ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./059 16 พ.ย. 2559 ขอให้ยกแผ่นเหล็ก ออกจากถนน บริเวณ ปากซอย บ้านกอก 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./009 16 พ.ย. 2559 ดินไหลลงถนนจากการถมที่ดิน ซอยบ้านกอก 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./008 16 พ.ย. 2559 ขอตรวจสอบการทำรั้ว บริเวณ เลขที่ 172/7-8 และ เลขที่ 172/18 ซอยชาตะผดุง 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./065 16 พ.ย. 2559 ขอเศษ อิฐ ปูน บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 3 ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./066 16 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวรซอยราษฎร์คนึง 7 ชุมชนดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./208 16 พ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์ สปอร์ตไลท์ สนาม 1 ชุด บริเวณ สนามฟุตบอล ซอยอนามัย 5 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./207 16 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยชาตะผดุง 16 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./034 16 พ.ย. 2559 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ.ชาตะผดุง จากสี่แยกประมาณ 50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./058 16 พ.ย. 2559 ซอยศรีจันทร์18แยก3ฝาท่อระบายน้ำไม่มี 3 ฝาขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./206 16 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลอดที่ 6 หลอดนีออน ซอย 4 หลอดที่ 1 และ 2 ชุมชนวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./205 15 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้าน นางดาหวัน ใกล้ปากทางเข้าสุพรรณิการณ์ ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./041 15 พ.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ เจริญคอนโดมิเนียม ถ.มิตรภาพ หลังยูอิน ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./204 15 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ซอย 8 บ้านกอก 1 จุด 2.ซอยบ้านกอก 16 จำนวน 2 จุด 3.ถนนสายหลัก 1 จุด และหน้าซอย บ้านกอก 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./203 15 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ดอกคูณ ใกล้ที่พักขยะ ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./202 15 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 43/46 ซอยมิตรภาพ 5 ชุมชนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./057 15 พ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ทางเข้าบ้านบะขามหน้าเซเว่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./056 15 พ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 43/46 ซอยมิตรภาพ 5 ชุมชนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./055 15 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 41 บริเวณตรงข้าม บ้านพ่อมานิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./064 15 พ.ย. 2559 ขอรถเกรด บริเวร รอบบึงทุ่งสร้าง ถ.รอบบึงทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./063 15 พ.ย. 2559 ขอกระจกนูน บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 ตรงข้ามกับ มานพ อพารืทเม้นต์ ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./042 15 พ.ย. 2559 แม่ค้าในตลาดป่วยกันเยอะมาก เป็นไข้กันเป็นแถวเลยคะ เป็นกันมานานรักษาไม่หายซักที อยากให้จัดการเรื่องนกในตลาดให้หน่อยคะ เพราะลูกค้าหลายรายบอกว่าพอขึ้นมาบนตลาดปุ๊บ กลิ่นเหม็นนกก็มาต้อนรับปั๊บ จามกันเป็นแถว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./054 15 พ.ย. 2559 บ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยดอกคูณ 1 แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./053 15 พ.ย. 2559 ฝาครอบท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 4 ร้านก๋วยเตี๋ยวยายตุ่น โรงขนมจีน และพิมเพลส จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./051 14 พ.ย. 2559 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ เป็น ตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยราษฎร์คนึง 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./050 14 พ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 228/5 ถ.หลังเมือง ช่วงหลงัสถานีตำรวจ ใกล้ฑัณตแพทย์ อิน อร ตรงข้ามประตูวัดจีน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./015 14 พ.ย. 2559 ที่ศาลารอรถเมล์ที่ถนนหน้าเมืองข้างบ.ข.ส มีคนจรจัดเข้าไปอาศัยและวางสิ่งของ มองดูสกปรก ไม่สะอาดตาแก่ผู้พบเห็น และผู้ที่ต้องการรอรถเมล์ก็ไม่กล้าไปใช้สถานที่นั้น ๆ ขอเสนอให้ปรับปรุง จัดระเบียบบริเวณเหล่านั้นด้วย ไม่เพียงแต่คนไทยที่ใช้บริการ บ.ข.ส ชาวต่างชาติก็ใช้เช่นเดียวกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./013 14 พ.ย. 2559 1.ทางเดินเท้าช่วงแยกถนนหลังเมืองตัดกับถนนอำมาตย์ไปแยกถนนรอบเมืองตัดกับถนนอำมาตย์ มีรถยนต์จอดบนทางเท้าโดยเฉพาะร้านบ้านขนมแม่ยายมีรถจอดบนทางเท้าเป็นประจำ ช่วงเวลาเร่งด่วนรถผ่านมาก คนต้องลงเดินบนถนน เด็กต้องเดินไปรร.เทศบาลคุ้มหนองคู เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 2. ทางเท้าหน้าบ้านขนมแม่ยายสูงแตกต่างจากบริเวณอื่น และมีมุมลาดเอียงมาก ผู้สูงอายุเดินลำบาก นอกจากจะต้องเดินบนถนนเสี่ยงกับการถูกรถชนแล้ว ยังปวดข้อเท้าเพราะต้องเกร็งกับพื้นเอียงมาก 3.มุมถนนติดกับร้านขนมแม่ยายมีตู้คอนเทนเนอร์วางเหมือนกับเป็นร้านขายของ อยากให้ตรวจสอบว่าล้ำแนวทางเดินสาธารณะหรือไม่ หากการร้องเรียนครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในความร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./201 14 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 127/1 ถ.ฉิมพลีซอย 9/6 เข้าซอยต้นแรกขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./200 14 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 11 ดับนานหลายเดือน และซอยกสิกรทุ่งสร้าง 7 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./199 14 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ปากซอยเหล่านาดี 7 หลอดสั้น จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]