ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./514 17 ก.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าปากซอย เยื้องศูนย์แพทย์ ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1399 17 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ชาตะผดุง 11 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./156 16 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด บริเวณรับซื้อของเก่า ใกล้โรงงานเบทาโกร โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./155 16 ก.ย. 2558 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ หน้าร้านกาแฟ ติดพัน ข้าง ๆ คลินิค จัดฟันหมออ๓ิวัฒน์ ถ.กังสดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1398 16 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ศรีมารัตน์ หัวมุมซอยนิรมล ซ.อบเชย หัวมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./107 16 ก.ย. 2558 ขอรถตัดกระเช้า ต้นไม้ใหญ่ ในชุมชน สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./351 16 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ในชุมชน สามเหลี่ยม 1 ซ.คำเสถียร ซอย เทพผาสุข และ ถ.หมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./106 16 ก.ย. 2558 ตัดต้นไม้ ภายใน ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 ถ.หลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./154 16 ก.ย. 2558 ฟุตบาทชำรุดเป็นหลุม บริเวณร้านทรัพย์ไพศาล หัวมุม ซอยศิริพร 13 ตัด ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./153 16 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด ถนนชวนชื่น ตัด ถ.รอบเมือง มีเซเว่น และซอยเวชยันต์ ตัด ถ.รอบเมือง ในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./152 16 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณ ซอยพัทยา 2 แยกร้านตัดเสื้อกรแก้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./512 16 ก.ย. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย หน้าเมือง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./511 16 ก.ย. 2558 ซ่อมแซมบ่อพัก ขอวัสดุ ทำเอง บริเวณซอยหน้าเมือง 3 หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./510 16 ก.ย. 2558 ฝาท่อแตกชำรุด บริเวณอีสานพิมานกรุ๊ป ถ.ข้างวิทยาลัยอาชีวะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1397 16 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ประตู ทางเข้าหมู่บ้านวราศิริ ไฟไม่ติด ซอยพัทยา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./350 16 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ชุมชนโนนทัน 8บริเวณที่ว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1396 16 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนโนนชัย 2 1.ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 17 2. ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 8 ตรงถังขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1394 16 ก.ย. 2558 โคมไฟนีออนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 49/9-10 ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1395 16 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย ซอยพิมพสุต 3 ซอยเซ็นปอล ทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./509 16 ก.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ ต่างระดะบ สูงมาก หน้าบ้านเลขที่ 51/14 ถ.พิมพสุต หน้าร้านพระธรรมขันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./508 16 ก.ย. 2558 ท่อระบายน้ำตัน หน้าบ้านเลขที่ 48/15-16 ซ.อำมาตย์ 4 ถ.อำมาตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1393 16 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย 7 ชุมชน ตชด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./507 16 ก.ย. 2558 ท่อระบายน้ำ อุดตัน ในชุมชน ตชด.ซอย 7 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./323 16 ก.ย. 2558 กำจัดยุงลาย ชมุชนหลังศูนย์ราชการ 1 ภายในชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./506 16 ก.ย. 2558 น้ำขังในท่อ บริเวณ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1เส้นหน้า ตชด. ผู้รับเหมาวางท่อไม่ได้ระดับ ทำให้น้ำท่วมขัง ท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1392 16 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1 หน้าบ้านเลขที่ 76/60 ซ.พัทยา 1 2.หน้าบ้านเลขที่ 88/40 ซ.พัทยา 3 ใกล้ศาลาชุมชน 3. หน้าบ้านเช่า ใกล้กับบ้านประธานชุมชน ไฟ ติด ๆ ดับ ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1391 16 ก.ย. 2558 ขอติดตั้งไฟถนนเพิ่ม 1.หน้าบ้านเลขที่ 76/11 ซ.พัทยา 1 2.หน้าบ้านเลขที่ 76/17 ซ.พัทยา 1 3.หลังบ้านเลขที่ 88/23 ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อท./115 16 ก.ย. 2558 ขอแจ้งเบาะแสการเล่นการพนันและเจ้ามือหวยเถื่อน บ้านเลขที่ 57/9และบ้านที่อยู่ติดกัน บ้านโนนทัน หมู่ 3 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นร้านเสริมสวยชื่อเพ็ชรบิวตี้ และบ้านข้างๆปลูกติดกัน(เพราะเป็นญาติกัน) บ้านทั้งสองหลังนี้ ชั้นบนทำด้วยไม้ชั้นล่างทำด้วยปูน ไม่มีรั้วหน้าบ้านทั้งสองหลัง เกือบทุกวันจะมีรถหลากหลายแวะเวียนบ้านสองหลังนี้เป็นประจำ ตั้งแต่ 11:00-21:00(ไม่ได้มาเสริมสวยแค่อย่างเดียว) เมื่อถึงช่วงใกล้หวยออก(ก่อนวันหวยออก-วันหวยออก-หลังวันหวยออก) ในเวลาที่ประกาศผลสลากกินแบ่งจะมีรถจอดอยู่หน้าบ้านสองหลังนี้ไม่ต่ำกว่า4คันและมอเตอร์ไซค์อีกจำนวนมาก บ้านหลังนี้มักส่งเสียงดังเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./324 15 ก.ย. 2558 ขอร้องทุกข์เรื่องร้านรับซื้อขยะข้างบ้านส่งกลิ่นเหม็น เคยแจ้งไปแล้วมี จนท.เทศบาลมาดำเนินการแล้ว แต่ขยะดังกล่าวยังส่งกลิ่นเหม็น เพราะสถานที่เก็บขยะของเขาไม่มีหลังคาเวลาฝนตกทำให้ขยะเน่าเหม็นมากค่ะ และขยะมีปริมาณมากกลัวเรื่องไฟไหม้ด้วย จะขอความกรุณาช่วยหาทางแก้ไขให้หน่อยได้ไหมคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1390 15 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านดอนหญ้านาง หัวมุม ซ.กสิกร 7 หัวมุมเลี้ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]