ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1306 27 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณใน หมู่บ้านพิมานชื่น จำนวน 3 จุด ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1305 26 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โต้รุ่งข้างร้านไทยวิทยุ ถ.หน้าเมือง ใกล้เซเว่น มีซอยโค้งเข้าไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./305 26 ส.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 118/1 ซ.แม่บุหลัน ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./109 26 ส.ค. 2558 เรื่องรถขนดิน ทำถนนเละ บริเวณถนนประชาสโมสร 52 ปากซอย 12 นาฬิกา มีรถขนดินวิ่ง ทำให้ถนนเละ สกปรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1304 26 ส.ค. 2558 หลอดไฟนีออนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 791/1 ซ.วุฒาราม 9 และหน้าหอพักอยู่สุข หน้าบ้านเลขที่ 596/113
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./108 26 ส.ค. 2558 อยากให้รถขนดินวิ่งทางอื่น เนื่องจาก รถบรรทุกวิ่งผ่าน ทำให้เสียงดัง อยากให้รถบรรทุกใช้เส้นทางอื่น บริเวณซอย มิตรภาพ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1303 26 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 9 ตรงข้ามหอพักหญิง ชะแล่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./304 26 ส.ค. 2558 เก็บเศษกิ่งไม้ บริเวณซอย แรกซ้ายมือ บ้านหลังที่ 3 ซอย กศน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./466 26 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุด บริเวณ เลขที่ 102/8 ถ.ชาตะผดุง โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1302 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ราษฎร์คนึง 25 หน้าซอยมีร้านขายของชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./465 25 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณอาคารพาณิชย์ เลขที่ 47/40 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ ไม่มีฝาท่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./464 25 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้า อาคารพาณิชย์ เลขที่ 47/29 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1301 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเย็นซ่า หน้าบ้านเลขที่ 107 ถ.หลังเมือง จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1300 25 ส.ค. 2558 เปลี่ยนหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟถนน 1.ซอย ศรีจันทร์ 29 หน้าบ้านเลขที่ 149/56 บ้านสวนสิทธิโชค 2.ซอยศรีจันทร์ 25 โคมหัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1299 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดแนว บริเวณ ซ.ศรีมารัตน์ 12 จำนวน 2 จุด ถ.หมอชาญอุทิศ 2 จุด ถ.ศรีมารัตน์ 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1298 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ กลางสี่แยก ถ.ศรีมารัตน์ 3 จุด ศรีมารัตน์ 1 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1297 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ศรีจันทร์ 31 ซอยตรงเซเว่น ช่วงหอ Sk โฮม และ อินทราเพลส เคยติดแล้วดับอีก และดับบ่อย อยากให้ตรวจสอบตรงขั้วด้วย จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1296 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 430 ถ.จอมพล หลอดนีออนยาว ดับ 2-3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./303 25 ส.ค. 2558 ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขยะย่อยสลายยาก บริเวณซอย เทพารักษ์11 บริษัท หย่งฟิง ใกล้โรงแรมเวียงสวรรค์เก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1295 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ขาด บริเวณ ถ.ประชาสำราญ หัวมุม ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1294 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 10 ต้นซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./463 25 ส.ค. 2558 น้ำท่วมขังถนน บริเวณซอยฉิมพลี 9/5 หน้าบ้านเลขที่ 32/43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./093 24 ส.ค. 2558 อาคารพานิชย์มีการต่อเติม ดัดแปลง มีคานเหล็ก สามารถทำได้หรือไม่ในเขตเทศบาล ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ การดัดแปลงเพื่อการค้าส่ง ค้าปลีก บริเวณ อาคารพิมานคอนโด 1 เลี้ยวเข้ามาจะเห็นโรงรับจำนำ หน้าซอยมีร้านขายรองเท้า ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อค./092 24 ส.ค. 2558 ตรวจสอบกันสาดข้างบ้านมีปัญหาเวลาฝนตก น้ำกระเด็น โดนตัวบ้าน บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 153/2 ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./461 24 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าปากซอย วุฒาราม 3 น้ำท่วมขังถนนในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./101 24 ส.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ ร้านขายลูกชิ้น ถ.สามัคคีอุทิศ ใกล้ที่ทำการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./302 24 ส.ค. 2558 ขอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บกิ่งไม้ ท่อนไม้ที่ตัดแล้ว ภายในวัดป่าชัยวัน ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./462 24 ส.ค. 2558 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 22 ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./460 24 ส.ค. 2558 ซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ 1.สามแยกซอย 5 ตัดกับ 5/1 ตะแกรงเหล็กฝาบ่อชำรุด 2.ถ.อดุลยารามหน้าร้านขาย ปลีก ส่ง นิวมาร์ท บ่าบ่อพักชำรุด ทำให้ฝาทรุดตัว เป็นหลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./141 24 ส.ค. 2558 ถนนทรุด และเติมดินขอบฟุตบาท บริเวณถนนสายหลักตลอดสาย ถ.บ้านกอก ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]