ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1527 27 ก.ย. 2559 ขอหลอไฟเพิ่ม บริเวณ ซอยประชาสโมสร 38/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1526 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพายสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./302 27 ก.ย. 2559 รถเก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 12 น. แยก 1 ต้นมะขามเทศ ถ.ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./145 27 ก.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 ต้นมะขามเทศ ถ.ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./476 27 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย ประชาสโมสร 33 , 33/1 .ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./621 27 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย หน้าเมือง 17 หนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1525 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าซอยศรีจันทร์ 24 แยก 1 2 จุดหลอดแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1524 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว ในซอยศิลปสนิท 3 ดับ 2 ต้น หน้าบ้านเลขที่ 91/12 , 93/10 ซอยมะลิวัลย์ 2 หน้าบ้านเลขที่ 198/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1523 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอย 12 น. ถ.ประชาสโมสร 52 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./308 27 ก.ย. 2559 ร้องทุกข์เรื่องการเปิดเครื่องขยายเสียงระดับดังมากๆสุดๆจริงๆโดยไม่มีเหตุอันสมควรและยาเสพติด [ส่วนที่ 1] จุดแจ้งเหตุ หมู่บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ถนนซอยโพธิสาร15 ซอยสมพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น ณ บ้านชั้นเดียวไม่มีเลขที่ ตัวบ้านทาด้วยสีม่วง ตั้งอยู่เกือบหลังสุดท้ายทางขาวมือในซอยสมพงษ์ ของซอยโพธิสาร15 เปิดเครื่องขยายเสียงมากๆจริงๆในระดับที่ทนฟังไม่ไหว [โดยเฉพาะระหว่าง 17.10 ถึง 18.20ของทุกวันมาตรวจสอบดูเวลานี้จะได้ยินเสียงที่ดังมากๆๆจริงๆแน่นอน] ต้องไปขอร้องหลายครั้งแต่กลับโดนคนที่เปิดเครื่องเสียงดังขู่ทำร้าย เชื่อว่าเมายาบ้าเพราะมีผู้คนบอกเล่าว่า บ้านชั้นเดียวทาสีม่วงหลังนี้ค้ายาเสพติดด้วย โ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./208 27 ก.ย. 2559 ถนนชำรุด เนื่งจากถนนหลังชุมชนธารทิพย์เป็นคอนกรีต ชำรุด หลังโรงแรม อวานี ขอนแก่น ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1522 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยสวัสดี 1 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 150 ในซอยที่ทำการชุมชน 2.เสาสุดท้ายในซอยพจนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./144 27 ก.ย. 2559 ขอถังน้ำใช้ในชุมชน บริเวณชุมชนโนนทัน 8 ถ.โพธิสาร จำนวน 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1521 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนคุ้มวัดธาตุ จำนวน 8 จุด ซอยนิกรสำราญ 3 ซอยกสิกรสำราญ 2 จุด ซอยนิกรสำราญ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1520 27 ก.ย. 2559 ขอขาไฟติดตั้งเสาไฟฟ้า ถนนสวัสดี จำนวน 2 จุด ไฟนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1519 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ศรีมารัตน์ 20 ปากซอย 1 จุด - 26 เสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./475 27 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนห้าพฤศจิกา ริมรั้วโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./207 27 ก.ย. 2559 ถนนชำรุด เป็นหลุม ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยพิมพสุต 4 ติดต่อร้านผึ้งน้อย ปากซอยพิมพสุต 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./301 27 ก.ย. 2559 สุนัขจรจัด ไล่กัดนักเรียน ในโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./206 27 ก.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 131/1 ซอยชาตะผดุง 14 โรงเรียนกวดวิชา แมทเซ็นเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./474 27 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 38/5 ซอยโพธิสาร 17 เข้าซอยเลี้ยวซ้าย 60 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./620 27 ก.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 41/146 ซอยมิตรภาพ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./619 27 ก.ย. 2559 เปลี่นยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ทั้งชุมชน ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1518 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 194/65 ใกล้ศาลาชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./205 27 ก.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./204 27 ก.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.อนามัย ซอย 4 ปากทางเข้าซอย และ ถ.อนามัย ซอย 7 ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1517 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในชุมชน บริเวณเลขที่ 3/561 ปากซอย 2 ตรงร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./473 27 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณภายในชุมชนการเคหะ ตลอดทุกซอยในชุมชน ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1516 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง ใกล้วัดหนองแวง ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./472 27 ก.ย. 2559 ขอป้ายซอย บริเวณซอยภู่ประดิษฐ์ ชุมชนเทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]