัก เอกตะวันถึง ไฟแดงตัดกับถนนเสรีสัมพันธ์ ไฟแสงจันทร์ ไม่ติดตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./332 25 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 9/78 ซอยเฉลิมพัฒนา ถ.ราษฎร์คนึง 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./084 25 ธ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านขายจักรยาน ถ.หลังเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./061 25 ธ.ค. 2558 พ่นยุง บริเวณศูนยืการเรียนรู้ ขอนแก่น ถ.กลางเมือง เลยหมุ่บ้านเขาไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./034 25 ธ.ค. 2558 ฟุตบาะชำรุด หน้าโรงรับจำนำ ให้ช่างมาแก้ไขให้ด้วย ตรงข้มสถานีตำรวจ ภูธรขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./330 25 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 92 ข้างร้านราดหน้าน้องเมย์ ซอยตรงข้ามคาร์แคร์เป็นหนึ่ง ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./331 25 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ปากซอยเวชพงษ์ 3 2.ปากซอยวัดป่าชัยวัน ด้านถนนมิตรภาพ ดวกแรกซ้ายมือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./329 24 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ปากซอยราษฎร์คนึง 17 และ 15 หน้าอู่โจ้เซอร์วิส ทั้งหมด 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./060 24 ธ.ค. 2558 ขอให้ไปกำจัดค้างคาว บริเวณ บ้านเลขที่ 159/39 ซ.สุขสันต์ 2 ถ.มะลิวัลย์ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./328 24 ธ.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ ซอยประชาสโมสร 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./005 24 ธ.ค. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า ชุมชนศรีฐาน 4 ถ.มิตรสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./327 24 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณวัดจอมศรี และชุมชนศรีฐาน จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./326 24 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ข้างบ้ายเลขที่ 139/22 ม.4 บ้านบะขาม ซอยชาตะผดุง 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395]