ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./120 01 ก.พ. 2560 ฝาตะแกรงเหล็กชำรุด บริวณ หน้าเซเว่น ตรงข้ามกับ เจ้าแม่สองนาง ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./129 01 ก.พ. 2560 ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านเซเว่น อยู่ตรงข้าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./091 01 ก.พ. 2560 รถขยะ ส่งกลิ่น และทำพื้นที่สกปรก บริเวณ ริมรั้วของคริสจักร ขอนแก่น จอดทุกวัน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นภาพที่ไม่สวยงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./066 01 ก.พ. 2560 เทคอนกรีต สำหรับทิ้งขยะ และยางมะตอย ปะถนนรอบชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./128 31 ม.ค. 2560 ขอกระจกนูน บริเวณ สามแยก บ้านเลขที่ 18/129 ในซอยอดุลยาราม 2/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./489 31 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ ต้นซอย ใกล้หมู่บ้านแสนสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./488 31 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.ถ.ศรีมารัตน์ ปากซอยศรีมารัตน์ 12 จำนวน 1 หลอด 2.ซ.ศรีมารัตน์ 17 หน้าป้ายชุมชนสามเหลี่ยม 4 จำนวน 1 หลอด 3.ซ.ศิลปสนิท 8 สามแยกสันติไมตรี จำนวน 1 หลอด 4.ซ.ส.พัฒนา 2 หลอด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 121/26 และติดบ้าน เลขที่ 121/96
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./487 31 ม.ค. 2560 ขอชุดโคมไฟฟ้า + พร้อมหลอด บริเวณ เลขที่ 664/5 ซอยกลางเมือง 9 ข้างร้านอัมพร แหนมเนือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./486 31 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 14/2 1 จุด และ ถ.ชาตะผดุง 2 จุด ไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./485 31 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ตัด ถ.ศรีมารัตน์ และหน้าคุมอง จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./023 30 ม.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ ถนนชาตะผดุง ตัดกับ ถนนประชาสโมสร ตรงไปสุดถนน ทะลุทุ่งสร้าง ต้นไม้สองข้างทาง ขวางอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./484 30 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 83/4 ซอยสมพงษ์ . หน้าบ้านเลขที่ 62/1 และใกล้เคียง ซอยโพธิสาร 15 ชุมชนโนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./119 30 ม.ค. 2560 ลอกท่อระบายน้ำทั้งชุมชน ( หมู่บ้านพิมานชล 2 ) ถ.รอบบึงแก่่นคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./090 30 ม.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ ถนนชาตะผดุง ตรงไปสุดทะลุทุ่งสร้าง หลังร้านแก๊สหุงต้ม ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./028 30 ม.ค. 2560 มีการจอรถไม่เป็นระเบีบย และเข้า ออก ของโรงงานถั่งงอก ในหมู่บ้านกัญญารัตน์ การ์เด้นวิว รีสอร์ท ถ.โพธิสาร โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./089 30 ม.ค. 2560 กลิ่นรบกวน จากการทำโรงงานถั่งงอก ภายในหมู่บ้านกัญญารัตน์ การ์เด้น วิว รีสอร์ท ถ.โพธิสาร โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./483 30 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 18/129 ซอยอดุลยาราม 2/1 หลอดนีออนยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./016 30 ม.ค. 2560 ตรวจสอบการก่อสร้าง อาคารพานิชย์ ( ต่อเติม ) บริเวณเลขที่ 26/41 ถ.ศรีจันทร์ บ้านศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./482 30 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าห้องสำนักปลัด 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./481 27 ม.ค. 2560 เสาไฟฟ้าทนุดและเสียมาก บริเวณ ซอย 13 ถ.หน้าเมือง ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าบ้านห่างจากพื้นประมาณ 50 เมตร กลังเกิดอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./127 26 ม.ค. 2560 ขอให้ตีเส้น ขาว - แดง บริเวณ ข้าง ทางซอยศรีมารัตน์ 2 ฝั่ง ของ รพ.กรุงเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./480 26 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในหมุ่บ้านพิมานชื่น สุดซอย ของหมู่บ้าน ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./479 26 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยราษฎร์คนึง 20 ช่วยแก้ไขเปลี่ยนทิศทางของโคมไฟให้ด้วย ชุมชนโนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./126 25 ม.ค. 2560 ขอป้ายชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./478 25 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/51 ซอยเมตตาเดิม ที่ทำการชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./125 25 ม.ค. 2560 ตีเส้น ห้ามจอด ขาว - แดง ในซอยมะลิวัลย์ 5 ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./065 25 ม.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ชุมชนหนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./124 25 ม.ค. 2560 ขอไฟกระพริบ บริเวณ สะพาน หัวโค้ง ชุมชนหัวสะพานสัมพัีนธ์ ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./123 25 ม.ค. 2560 ขอกระจกนูน บริเวณ ทางโค้ง ซอย ราษฎร์คนึง 23 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./027 25 ม.ค. 2560 กีดขวางทาง บริเวณ ร้านโชค เฮงเจริญ ถ.เทพารักษ์ ร้านรับซื้อของเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500]