ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./140 07 ก.ค. 2560 ติดตั้งยางชลอความเร็ว บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 ตลอดซอย ซอยศรีจันทร์ 20 บางจุด ซอยศรีจันทร์ 22 บางจุด ซอย 12 นาฬิกาตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./232 07 ก.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ ป่านดาวคลีนิค ถ.รอบเมือง ใกล้โรงแรมจันทารา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1086 07 ก.ค. 2560 สายต่างๆ ที่อยุ่ตามเสา ไฟฟ้า บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 18 , 20 , 22 ซอย 12 นาฬิิกา ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1085 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 20 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1084 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านค้าร้านดาว ซอยดอกคูณ 2 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1083 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถงชวนชื่นซอย 2 จุดเฝ้าระวัง อปพร.หลอดไฟต่ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1082 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 11 คอกม้า โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1081 07 ก.ค. 2560 ขอเพิ่มไฟ บริเวณ เลขที่ 38/26 ซอยเกสร ถ.มิตรภาพ สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1080 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับเสาไฟแรกและเสาไฟหน้าบ้านเลขที่16/16 ในซอยสุขสวัสดิ์ข้างร้านส้มตำ(ซอยแยกขวามือทางเข้าซอยโรงเรียนไพบลูย์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./136 06 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณซอยมิตรภาพ 25 ช่วงสุดซอย ซอยเจริญคอนโด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./060 06 ก.ค. 2560 ตัดต้นมะพร้าวในเขตบ้าน บริเวณ ซอยทานตะวัน 200/34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1074 06 ก.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หลอดยาาว 10หลอด ใน ซอยสุขสบาย และซอยทานตะวัน 10 ซอยสุขสบาย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./013 06 ก.ค. 2560 ขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน กันยารัตน์ ซอยตลาดโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./338 06 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อทำถนนใหม่ เนื่องจากน้ำท่วมขังซ.ทานตะวัน คุ้มทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./269 06 ก.ค. 2560 ขอป้าย ซอยดอกคูณ 2 ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./270 06 ก.ค. 2560 ขอป้ายชลอความเร็ว ติดไว้ในชุมชน เป็นระยะๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./061 06 ก.ค. 2560 ขอถังดับเพลิง จำนวน 6 ถัง ชุมชนเหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อค./034 06 ก.ค. 2560 รางลัดปักป้ายถมดิน ล้อมรั่วให้ชัดเจนในที่ของเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1075 06 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด หลอดยาว 2-3 หลอด ซอยคุ้มดอกคูณ ซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./226 06 ก.ค. 2560 ถังขยะไม่เพียงพอ เติมส่งกลิ่นเหม็น ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อส./227 06 ก.ค. 2560 บ้างข้างเคียง เลี้ยงสนุขจำนวนมาก บริเวณ บ้าน 162/44 ถ.ชาตะผดุง ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./339 06 ก.ค. 2560 ลอกท่อระบายน้ำ ซอย 14,16 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./137 06 ก.ค. 2560 ฟุตบาทรำรุด หน้าร้านก๊วยเตี๋ยวแชมน์ ข้างร้านโบว์บิวตี้ ถนน ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./228 06 ก.ค. 2560 รถเก็บขยะไม่เข้ามาเก็บในหมู่บ้าน พิมาณเพลส (ซอย12) ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1076 06 ก.ค. 2560 ไฟฟฟ้าในซอย14/1 ดับ ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./064 06 ก.ค. 2560 สิ่งกีดขวางขนทางเข้า ตรงอู่ซ่อมรถ ถงชาตะผดุง มีกองล้อรถทับถมกัน มีร้านค้าวางป้าย หรือโต๊ะ ขวางบนทางเดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./335 06 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 118/21 ซอยมิตรภาพ 23 น้ำไม่ระบายเวลาฝนตก น้ำเอ่อล้น ออกมา บ่อพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./138 06 ก.ค. 2560 ขยายฟุตบาทปากซอย14,16 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./271 06 ก.ค. 2560 ตัดต้นไม้ที่บดบังเสาไฟ บริเวณ ถ.โพธิสาร โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./336 06 ก.ค. 2560 ขอท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ช่วงสุดซอย จะมีปัญหาระบายน้ำไม่ทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]