ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./105 21 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ เก็บรังต่อที่ทำรังที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่44/13อยู่ทางทิศเหนือของถนนรอบบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1071 21 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณข้างตลาดน้อย หน้าโรงเรียนเทศบาลโนนทัน หน้าร้านขายต้มเส้น ก๋วยจั๊บ ถ.ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./104 21 มิ.ย. 2559 ขอให้ตัดกิ่งต้นไม้ปกคลุมสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 32/45 ถ.ฉิมพลี ซอย 9/1 แยก 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อค./046 20 มิ.ย. 2559 ขอให้ตรวจสอบ การก่อสร้าง รุกล้ำที่สาธารณะ หรือไม่ บริเวณ ทางเข้าโรงเรียนไพบูลย์ ตรงเข้าไป 500 ถึง 600 เมตร จะพบสามแยก ทำวงเวียน แล้วจะเจอบ้านที่ให้ตรวจสอบ หากไม่พบกรุราติดต่อ 087-2240243
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./313 20 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม บริเวณ ในวัดศรีนวล หน้าอุโบสถประมาณ 5-6 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1068 20 มิ.ย. 2559 ไำฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านศรีธานี ซอย 4 หน้าบ้านเลขที่ 277/21 ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 277/27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./136 20 มิ.ย. 2559 ขออนุญาติตัดฟุตบาธเพื่อทำถนนเข้าบ้าน บริเวณบ้านเลขที่ 227/133 ต้องการตัดทางเดิน ตรงถนนประชาสโมสร ความกว้างประมาณ 6 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./312 20 มิ.ย. 2559 ขอป้ายชื่อซอย บริเวณถ.ประชาสโมสร 11/1 หน้าโรงแรมเซนทารา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1067 20 มิ.ย. 2559 ขอโคมใหม่ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./217 20 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์ เก็บกิ่งไม้ และขยะในวัดโพธิ์โนนทัน และขอถังขยะ 3 ถัง บริเวณ ประตูด้านหลัง ของวัดโพธิ์โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./381 20 มิ.ย. 2559 ดูดท่อ บริเวณ ริมบึงแก่นนคร บ้านพัก ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./380 20 มิ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ปากซอยถ.โพธิสาร 1 ฝาตระแกรงเหล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1066 20 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอดุลยาราม 6 ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1065 20 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจี เอฟ ถ.มิตรภาพ ทางเข้าซอยอู่ยอด (ซ่อมรถยนต์ ) ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./311 20 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมกระจกนูน บริเวณทางร่วมทางแยก ภายในชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 ตัด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./216 20 มิ.ย. 2559 ขอถังขยะ 2 ถัง 1.ถ.ฉิมพลีซอย 9/3ตลอดซอยไม่มีถังขยะ ขอถังขยะ 1 ถัง หน้าบ้านเลขที่ 112/6 บ้านนางพรชนก 2.ปากซอยฉิมพลี 9/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1064 20 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ไฟไม่ติดเป็นบริเวณกว้าง ซอยจี เอฟ จากแยกซอย3 และ 4 ไม่ติดตลอดสาย ถึงแยกตัดกับถนนกัลปพกฤษ์ ซอย 5 ไม่ติดตลอดสาย ซอย 6 ไม่ติดตลอดสาย ซอยตันแยกอู่ซ่อมรถยนต์ทวียนต์ แยกไปชุมชนตะวันใหม่ ผ่านหน้าฌาร์มบูติค รีสอร์ท ไม่ติดตลอดสาย ซอยเข้าวัด่านสนามฟุตบอล หญ้าเทียม ไม่ติดตลอดสาย ซอยข้างกำแพงวัด ตะวันตกสนามฟุตบอลไม่ติดตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./221 20 มิ.ย. 2559 น้ำเน่าเหม็นจากตลาดเทศบาลบางลำภูใหลเข้ามาบริเวณพื้นที่ส่วนตัว ผมไม่ทราบเขตว่าเขตไหนรึเป็นเขตที่เท่าไหร่แต่พื้นที่อยู่หน้าเมือง โรงแรมสวัสดี ตอนนี้เดือดร้อนมากเคยร้องทุกข์โดยการโทรแจ้งแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆเดือดร้อนมาเป็นเดือนละนะครับ หน่วยงานไหนรับผิดชอบดูแลท่อน้ำทิ้งในตลาดสดเทศบาลมาแก้ไขให้หน่อยครับ ยุงก็เยอะรึหน่วยงานไหนรับผิดชอบชี้ช่องทางบอกหน่อยน รึว่าต้องแจ้งศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลาง รึทางไหนช้วยให้คำตอบด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./379 17 มิ.ย. 2559 ฝาท่อเสียงดัง บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม ตชด.ภาค 2 ฝาท่อกระดกและเสียงดัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1063 16 มิ.ย. 2559 ไฟส่องสว่างถนนดับมาสองอาทิตย์แล้วคับ หน้าบ้านเลขที่ 136/12 หมู่4 บ้านบะขาม ถ.ศรีจันทร์ ขอแสดงความนับถือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1061 16 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 8/1 ถนนบ้านบะขาม 2.หน้าบ้านเลขที่ 24/4 3.หน้าบ้านเลขที่ 134/24 4.ซอยชาตะผดุง 5/1 หน้าบ้านเลขที่ 168
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./310 16 มิ.ย. 2559 ขอยืมเต๊นท์ เก้าอี้ พร้อมระบบไฟ ในเต๊นท์ เนื่องด้วยชุมชนบะขามจะจัดกิจกรรม บุญประเพณี บุญเบิกบ้าน ในวันที่ 21 - 22 - 23 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณห้าแยก บะขาม พร้อมเก้าอี้ 200 ตัว เต๊นท์ 3 หลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1060 16 มิ.ย. 2559 ติดตั้งโคมไฟ บริเวณวอยชาตะผดุง 5หน้าบ้านเลขที่ 139/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1062 16 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับตลอดสาย หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ถ.มะลิวัลย์ 5 ซอยเวชพงษ์ 1-3 ดับทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./135 16 มิ.ย. 2559 ขอถนนคอนกรีต บริเวณซอยตรงข้ามประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./045 16 มิ.ย. 2559 มีการสร้างโรงจอดรถขวางซอย บริเวณหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./103 16 มิ.ย. 2559 ขอตัดต้นไม้ จำนวน 1 ต้น บริเวณ กุฏิเจ้าอาวาส และหอสมุด เคลื่นที่ เป็นต้นงิ้วที่ตาย วัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1059 16 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ แถวถนนศรีจันทร์ แก่นคำ มาถึง แบงค์ชาติ ทั้งสองฝั่งไม่ติด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./378 16 มิ.ย. 2559 ถนนในซอยไม่มีท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 19 เวลาฝนตกน้ำมาจากทิศเหนือ จะไหลงมาตามซอยและท่วมบ้านเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1058 16 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณทางเข้า ซอย 3 ประมาณ 50 เมตร ด้านทิศตะวันออกของวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]