ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./485 07 ก.ย. 2558 ฝาท่อชำรุด หน้าหอพัก บริษัทเจด ถ.อดุลยาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./113 07 ก.ย. 2558 จอดรถกีดขวางทาง อยากให้ตีเส้นขาว-แดง ห้ามจอดตลอดแนว บริเวณ ซอย ประชาสโมสร52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./335 07 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย ประชาสโมสร37
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./484 07 ก.ย. 2558 ขุดลงท่อคลอส ในซอย สุขสบาย หน้าบ้านเลขที่ 49/119 เพราะมีน้ำท่วมขัง ชาวบ้านเดือนร้อนมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1351 07 ก.ย. 2558 ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า บริเวณ ซอย ประชาสโมสร37
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1350 07 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซอย ศรีจันทร์20 และ ซอย ศรีจันทร์18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./315 07 ก.ย. 2558 ขอให้เพื่อนบ้านเลิกเผาขยะ เพราะเกิดควันรบกวน เป็นพิษต่อร่างกายและระบบทางเดินหายใจ ขอให้ชาวชุมชนนำขยะมาทิ้งที่ถังขยะ แทนการเผาขยะเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1349 07 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย หลัง รพ.ราชพฤกษ์ ดับตลอดสาย ดับมา 3 วันแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1348 07 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ประชาสโมสร25 ซอย ตรงข้ามศูนย์มาสด้า ซอยที่2 เป็นซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1347 07 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย เจริญสุข ถ.ประชาสโมสร ดับตลอดสาย ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1346 07 ก.ย. 2558 ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า ภายในชุมชนบะขาม 1.ซอยพ่อสอง ท้ายซอย หน้าบ้านเลขที่ 143/2 บ้านแม่มาลัย 2.ซอย ใจดี ท้ายซอย ข้างบ้านเลขที่ 131/65
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1345 07 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จาก 5 แยกไปถึง ถ.ประชาสโมสร และ ซ.ชาตะผดุง9 แยกซอยบ้านเลขที่ 131/138 หน้าบ้านคุณแม่จันทร์ดับ 2 จุด และ ซ.แก้วสายหยุด เลขที่ 126/16 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./488 07 ก.ย. 2558 ฝาท่อแตกหักอันตรายมากบริเวณถนนเหล่านาดีซอย6ข้างวัดนันทิการามถ้ารถตกลงไปอาจถึงแก่ชีวิตใด้ขอให้นำฝาเหล็กมาเปลื่ยนด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1344 04 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.เหล่านาดี 4 บริเวณ สี่แยก วัดกลางทางลงบึง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./483 04 ก.ย. 2558 ขอฝังท่อระบายน้ำ และปรับปรุงทางระบายน้ำ ถนนอยู่ระหว่าง ชุมชนสามเหลี่ยม 1 กัลสามเหลี่ยม 2 ฝั่งสามเหลี่ยม 2 นั้น ฝังท่อระบายน้ำแต่อีกฝั่ง หนึ่งสามเหลี่ยม 1 ยังไม่ได้ฝัง บริเวณซอยศรีมารัตน์ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./334 04 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าอาคาร เลขที่ 278 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้แยก กลางเมือง ใกล้ตึกเตียวฮง เป็นต้นคูณ 2-3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./311 04 ก.ย. 2558 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 27 ซ.เทพารักษ์ ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1343 04 ก.ย. 2558 หลอดไฟชำรุด บริเวณ เลขที่ 173/18 บ้านรับซื้อของเก่า ซ.วีรวรรณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1342 04 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 2 เส้นแยกศาลาชุมชน หน้าบ้านเลขที่ 88/240 2. ซ.พัทยา 2 ติดกับหอกระจายข่าวชุมชนโนนทัน 8 ขาโคมหัก 3.ซ.พัทยา 3 หน้าบ้านเลขที่ 88/42
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1341 04 ก.ย. 2558 ขอติดตั้งหลอดไฟสว่าง ซอยพัทยา 2 หน้าบ้านประธานชุมชน เลขที่ 88/227 โนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./482 04 ก.ย. 2558 ฝาปิดท่อระบายน้ำ ชำรุด จำนวน 2 ฝา ในซอย 1/2 ถ.รถไฟ หน้าบ้านประธาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./310 04 ก.ย. 2558 เก็บกิ่งไม้ ภายในบ้านเลขที่ 247/10 หมู่บ้านเบสโฮม2 ถ.บึงทุ่งสร้าง บ้านอัยการวาสิทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./309 04 ก.ย. 2558 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ในวัดป่าชัยวัน ตัดไว้แล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./308 04 ก.ย. 2558 เก็บขยะ บริเวณหอพักเอเลนเพลส ไม่มีการเข้ามาเก็บในซอย ชาตะผดุง 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./104 04 ก.ย. 2558 ต้นไม้หักขวางถนน ระหว่างซอย 4 และ 6 ถ.เทพารักษ์ หลังฟาร์ม เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1339 04 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ข้างๆ หน้าโรงแรมกราเซีย ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1340 04 ก.ย. 2558 เก็บสายไฟ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 17 ตรงข้ามแฟรี่พลาซ่า ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./333 04 ก.ย. 2558 ขอดินไปถมที่ ตั้งถังขยะ และรถปรับพื้นที่ บริเวณ ชุมชน ดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1338 04 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด หลอดนีออน 1.ซ.ศิลปสนิท 5 ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่่ 46/102 2.ถ.ศรีมารัตน์ หน้าแยกศรีมารัตน์ 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1337 04 ก.ย. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ซอยชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามหอพักอาพรพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]