ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./082 15 มี.ค. 2559 ถนนทางเดินฟุตบาธพังชำรุด บริเวณ เลขที่ 2/1 ถ.ศรีจันทร์ หน้าร้าน ยาฟาสชิโน ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./188 14 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขอเปลี่ยนฝาท่อ ระบายน้ำทั้งหมด ภายในชุมชนไทยสมุทร ถ.มิตรภาพ เพราะไม่เคยเปลี่ยนเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./154 14 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 78/5 ซอยหนองไผ่ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./081 14 มี.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณเลขที่ 23/72 ซอยศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./187 14 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 21/8 ถ.อนามัย ใกล้กับ น้ำผึ้ง อพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./116 14 มี.ค. 2559 ขอถังขยะแทนที่สูญหาย บริเวณหน้าร้าน อาหาร 2K ถ.รอบบึงแก่นนคร และในซอย ฉิมพลี 9/9 หน้าบ้านเลขที่ 31/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./186 14 มี.ค. 2559 ขอดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณถ.ฉิมพลีซอย 5 สามแยกติดกับซอยฉิมพลี 9 อุดตันน้ำเต็มท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./642 14 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 16 หน้าแฟลตตำรวจ อยู่ปากซอย จำนวน 2 จุด และปากซอยศรีมารัตน์ จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./641 14 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าแฟลตตำรวจปากซอย ถ.ศรีมารัตน์ 14 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./640 14 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนรอบบึงซอย 6 ซอยโนนทอง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./639 14 มี.ค. 2559 ขอไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางโค้งวัดป่าวิเวกธรรม จำนวน 1 จุด ซอยศรีจันทร์ 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./638 14 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณวนิดาอพาร์ทเม้นต์ ซอยวัดป่าชัยวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./637 14 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าขาดชำรุด บริเวณหน้าปากซอยชัยพฤกษ์ 3 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./636 14 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยแยกชัยพฤกษ์ 6 หลัง สนามฟุตบอล รร.มหาไถ่ชาย จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./635 14 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าขาดชำรุด ในซอยแยกสุขสบาย จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./152 11 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอี้ จำนวน 50 ตัว พร้อมโต๊ะ จำนวน 4 ตัว เพราะที่ในชุมชนชำรุดหมดแล้ว เพื่อใช้ในการทำงานทำกิจกรรม ในชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./153 11 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์โต๊ะเก้าอี้ โต๊ะพับ 4 ตัว ของเก่าชำรุด เก้าอี้ 50 ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./114 11 มี.ค. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ หจก.361 องศา และร้านสุไบด่ะ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./185 11 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุตัน บริเวณ ตั้งแต่หน้าร้านเพ้ง จนถึงการประปา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./113 11 มี.ค. 2559 พ่นยุง บริเวณ 1.ซอยพิมพสุต 2 2.ซอยพิมพสุต 3 ในชุมชนเจ้าพ่อทองสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./633 11 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด หลอดนีออน ในหมู่บ้่านไทยประเสริฐ ทางเข้าหมู่บ้าน และพิมพสุตซอย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./632 11 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ (นวลจันทร์) บริเวณตรงข้ามร้านมิตรผดุง ถ.หน้าเมือง ข้าง ธนาคาร UOB
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./112 11 มี.ค. 2559 ฉีดยาพ่นยุง ในชุมชนหนองใหญ่ 1 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./115 11 มี.ค. 2559 เรื่องมลพิษ มีการเผาขยะด้านหลังกำแพงหมู่บ้านกันยารัตน์เดอวินเทจมาประมาณ3ปีแล้วเบื้องต้นทราบว่าด้านหลังอยู่ในเขตตำบลพระลับต้องไปร้องเรียนที่อื่นแต่มลพิษเก้อเข้ามาในเขตควบคุมของเทศบาลมีการโทรศัพท์ขอรถดับเพลิงมาดับเกิดมลพิษมากทั้งชุมชนและหมู่บ้านเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของที่เผาเพราะมีคนมาทิ้งขยะจะเผาทุกสัปดาห์เคยต่อว่าแต่ไม่ฟังและได้ลักลอบเผาในเวลาดึกแทนชาวบ้านไม่สามารถเปิดประตูหน้าต่างในยามวิกาลได้และทุกเช้าจะมีขะเม้าสีดำอยู่เต็มหน้าบ้านทุกวันและตอนนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วมลพิษยิ่งเพิ่มมากขึ้น มากมาร้องเรียนคะ บริเวณด้านหลังโครงการหมู่บ้านกันยารัตน์เดอวินเทจ ถนนด้านหลังทั้งสายทำการเผาเป็นประจำ ขอบคุณค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./080 11 มี.ค. 2559 ถนนตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลลูกหลวงถึงสิ้นสุดหน้าหมู่บ้านกันยารัตน์เดอวินเทจชำรุดมากเป็นเวลาหลายปีแล้วขับรถได้แค่ช่องทางเดียวอีกด้านเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อมีรถสวนทางต้องหยุดรถเมื่อวันที่8มีนาคม2559ได้มีการนำยางมะตอยมาเทซ่อมแซมแต่น้อยมากเหมือนกับว่าใช้ไม่หมดเลยเอามาเทบางส่วน แต่ไม่ใช่การซ่อมแซมเพราะยังลำบากในการเดินทางเหมือนเดิมขอบคุณคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./184 10 มี.ค. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณ ซอย มิตรภาพ 10 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./183 10 มี.ค. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณ ตรงข้ามเรือนจำ หน้าร้าน สากล ยานยนยต์ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./182 10 มี.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย มีบุญเปี่ยม ถ.ประชาสโมสร 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./181 10 มี.ค. 2559 เชื่อมท่อ บริเวณทางเข้า ภัตคารบัวหลวง บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./079 10 มี.ค. 2559 ขอทำลูกระนาด บริเวณ ซอย กลางเมือง 20 เนื่องจากมีนักเรียนใช้เส้นทางนี้มาก และ ใช้ยานพาหนะด้วยความเร็วมาก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405]