ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./407 29 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./406 29 มิ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ภายในวัดวุฒาราม ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./405 29 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์รถดูดน้ำ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 3 ใกล้วัดมรรคสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./404 29 มิ.ย. 2559 ขอท่อระบายน้ำใหม่เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง บนถนนข้างบึงหนองบอน เนื่องจากสโลป ท่อระบายน้ำ ไม่ได้ระดับ จึงขอความกรุณาปรับปรุง ระบบการระบายน้ำออกสู่ถนนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./403 29 มิ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ จากซอยกลางเมือง 5 ถึงซอยกลางเมือง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./328 29 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 15/43 ซ.ศรีจันทร์ 21 หมู่บ้านไทยประเสริฐเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1105 29 มิ.ย. 2559 ไฟถนนเหล่านาดี บริเวณหน้า รร.แก่นนคร ต้นที่อยู่ใกล้ๆโลตัส express และบริเวณโรงเรียนกวดวิชา ดับทางเทศบาลได้มาทำการซ่อมเมื่อวันที่ 24 มิย.59 แต่ไฟไม่ติด บริเวณเสาต้นที่ไฟดับมีเงาของต้นไม้บังแสงที่มาจากทางอิ่นไม่สามารถส่องถึง ทำให้บริเวณดังกล่าวมืด ช่วยแก้ไขให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./230 29 มิ.ย. 2559 ขอทำความสะอาดซอย บริเวณ ซอยหลังศูนย์ ราชการ 20 ข้างโรงเรียนอนุบาลพงษ์ภิญโญ เศษขยะเยอะมากจากน้ำท่วม ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./402 29 มิ.ย. 2559 น้ำท่วมบ้าน บริเวณ จากชุมชนตลาดต้นตาลอยู่ติดกับหมู่บ้าน Ps Home ถ.เหล่านาดี 2 มีการปล่อยน้ำระบายจากหมู่บ้านลงมา ใส่ในชุมชนตลาดต้นตาล ซอยโพธิ์ทอง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./229 29 มิ.ย. 2559 ขอให้เก็บใบไม้ บริเวณหน้าสวน 200 ปี บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./141 29 มิ.ย. 2559 ขอยางมะตอย จำนวน 20 ถุง ซ่อมถนน บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./228 29 มิ.ย. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 8 ใบ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 (ไปตามน้ำ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1103 28 มิ.ย. 2559 หลอดไฟชำรุด บริเวณ ซฮยสินไพลินตลาดต้นตาล วงเวียน ต้นสุดท้ายนับ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./227 28 มิ.ย. 2559 ขอถังขยะ 2 ถัง บริเวณบ้านเลขที่45/5 ซอยถนนมิตรภาพ34 เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมซอยทำให้ถังขยะลอยไปตามกระแสน้ำเกือบทุกหลังคาเรือน ไม่มีถังขยะใช้ ขอความอนุเคราะห์ทางเจ้าหน้าที่ช่วยจัดหาให้อย่างเร่งด่วนด้วยคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1104 28 มิ.ย. 2559 ขอเปลี่ยนชุดโคมไฟใหม่พร้อมหลอด(นีออนยาว)บริเวณหน้าบ้านเลขที่16/16 ซอยตัน เพราะชุดโคมไฟอันเก่าเป็นสนิมผุมาก และหลอดไฟฟ้ามักจะดับเป็นประจำ ขณะที่แจ้งนี้ไฟฟ้าก็ดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1101 28 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย ศิลาแลง ศาลาชุมชน ซอยราษฎร์คนึง 18 และซอยราษฎร์คนึง 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1100 28 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 28/9 ซอยราษฎร์คนึง 25 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./140 28 มิ.ย. 2559 ถนนเป็นหลุม บริเวณซอยศรีจันทร์ 39 ตลอดแนว หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1098 28 มิ.ย. 2559 สายไฟขาด บริเวณ ห้องน้ำบึงแก่นนคร 200 ปี ทำครั้งก่อนมัดกับต้นไม้ พอต้นไม้โตขึ้นสายไฟขาดทำให้มีประกายไฟ เป็นอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1097 28 มิ.ย. 2559 สายไฟขาด 1.หน้าบ้านเรา 2 2.เลขที่ 254 - 255 3.เลขที่ 257 - 258 ซอยศรีจันทร์ 39 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1096 28 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 2 หน้าปากซอยหอพักชัยพฤกษ์ หน้าบ้านเลขที่ 88/241 และสุดซอย 2.ซอยพัทยา 1 สี่แยกไปโนนทันรีสอร์ท และบ้านเลขที่ 76/61และสี่แยกเฟอร์นิเจอร์ 3. เวลาฝนตกไฟถนนมักดับทุกซอยตั้งแต่ซอย 1 - 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1095 28 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 256/66 ซอยอนามัย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./109 28 มิ.ย. 2559 กำจัดต่อหัวเสือ บริเวณ เลขที่ 256/33 ซอยอนามัย 9 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1099 28 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าสาธารณะดับตลอดซอย ถนนประชาสโมสร ซอย 31/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./324 27 มิ.ย. 2559 ๑ กิ่งต้นไม้พาดสายไฟฟ้า ขอให้ตัดกิ่งต้นให้ด้วยครับ หน้าบ้านเลขที่ ๓๒/๔๕ ๒ ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางชำรุด(ไม่ติด) ภายในซอยฉิมพลีแยก ๙/๑ , ๙/๒
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./439 27 มิ.ย. 2559 ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบช่วยเอาฝาท่อระบายน้ำมาเปลี่ยรให้ด้วยค่ะเพราะเวลารถเข้าออกกลัวรถตกท่อยิ่งเวลาตอนกลางคืนคนที่ไม่ชินทางอาจตกแล้วเกิดอุบัติเหตุได้เพราะเพียงแค่การจราจรทางเข้าซอยก็แคบอยู่แล้วต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้ามากค่ะจะเข้าบ้านแต่ล่ะทีลำบากมากค่ะรบกวนช่วยเอามาเปลี่ยนให้ด้วยน่ะค่ะรถที่จอดข้างรั่วถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์เอาออกได้ก็ดีค่ะเพื่อการจราจรภายในซอยสะดวกขึ้นและปลอดภัย ขอบคุณมากค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./401 27 มิ.ย. 2559 27/6/59 เวลา03.00-05.30น. น้ำจากท่อระบายน้ำได้เอ่อท่วมเข้าภายในบ้านเรือนซอยน้ำทิพย์3 หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ซึ่งน้ำจากท้ายซอยไม่สามารถไหลออกมาจากซอยได้เนื่องจากปี58ทางเทศบาลได้ปรับปรุงท่อระบายใหม่ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับคนภายในซอย ซึ่งเวลาฝนตกหนักๆน้ำจากภายในซอยไม่สามารถระบายออกมาได้ ทำให้น้ำได้เอ่อท่วมจากท้ายซอยมาหน้าซอย รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาแก้ไขการปรับปรุงการทำท่อระบายในครั้งนี้ด้วย ไม่ได้เกิดผลดีหรือช่วยระบายน้ำเลย ยิ่งทำให้แย่ลงกว่าเดิมอีกระบบท่อระบายน้ำเก่าซึ่งดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ปรับปรุงใหม่ในปี 58 เวลาฝนตกหนักๆน้ำมักเอ่อท่วมเสมอ#ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1102 27 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าถนนหน้าบ้านเลขที่88/241ม.3 ซอยพัทยา2 ดับมา 1 เดือนแล้วทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก ขอความอนุเคราะห์มาเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./400 27 มิ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 44/3 และ 44/4 ซอยเพียรจิตต์ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./399 27 มิ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]