ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1472 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง 9 สุดซอย ซ้ายขวา จำนวน 11 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./462 19 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอยเจริญสุข ตัดห้าแยกบ้านบะขาม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1471 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 227/42 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1470 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 4 ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1469 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งคุ้มดอนเงิน (ฉิมพลีซอย 9) ดับทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./599 16 ก.ย. 2559 ขอรถดูด จำนวน 3 บ่อ บริเวณซอยหลังศูนย์ราชการ หน้าบ้านประธานชุมชน ซอย 14/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./598 16 ก.ย. 2559 ขอรถแมคโครแขนยาว ลอกคลอกผักตบชวา เศษกิ่งไม้ บริเวณซอย หลังศูนย์ราชการ 14/ 3 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1467 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ถนนฉิมพลี ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 109 (ร้านขายของชำ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1466 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 1/3 ติดกับตึกที่กำลังสร้าง หลอดยาว 1 หลอด ซอย 2/1 , 4 ดับตลอดแนว ถนนริมบึงหนองแวง ดับตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./603 16 ก.ย. 2559 แผ่นปูนทางเท้าตกลงท่อระบายน้ำ คนไปมาอาจตกท่อบาดเจ็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1468 15 ก.ย. 2559 ไฟถนน หน้าโรงแรมดับมืดมาก เกิออุบัติรถชนกันหลายครั้งแล้วครับ และ ในวันที่ 28 กันยายน 2559 จะมีประชุมพร้อมเข้ามาพัก ที่โรงแรม ซึ่งเป็นการประชุมท่องเที่ยวโลก มีฑูตหลายประเทศและมีระดับผู้ใหญ่หลายท่านมา ท่านจะปล่อยให้มันมืดแบบนี้หรือครับ อายเขาครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./296 15 ก.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านขายกาแฟ ซอย ประชาสโมสร33 ข้างหอพัก พงษ์พัฒน์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./597 15 ก.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย เหล่านาดี4 เนื่องจากเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังมาก เพราะไม่มีท่อระบายน้ำ และ ระบายน้ำไม่ทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./596 15 ก.ย. 2559 ขอเปลี่ยนฝาท่อ จากตะแกรงเหล็ก เป็นฝาปูน บริเวณ หน้าหอพัก เปี่ยมคุณ อพาร์ทเม้นท์ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1465 15 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ (ตลอดสาย) บริเวณ หลังตำรวจทางหลวง ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1464 15 ก.ย. 2559 ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 90/99 ถ.อนามัย ตรงข้ามสำนักน้ำบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./461 15 ก.ย. 2559 ขออนุญาติร้องเรียน ถนนเฉลิมพระเกียรติช่วงหน้ายูบาร์ และหน้าคาเฟ่เดอหล่า หลังโรงแรมpullman ทั้งสองฝั่ง ป้าย หยุด บนถนน เสียหายขาดการบำรุง มองเหนได้ไม่ชัดเจน รบกวนตั้งเสาป้ายหยุดให้เห็นได้ชัดเจนด้วยครับ ไม่ให้ถุกต้นไม้บังหรือล้ม ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./460 15 ก.ย. 2559 ขอติดตั้งป้ายชื่อถนน 1.ป้ายชื่อถนน เฉลิมพระเกียรติ 2.ป้ายชื่อถนน ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./459 15 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ภายในซอย สวัสดี ตรงข้ามกับโรงเชือดหมู หรือ ติดต่อคุณ สิริภร 089-7111470
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./600 15 ก.ย. 2559 ให้ตรวจสอบการทำงานการวางท่อระบายน้ำในซอยหลังศูนย์รถนิสสัน 1.ทำงานล่าช้ามาก 2.การปฎิบัติงานไม่ถูกต้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./458 14 ก.ย. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านกาแฟ ซอยประชาสโมสร 33 ข้างหอพักพงพัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./595 14 ก.ย. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณ ลเขที่ 124/24 ซ.สำราญจิตร ถ.ราษฎร์คนึง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./457 14 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบริษัท ทักษิณทนายความ ( สำนักงาน) อยู่หน้าบ่อน้ำ โรงเรียน เทศบาล ศรีฐาน ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1463 14 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้า โรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ระหว่างซอยเวชพงษ์ 2 - 3 จำนวน 1 จุด มีต้นไม้ปกคลุมอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1462 14 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ( ทั้งชุดโคมไฟ ) ในซอยตรงข้าม โรงพยาราชพฤกษ์ มีทั้งหมด 3 จุด 1.บ้านคุณแม่ คำตา ศรีณรงค์ 2.บ้านคุณแม่ จันทร์หอม มูลนิทรา 3 บ้านคุณแม่ ประเทืองจิตร กัลยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./594 14 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยมะลิวัลย์ 3 ตรงข้ามประตูวัดป่าชัยวัน ร้านค้า , อู่บุญถมการช่าง , แอมเวย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./456 14 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ จากชุมชนคุ้มพระลับ ร่วมกับวัดศรีนวล จะจำหน่ายกระทง ช่วงออกพรรษา บริเวณนี้ จึงขอให้ช่วยตัดกิ่งไม้ ใกล้กับภัตตาคารบัวหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./083 14 ก.ย. 2559 ร้องเรียนการจอดรถ ดิฉันมาเบิกแพมเพิส ให้ผู้พิการ เนื่องจากที่จอดรถไม่มี จึงใช้สิทธิ์ จอดรถผู้พิการ แต่ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที แต่ รปภ ที่หน้าตึกทางเข้า เทศบาล ไม่มีมารยาท ถามว่ามีการศึกษาหรือเล่า อ่านหนังสือไม่ออก แต่พอบอกว่ามาเบิกขอให้ผู้พิการ เขาบอกว่าผู้พิการไม่ได้มาด้วย กรุณาอบรมการพูดจาให้ดีกว่านี้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1461 14 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยทานตะวัน 6 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./593 14 ก.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณหย้าโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ถ.ประชาสโมสร น้ำท่วมขัง หลังจากทำถนนใหม่ อีกฝั่งจะสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]