ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./189 02 ก.ย. 2559 เทปูนไหล่ทาง บริเวณ ถ.อนามัย ตัด ถ.ศรีจันทร์ หน้าสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./287 02 ก.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 348/17 ซอยหน้าเมือง 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./572 02 ก.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 750 ซอยวีรวรรณ 2 แยกซ้ายสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1414 02 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 277/8 ซอย 2 คาดว่าขั้วไฟฟ้า ชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1413 02 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในชุมชน บริเวณ เลขที่ 3/469 ซอย 6 และ 3/555 ถนนเส้นกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./188 01 ก.ย. 2559 พื้นถนนร้าวและบางส่วนยุบ มองลงไปเป็นโพรง บริเวณแยกถนนหลังศูนย์ราชการกับถนนกสิกรทุ่งสร้าง เลนที่จะเลี้ยวขวาหรือกลับรถ เกรงว่าถนนจะยุบลงไปเหมือนที่เคยได้ข่าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./060 01 ก.ย. 2559 เนื่องจาก ชาวชุมชนหนองใหญ่ 1 ที่เดือดร้อนจากน้ำเน่าเหม็น ไหลซึมออกมาจากโรงงานมหาชัย เข้าในซอยประชาสโมสร 52 เนื่องจากโรงงานแห่งนี้ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการถมสูง และสร้างรั้วสูง ชาวบ้านที่อาศัย อยู่บริเวณนี้ รอบข้างได้รับความเดือดร้อน จากน้ำเน่าเสีย ไหลซึมออกมาร นอกกำแพงรั้ว ทำให้ท่วมบ้านบริเวณติดกับโรงงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./571 01 ก.ย. 2559 ขอดูดท่อระบายน้ำ เนื่องจากท่อตัน บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 15 หน้าบ้านเลขที่ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./570 01 ก.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยวุฒาราม 9 หมู่บ้านมุ่งงาม หน้าบ้านเลขที่ 596/107
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1411 01 ก.ย. 2559 ขอเพิ่มหลอดไฟ พร้อมโคม LED บริเวณซอย 12 นาฬิกา 1 จุด ซอย 12 นาฬิการ แยก 5 จำนวน 2 จุด ซอย 12 นาฬิกา แยก 9 จำนวน 2 จุด ซอย 12 นาฬิกา แยก 7 จำนวน 2 จุด ซอย 12 นาฬิกา แยก 11 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1410 01 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 4 ถ.รอบวัดจอมศรี จำนวน 7 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1412 01 ก.ย. 2559 แจ้งไฟส่องสว่างที่ ด้านในสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น ฝั่ง(กรงนก) รู้สึกไฟส่องสว่างจะเสียครับ มันมืดตลอดแนวตั้งแต่ห้องน้ำไปยังกรงนก เวลาช่วงเช้า ตีห้ามันค่อนข้างมืด จะมีประชาชนไปออกกำลังกายยามเช้า เกรงจะเกิดอันตราย (เขาฝากบอกต่อมาครับ) จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./569 01 ก.ย. 2559 ขอให้ลงทำท่อระบายน้ำใหม่ จากเดิมเป็นท่อเล็ก ระบายน้ำไม่ทัน บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 6 ใกล้สนามฟุตบอล มหาไถ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./286 01 ก.ย. 2559 เสียงดังรบกวน จากร้าน ชื่อร้านเล่า ฝั่งตรงข้าม ม.ราชมงคล ติดร้านทองสยาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1409 01 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านบะขามซอย สุวรรณสาร ตามแนวเสา 3 หลอด หน้าหอพักวรารินทร์ และหอพัก กัญญาภัค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./187 01 ก.ย. 2559 ประรอยต่อถนนชำรุด ในซอยธารทิพย์ ทั้งชุมชน ที่เป็นร่อง ของถนนทุกเส้นทางในชุมชน เวลาสัญจรลำบาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1408 01 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดขาด บริเวณซอยธารทิพย์ ใกล้หอบัวจินดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./186 01 ก.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 19 การทรุดตัวของถนน เป็นหลุม เป็น บ่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./434 01 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ บริเวณ หมู่บ้านทองสอดแสง ซอย 4 ต้นมะม่วง ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./077 01 ก.ย. 2559 ขอตีเส้นเหลืองแบ่งเขตขายของ บริเวณ ถ.รืนรมย์ ตลาดโต้รุ่ง ใกล้เซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1407 01 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 5 หน้าร้านอาหารตามสั่งป้าสำลี หลอดยาว 1 หลอด ซอย 6 หน้าหอพัก นภาพร หลอดยาว 1 หลอด ซอย 7 มุมร้านจอแจ หลอดยาว 1 หลอด ถนนริมบึงหนองแวง จากแยกซอย 2/1 ถึงมุมเซเว่น ไม่ติดตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./183 31 ส.ค. 2559 ขอหินคลุกใส่ถนน (ปรับปรุง) บริเวณซอยต้นโพธิ์ชัย อยู่ระหว่าง แดนตลาดต้นตาล และถนนโพธิ์ชัย เป็นถนนชำรุดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./184 31 ส.ค. 2559 ขอถนนคอนกรีต บริเวณ ฝั่งวงเวียน ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1406 31 ส.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณซอยหน้าเมือง 3 โรงเรียนกวดวิชาครูสมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./568 31 ส.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพักนักกีฬา ใกล้โรงน้ำแข็ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./433 31 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 254/6 ซอยบ้านพัก ตชด. ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./567 31 ส.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน จำนวน 2 จุด ข้างการประปา ถ.รื่นรมย์ ใกล้เซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./566 31 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณที่ถมที่ดินข้างการประปา ถ.รื่นรมย์ ริมทางฟุตบาธ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./182 31 ส.ค. 2559 ถนนชำรุด หน้ามหาวิทยาลัยภาคฯ ซอยบ้านกอก 12 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./565 31 ส.ค. 2559 แผงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยภาคฯ ซอยบ้านกอก 12 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]