ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1475 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ เส้นหลักและฝั่งซ้าย ขวา จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1474 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยไทยสมุทร ถ.ศิลปสนิท ซอย 7 หน้าบ้านเลขที่ 49/14 2.หน้าอู่ช่างเปี๊ยก ซอยคาเจริญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1473 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 466/7 เข้าหมู่บ้านนักกีฬา ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1472 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุง 3 จุด ตัด ถนนประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1471 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามกีฬาชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1470 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านกัญญารัตน์เลขที่ 79/73 ถ.โพธิสาร จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1469 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด. บริเวณต้นที่2 ติดฟดับๆขอเปลี่ยนเป็นLED. คี้มหลังตลาดต้นตาล ซอยโพธิ์ทอง หน้าบ้านเลขที่ 385/5 แม่ประภาส สมภักดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1468 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับซอยมณีพรรณ เสาที่ 2-4 ขาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./449 27 ส.ค. 2561 ข้างบ่อพักชำรุด บริเวณ เลขที่ 182/35 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./448 27 ส.ค. 2561 ฝาท่อชำรุด บริเวณ หน้าบ้านประธานชุมชน 167/2 ซอยมิตรภาพ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./447 27 ส.ค. 2561 ฝาท่อชำรุดบริเวณ หน้าเซเว่นสาธารณสุข และซอยอนามัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./446 27 ส.ค. 2561 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ในชุมชนหลักเมือง ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1466 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ. บริเวณ เลขที่ 28/3 บ้านประธานชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1465 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนกลางเมือง หน้าวัดธาตุประมาณ 7 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1464 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ. บริเวณ ซ.ราชสิทธิ์ ถ.กสิกรทุทงสร้าง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1463 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหน้าวัดศรีธาตีบ้านตููม. ซอยที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1462 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ. บริเวณ 1.เลขที่259/49. 2.ถ.ร่วมมาลาเรียตัดถ.อนามัย 4 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1461 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสำราญตรงข้าม ตชด.ในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1460 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ถ.หลังเมือง หน้าโรงแรมเจริญจิตร วัดศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1459 27 ส.ค. 2561 หลอดนีออนยาว 5 หลอด 1.หน้าบ้านเลขที่ 193/12 2.เลขที่ 194/ 20 อยู่ซอยเดียวกับบ้านประธาน 3.เลขที่ 173/13 4.เลขที่ 178/65 5.เลขทีท173 /23 ซ.ประชาสโมสร 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1458 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบริเวณ เลขที่ 229/8 ซอยหลังศูนย์าชการ 14/2หลอดสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1457 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยเหล่านาดี 1และ 3 ดับตลอดสาย 2.ซอยหน้าเมือง 7 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1456 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด ซ.สุขสบายซ.ชาตะผดุง11 จำนวน 2จุด และใกล้บ้าน พ.ท.ดารัง 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1455 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ จากหน้าโรงเรียนเทศบาลโนนชัยถึงร้านส้มตำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1454 27 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบริเวณวัดศรีฐานอยู่ติดกำแพงวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1452 25 ส.ค. 2561 เบเกอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาชุมชนธารทิพย์ชำรุดไฟดับทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1453 25 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าส่่่่่่่่องถนน ในซอยแม่ทองพูน ถนนกลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./347 24 ส.ค. 2561 ทาสีขาวแดงปากซอย บริเวณ ถ.มิตรภาพ ด้านฝั่งตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ ตั้งแต่ข้าง สนง.พัฒนาที่ดิน ถึง ธนาคารกรุงไทย สาขามอดินแดง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./138 24 ส.ค. 2561 ทางเท้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 18/15 โมเดิร์นฟอร์ม ถ.ศรีจันทร์ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./081 24 ส.ค. 2561 กีดขวางทาง บริเวณ ทางเดินตรงข้าม ดรงเรียนมหาไถ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]