ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./118 15 ม.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 62/8 ซอย ศรีจันทร์ 18 กว้าง 57*66
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./418 15 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ อพาร์ทเม้นต์ ซอยศรีจันทร์ 22 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./417 15 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 194/54 ซอย 7 ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./416 15 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดัับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 16 ต้นที่ 1และโคมชำรุด ซอยหลังศูนย์ราชการ 20 หลอดสั้น ตรงข้ามที่เก็บสินค้า สีส้ม หลัง รร.อนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./415 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับทั้งซอย(หลอดนีออนยาว)บริเวณซอยมิตรภาพ28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./414 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนธารทิพย์ เลขที่ 175/15 ทาวเฮ้าส์ ตรงข้าม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./413 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./079 14 ม.ค. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น ใก้ลศูนย์มาสด้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./412 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1. ซอยประชาสโมสร 19 2. ซอยประชาสโมสร 22 3.ซอยประดู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./411 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 32/33 ซอย 9/3 ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./410 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยศิลปสนิท 2 และ ถ.ปรีชาประสิทธิ์ สามเหลี่ยม 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./409 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยธารทิพย์ และซอยประดู่ ถ.ประชาสโมสร ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./408 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 198/60 ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 20 ซอยชาบู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./006 14 ม.ค. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 119/7 และ 119/8 ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./407 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 93/280 ระหว่าง น้ำทิพย์อพาร์ทเม้นต์ ซ.น้ำทิพย์ 2 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./406 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 1/5 สามแยกตัดกับซอย 3 มุมหอพักแก่นทิพย์หลอดยาว 1 หลอด ซอยตัน แยกจากถ.กัลปพฤกษ์ ข้างร้านถ่ายเอกสาร อัฉรา หลอดยาว หลอดที่ 1 และหลอดที่ 3 ซอยนี้มีรถจอดเยอะถนนแคบควรใช้บันได
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./405 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 2/2ใกล้หอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./404 14 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดบ เลขที่ 2/5 ,2/14 ,2/15 ซอยมิตรภาพ 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./403 14 ม.ค. 2559 ขอโคมไฟฟ้า ซอย แสงตะวัน ซอยช่วง 2 จำนวน 4 จุด ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./096 13 ม.ค. 2559 ขอกระจกนูน ส่องตามสี่แยก และสามแยก ชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./402 13 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดไฟนีออน บริเวณ หน้าป้ายชุมชนศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./401 13 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว ในซอยประสานมิตร นับจากปากซอย ถ.มิตรภาพ เข้าไปในซอยประสานมิตร เสาต้นที่ 8 และต้นที่ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./400 13 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังเมืองซอย 8 ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./399 13 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านเสริมสวยน้องส้ม ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./078 13 ม.ค. 2559 ขอถังขยะ 1 ใบ บริเวณ ระหว่างร้านเมืองทองผ้าเบรค และร้านก๋วยเตี๋ยว ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./398 13 ม.ค. 2559 เสาไฟกระพริบชำรุด เสาไฟกระพริบสีส้ม เสีย อยู่ระหว่างร้านเมืองทองผ้าเบรคและร้านซ่อมรถ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./034 13 ม.ค. 2559 ขอเติมน้ำห้องสุขา ทางทิศเหนือของบึงทุ่งสร้าง เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก ห้องสุขาอยู่ในช่วงประบปรุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./115 13 ม.ค. 2559 ขอให้แก้ไขท่อเก่าสุขาในบึงทุ่งสร้าง บริเวณห้องสุขา บึงทุ่งสร้าง ทางทิศใต้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./095 13 ม.ค. 2559 ขอป้ายบอกซอย ชำรุด บริเวณ ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 17/2 ข้างหอพักวันเพ็ญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./396 13 ม.ค. 2559 หลอดไฟชำรุด บริเวณปากซอยราษฎร์คนึง 33 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396]