ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./727 05 มี.ค. 2562 ขอให้ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าดับ ใกล้โรงแรมสิรินทร บ้านเลขที่256/63 จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./728 05 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าส่องสว่างดับในซอย 2 จุด บริเวณปากซอยมะลิวัลย์3 ถนนมะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./094 05 มี.ค. 2562 ถนนเป็นหลุม บริเวณททางเลี้ยวเลยแยกที่ทำการชุมชนไป1แยก ถนนกัลปพฤกษ์ ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยกันนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่0853760585
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./197 05 มี.ค. 2562 ขอความอนุเคาระห์ตัดกิ่งไม้ริมฟุตบาทที่เอียงโน้มไปในถนน บริเวณติดกับร้านข้าวซอย ตรงข้ามอู่เยี่ยมสี แถวๆอนามัยแม่และเด็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./726 04 มี.ค. 2562 หลอดไฟชำรุด บริเวณบ้านเลขที่44/66 ใกล้ๆซอยพัทยา2 ตามแผนที่ที่แนบมานี้หากมีข้อสงสัยติดต่อที่0896234458
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./160 04 มี.ค. 2562 มีเสียงดังและฝุ่นละอองฝุ้งกระจายรบกวนจากการทำป้ายหินอ่อน บริเวณ ถนนมะลิวัลย์2 ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยกันนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่0915146873
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./206 04 มี.ค. 2562 ท่อระบายน้ำอุดตันทำให้มีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาจากท่อ บริเวณถนนปรีชาประสิทธิ ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยกันนี้ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 0915146873
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./195 04 มี.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ตีเส้นขาว-แดง บริเวณ ถนนมะลิวัลย์ 2 และและถนนปรีชาประสิทธิ ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยกันนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่0915146873
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./196 04 มี.ค. 2562 ขอความอนุเคาระห์ซ่อมแซมกระจกนูนส่องทาง บริเวณ ซ.มิตรภาพ14 ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยกันนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่0945146873
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./194 04 มี.ค. 2562 ขอดอกไม้ประดับ บริเวณหน้าศาลาชุมชนโนนทัน3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./205 04 มี.ค. 2562 ท่อระบายอุดตันบริเวณ ซอยข้างวัดหนองแวงร้านไทอีสานลาบเป็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./725 04 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าชำรุด 7 จุด บริเวณ ซอยชาตะผดุง23 ซอยสุขสบาย 17 ซอยชาตะผดุง19 ซอยร่มเย็นและถ.ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./724 04 มี.ค. 2562 ขอโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณซอยสุขสบายข้างบ้านเลขที่ 49/74
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./723 04 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณ ซอย 16 หน้าบ้านเลขที่ 429 ถึงบ้านเลขที่ 425/1 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./045 04 มี.ค. 2562 ขอเอาเหล็กกั้นออกเนื่องจาก เต้นรถ sml ทำราวเหล็กวางขวางทางสัญจรไปมา บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 414/1 ม.17 ซ.12 ถ.บ้านกอก ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยนี้หากมีข้อสงสัย ถามเพิ่มเติมได้ที่ 0829425254
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./722 04 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ 6 จุด บริเวณถนนบ้านกอก ซ.8 หน้าบ้านเลขที่ 191/41 ซ.12 หน้าบ้านเลขที่ 414/1 ซ.16 หน้าหอพักปทีบ และซ.18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./021 04 มี.ค. 2562 ขอให้ตรวจสอบทางหลวง เนื่องจากมีผู้บุกรุกทำการก่อรั้วล้อมรอบบริเวณทางหลวง ตรงบริเวณถนนราษฎรคนึง ติดกับบ้านเลขที่63/11 ม.12 ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 0854629855
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./720 04 มี.ค. 2562 ขอซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1) ซอย 1/5 ,1/3 ,1/1 ,3 ตลอดสายทั้ง4 ซอย 2)ถนนหน้าบึงหนองแวง มุมเคี้ยง 3)ซุปเปอร์สโตร์(ติดต้นมะม่วง)และหน้าเซเว่น เป็นหลอดยาว 4)ซอย11 หน้าบ้านเลขที่ 140/78 เป็นหลอดยาว 1 หลอด 5)ซอย7/12 หน้าบ้านเลขที่141/96 6) ซอย6 ตรงข้ามหอพักดารากาณต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./204 04 มี.ค. 2562 ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำเอ่อล้นขึ้นจากท่อ บริเวณ ถนนหลังเมืองตัดถนนพิมพสุต ตรงหัวมุมอาชีวะ ช่วยดำเนินการแก้ไข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./721 04 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับหน้าหมู่บ้านไทยเสถียร ดับมาหลายวันแล้วรบกวนมาแก้ไขให้ด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./203 02 มี.ค. 2562 ดูดล้างท่อระบายน้ำ เนื่องจากท่อตัน ซ.ช้างเดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./159 01 มี.ค. 2562 เนื่องจากมีรถขยะมาจอดติดกับหลังร้านสปา ส่งกลิ่นเหม็นมากๆ เข้ามาในร้าน ในห้องนวด เดือดร้อนมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./719 01 มี.ค. 2562 หลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2 จุด บริเวณ ถนน5พฤศจิกา ซอยศรีจันทร์4 ยิ้มศิริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./192 01 มี.ค. 2562 ขอความร่วมมือแต่งกิ่งไม้ ต้นมะขามเทศ ขึ้นปกคลุมเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าบริเวณ หน้าบ้านคุณยายลี ผิวขำ ตรงข้ามขอนแก่นโรงเย็น บ้านศรีฐาน ถนนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./193 01 มี.ค. 2562 ตัดกิ่งไม้ บริเวณริมรั้ว รร.ขอนแก่นคริสเตียน ถ.ห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./718 01 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด ดับๆติดๆ บริเวณหน้าบ้านเลขที่15/26 ถ.ศรีจันทร์21 เป็นตั้งแต่ต้นซอยเข้ามา ประมาณ 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./717 01 มี.ค. 2562 หลอดไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอย13 ถนนหน้าเมือง หน้าคลังไม้ไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./716 01 มี.ค. 2562 ขอให้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณในชุมชนเทพารักษ์ 4 จำนวณ 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./715 01 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าไม่ติด ชอให้เปลี่ยนหลอดไฟพร้อมขา จำนวน 2 จุด บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 20 ต้นเสาที่ 3และหน้าบ้านเลขที่ 191/11 บ้านสระบัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./158 01 มี.ค. 2562 เรื่อง กลิ่นพ่นสี ได้รับความเดือดร้อนจากการพ่นสีตู้เย็นไม่มีห้องพ่นสี พ่นสีอยู่หน้าร้านอยู่ติดถนนเลยท้ังกลางวันและกลางคืนจากร้านซ่อมและขายส่งมือสองของนายวินัย เลขที่ 19/5 ม.3 บ้านโนนทัน ชุมชน5 ถโพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]