ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./017 29 ต.ค. 2561 ถนนทรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 151/2 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 13/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./032 29 ต.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 151/2 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./033 29 ต.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยวัดป่าชัยวัน ถ.มะลิวัลย์ ทาวเฮ้าส์ 5 หลัง เข้าซอยอู่บุญถม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./116 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ ข้างบ้านพ่อชำนาญ จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./115 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตั้งแต่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เก่า จนถึงบริษัทอีสานชัยมงคล ถ.มิตรภาพ ก่อนทางเลี้ยวไปสามเหลี่ยม 043-236875
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./114 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 138/6 ซอยมิตรภาพ 11 หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./012 29 ต.ค. 2561 ตรวจสอบการติดตั้งป้าย มีป้ายตู้ไฟโฆษณาขายตั๋วเครื่องบิน ถ.ประชาสโมสร ใกล้กับบัณฑิตเอเชีย ยื่นออกไปฟุตบาธ กีดขวางและบดบังทัศนียภาพ ทำให้ผู้มาติดต่อ ชาลิสา คอนโดมิเนียม มองไม่เห็น ทางเข้า และขับรถเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./011 29 ต.ค. 2561 ขอให้ย้าย ตู้ไฟจราจร (สีเขียว) กีดขวางทางใกล้ร้านโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ถ.ศรีจันทร์ ตัดถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./112 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 7 ดอนหญ้านาง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./113 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าธนาคารกสิกรไทย ถ.ประชาสโมสร ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./111 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 32/13 ถ.ราษฎร์คนึง 31 และไฟแสงจันทร์ สายต้นค้อ เลขที่ 108/18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./016 29 ต.ค. 2561 รบกวนช่วยทำการซ่อมถนนเส้น กศน. บริเวณร้านคอหมูย่างหน้าปากซอย เป็นพื้นต่างระดับ เพราะได้ขับรถมบริเวณนั้นแล้วล้มเป็นแผลถลอกตามตัว รบกวนด้วยคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./016 29 ต.ค. 2561 กลิ่นเหม็น บริเวณ บริษัทโคโรลิส น้ำดื่ม, น้ำแข็ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนสารเคมี ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงใกล้รุ่ง ตี 3-4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./032 29 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ เนื่องจากในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มีบุญกฐิน ที่วัดศรีจันทร์ ( พระอารามหลวง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./110 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอนาัมย 9 หลอดที่ 4 จากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./130 28 ต.ค. 2561 เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ในซอยกันยาฯ เอนเอียงเกรงว่านานไปเสาอาจล้มได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./109 26 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 88/13 ในซอยสมานมิตร จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./108 26 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวัดป่าเทพนิมิตร ถ.ศรีจันทร์ซอย 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./107 26 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าสวนสาธารณะ สวนรัชดานุสรณ์ ดับ ไฟสปอร์ตไลท์มี ทั้งหมด 5 เสาใหญ่ 3 เสาดับ เป็นเวลา 2 เดือนแล้ว ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาล ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./007 26 ต.ค. 2561 ขอรับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย บริเวณลานกีฬาชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./106 26 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 17 มีกล้องติดอยู่กับกล้อง CTV คือหลอดที่ไฟฟ้าดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./105 26 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ 2/4 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./010 25 ต.ค. 2561 ร้านสินเอเชียถนนชวนชื่นต.ในเมืองอ.เมืองขอนแก่นต่อเติมอาคารรุกล้ำซอกเข้าออกตลาดเทศบาลทั้งด้านหน้าและด้านข้างอาคารอีกทั้งชั้น2ยังต่อเติมอาคารโดยมีท่อน้ำทำโดยไม่ได้รับอนุญาตร้องเรียนทางหนังสือตั้งแต่8เม.ย59จนบัดนี้ยังไม่มีใครมาตรวจสอบและออกคำสั่งให้รื้อถอนอีกทั้งยังวางสินค้าบนทางเดินเท้าแต่เทศกิจไม่ดำเนินคดีกับร้านนี้เลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./104 25 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 184/44 ถนนศรีจันทร์ซอย 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./031 25 ต.ค. 2561 น้ำท่วมจากชุมชไหลเข้าที่ดินโดยไม่มีทางระบาย บริเวณ โรงงานเบทาโกร โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./006 25 ต.ค. 2561 กำจัดรังต่อหัวเสือ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 66/7 ชุมชนพรสวรรค์ สนามกอล์ฟรถไฟเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./015 25 ต.ค. 2561 ขอทำป้ายอย่าให้อาหารสุนัข ในถ.รอบเมืองซอย 17 ชุมชนคุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./103 25 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ในซอย 2 ถ.เทพารักษ์ จำวนว 3 จุด ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./102 25 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามกอล์ฟ ทางรถไฟ ซอยแฟมมิลี่มาร์ท จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./030 25 ต.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 173/30 หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]