ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./418 05 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 207/36 ถ.กลางเมือง ซอยตรงข้ามโรงเรียนสวนสนุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./419 04 ส.ค. 2558 ได้มีัฝาท่อระบายน้ำชำรุด แตกและหัก หลุดลงไปในท่อระบายน้ำของเทศบาลนครขอนแก่น และอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านของครูไพรวัลย์ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เมื่อมีรถขับสวนกันไปมา และเด็กขี่รถจักรยานหรือวิ่งเล่น ได้ตกลงไปหลายครั้ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งมาตามนี้ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./300 04 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สี่แยกไฟแดงถนนหน้าเมือง ตัดกับ ถ.ประชาสโมสร บขส. ต้นก้ามปู บังสัญญาณไฟจราจร จนมองไม่เห็นตัวเลขบอกเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./102 04 ส.ค. 2558 มีรถขายของอยู่หน้าประตูโรงเรียนสนามบิน ประมานช่วงเลิกเรียน 15.30-17.00 จำนวน 4-5คัน เป็นรถพ่วงข้างมาขายของหน้าทางเข้าซึ่งทำให้ ทัศนะในการมองไม่เห็นเพราะมาจอดอยู่หน้าทางเข้า แล้วทำให้รถจอดซ้อนคัน เด็กก็มายืนซื้อของแล้วทำให้รถสายหลักติดช้า รถก็ติดมากพอแล้ว ยังจะให้ขาย เทศกิจก็โบกรถแต่ไม่รู้ทำไมไม่ไล่ออกนโยบายเขา ให้ไปขายฝั่งข้างอำเภอทั้งหมด ไม่ใช่หรอครับ ผมร้องเรียนวันที่ 4/8/58 ผมจะติดตาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./299 04 ส.ค. 2558 ทาสีกระถางต้นไม้ บริเวณหน้าร้านโลตัส เอ็กเพลส ถ.เหล่านาดี ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./280 04 ส.ค. 2558 ขอคืนถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณโลตัส เอ็กเพลส ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./417 04 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบริษัทสยามเหล็กไทย ยาวประมาณ 20 เมตร ถ.ศรีจันทร์ ทางบ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./101 04 ส.ค. 2558 รถขนดินทำดินหล่น ถนนสายใหญ่ คือ ถ.ศรีจันทร์ บริเวณชุมชนบ้านบะขาม อยากให้ช่วยเตือนรถที่ทำดินหล่นด้วย เพราะสกปรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1206 04 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย อู่ต่อรถบัส ซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./021 04 ส.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ขยายเขตไฟฟ้า ด้วยชุมชนหมู่บ้านสร้างใหม่ ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ยังไม่มี ดคมสว่าง ในชุมชนจึงขอ ความอนุเคราะห์ สำรวจขยายเขต ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1205 04 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย พจนา หน้าบ้านเลขที่ 108/27 ปากซอยแยกที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1204 04 ส.ค. 2558 หลอดไฟนีออนชำรุด บริเวณสุดซอย วุฒาราม 3 เสาไฟที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./100 04 ส.ค. 2558 ฝุ่น ดิน เต็มถนน บริเวณ ถนนหน้าเทคโนภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./279 04 ส.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ศาลาชุมชน ไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./091 04 ส.ค. 2558 ตัดต้นไม้ล้มทับ ศาลาชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อค./087 04 ส.ค. 2558 ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ส่วนร้านค้าและตัวบ้าน เพื่อขออนุญาตเทศบาล พัฒนาส่วนนอกอาคารร้านให้ถูกต้อง บริเวณซอยศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./099 04 ส.ค. 2558 จอดรถกีดขวาง บริเวณ ถนนสาธารณประโยชน์ ในซอย ศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อค./086 04 ส.ค. 2558 บ้านข้างเคียงต่อเติม ชิดเขต โดยไม่ขออนุญาติ บริเวณ บ้านเลขที่ 41/110 ซ.มิตรภาพ 11 ได้ต่อเติมบ้าน ชิดเขตรั้ว บ้านดดยไม่ได้รับอนุญาติ และโครงสร้างอาคารผิดหลัก เกรงว่าจะเป็นอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./098 04 ส.ค. 2558 มีการจอดรถกีดขวาง ในซอยชาตะผดุง 23 มีการจอดรถ ทางออก ปากซอย และร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./415 04 ส.ค. 2558 ฝาท่อชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 149 ซ.สวัสดี ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./414 04 ส.ค. 2558 ฝาท่อเสียงดัง บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 มีแผ่นเหล็ก เอาไปทับฝาท่อ ที่แตกทำให้การสัญจร มีเสียงดัง มากทำให้รำคาญ โดยเฉพาะเวลากลางคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./413 04 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าปากซอย อำมาตย์ 4 แตกชำรุด(ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./297 04 ส.ค. 2558 ขอยางมะตอย บริเวณ ถนนด้านข้างตลาด อ.จิระ ฝั่งทิศตะวันออก หน้าร้าน ไก่สดแหลมทอง และหน้าร้านขายน้ำแข็ง กลางถนน เป็นฝั่งต่างระดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./130 04 ส.ค. 2558 ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน บริเวณปากทางเข้าถนนหลังเมือง ซอย 1 ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./296 04 ส.ค. 2558 มีการทิ้งเศษอิฐ เศษปูน บริเวณที่ดินเปล่า ซอยเหล่านาดี 4/3 บริเวณหัวมุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1202 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ชัยพฤกษ์4 ถ.ชาตะผดุง (ตลาดน้อยโนนทัน) โคมสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1201 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 16 จุด ตามแผนที่ ที่ได้แนบมาด้านหลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1200 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่แยก ถ.อำมาตน์ ตัด ถ.หน้าเมือง - ถ.พิมพสุต ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1199 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.6 ซ.8 และ ซ.10 ซอยละ 2 หลอด และไฟแสงจันทร์ แถวๆ ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน และ ซอย รพ.สัตว์ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1198 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดประสานงานพ่อทองอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]