ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./114 19 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้พาดออกมาที่สายไฟหลายกิ่ง อยู่บริเวณหน้าโลตัส บ้านตูม เป็นต้นหางนกยูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./448 19 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนกลางเมืองบ้านพักตำรวจภาค 4 ตรงแท่งน้ำสูงเป็นหลอดไฟสีส้ม 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./112 19 ม.ค. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ในซอยถนนศรีธาตุ บ้านเลขที่ 44/3 ตันมาก ตรงข้ามโรงแรมเคียงตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./447 18 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 3 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./021 18 ม.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 26 - 26/6 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./446 18 ม.ค. 2560 ให้รื้อถอนฐานเสาไฟฟฟ้าเหล้ก บริเวณ ใกล้ร้านแสงทวีการไฟฟ้า ถ.หน้าเมือง ใกล้ ยูโอบี ตรงข้ามขอนแก่นโฮเต็ล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./020 18 ม.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ ถ.มิตรภาพ ซอย 23 ข้างโรงงานกนกไทยกรุ๊ป จำนวน 2-3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./113 18 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 10/24 หน้าบ้านประธานชอบ และซอย เหล่านาดี 10/13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./111 18 ม.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าวัดนันทิการาม จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./445 18 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย เหล่านาดี 10/24 หน้าบ้านพ่อวัฒน์ ใกล้ศาลาชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./444 18 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.ปากซอย เหล่านาดี 4 2.หน้าโรงน้ำแข็ง M.P. 3.เลขที่ 151/64 ( หน้าบ้านประธาน ) 4. หน้าบ้านเลขที่ 40/5 ซอยเหล่านาดี 4/5 เปลี่ยนทั้งชุด 5. หน้าบ้านเลขที่ 162/3 ซอย 4/3 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./058 18 ม.ค. 2560 ซ่อมแซม ถนนในซอยชำรุด บริเวณ ถ.เหล่านาดี 4/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./443 18 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ขอเปลี่ยนเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 34 ตรงปากซอยเสาที่ 1 และ บ้านเลขที่ 202/15 ขอเปลี่ยนเป้นหลอดใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./441 18 ม.ค. 2560 เมื่อคืนไฟฟ้าสาธารณะ ซ.ศรีจันทร์20,22 ซ.ประชาสโมสร 41,43ไฟฟ้าดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./442 17 ม.ค. 2560 ไฟส่องสว่างถนน ถนนโพธิสารหัวมุมแยก หน้าคูนหลวง รีเจ้นท์ ไฟไหม้เสาไฟฟ้าทำให้ไฟส่องสว่างดับ มาหลายวันแล้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./440 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดจอมศรี 3 จุด ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./083 17 ม.ค. 2560 มีการเผาหญ้า จากสุพรรณิการ์ อาทิตย์ละ 2 - 3 วัน ควันเข้ามาในบ้าน ถ.โพธิสาร โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./439 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยศิลปสนิท 8 จำนวน 2 หลอด 2.ซอยศิลปสนิท 14 จำนวน 1 หลอด 3. ซอย ส.พัฒนา จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./438 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยไทยเสถียร ใกล้อู่ซ่อมรถบัส ต้นซอย และท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./437 17 ม.ค. 2560 ไฟเสาสูงดับ ข้าง ซอยโรงแรมพูลแมน ใกล้เทศบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./436 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 ซอยข้างปั้มน้ำมัน ดับตลอดสาย ชุุมชนหลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./435 17 ม.ค. 2560 ขอเปลี่ยนโคมไฟในซอย จำนวน 4 จุด ขอโคมใหม่ หลอดใหญ่ บริเวณซอย กลางเมือง 18 ซอยสุขใจ 2 จุด และซอยกลางเมือง 18 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./434 17 ม.ค. 2560 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 31 ใกล้กับตึกแถว ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./433 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ในชุมชน ซอยราษฎร์คนึง 9 ไฟฟ้าหลอดยาว 1 หลอด เสาที่ 3 ซอยแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./432 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนริมกำแพงวัดด้านทิศใต้ แยกจากสนามฟุตบอล หญ้าเทียม - สามแยกซอย 1/1 ตัดกับ ถ.เสรีสัมพันธ์ หลอดยาว 1 หลอด - ซอย 7/2 หน้าร้าน อาหารตรงข้ามร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ - ซอย 7/2 แยกขวามือซอยระหว่างหอต้นรมย์ กับหอทวิน ด้านหลังหอทวิน - ซอย 7/2 แยกชวามือมุมหอทวินด้านทิศตะวันตกเข้าซอยหลอดที่ 2,3 - ซอย 7/2 แยกขวามือเข้าซอยจินตนาเฮ้าส์ ปากทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./431 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 10 หลอดที่ 2 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./430 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 29 เลยโรงแรม ออซีซั่น 30 เมตร หน้าบ้าน หมอจินดา ( ติดแล้วดับอีก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./429 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 21 ซอยบริษัท มิตซูยนต์ ไพบูลย์ ถึง หน้าเซ็นโทซ่า ถ.ศรีจันทร์ ดับนานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./428 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุง ซอย 12 ซอย 14/2 และสายหลัก ถ.ชาตะผดุงทางเข้าซอย ชาตะผดุง 14 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./427 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1. ซอยพัทยา 1 สุดซอยซ้ายมือติดกับสระน้ำพัทยา 2.ซอยพัทยา 2 สี่แยกร้านตัดเสื้อผ้ากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]