ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./001 05 ต.ค. 2559 1.มีการขโมยตกปลา โดยใช้เบ็ด และเอาเหล้ามากิน บริเวณ เจ้าแม่สองนาง (ท่าน้ำ) 2.ขอให้เจ้าหน้าที่ อปพร. เดินตรวจตรา ความปลอดภัยในบึงแก่นนครด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./005 05 ต.ค. 2559 1.พบเห็นการกินเหล้าและสูบบุหรี่ ภายในบึงแก่นนคร เป็นประจำทุกวัน (ช่วงเย็น) บริเวณจุดขายอาหารปลาตรงข้ามวัดกลาง (บริเวณท่าน้ำ) 2. ฝั่งตรงข้ามกับวัดธาตุ เวลา 09.00-15.00 น. และมีการขายยาเสพติดย์ 3.บริเวณสนามตะกร้อ มีการกินเหล้าสูบบุหรี่ สร้างความไม่ปลอดภัยกับคนที่ วิ่งออกกำลังกาย และ 4.อยากให้ทางเทศบาลทำแผงกั้น หรือ ปิดประตูบึงแก่นนคร บริเวณใกล้ศูนย์ อปพร. เพราะมีคนเอารถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในบริเวณบึงแก่นนคร ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./004 05 ต.ค. 2559 กีดขวางทางเข้าบ้าน ด้านหลังเซ็นโทซ่า ใกล้ตลาดบางลำภู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./003 05 ต.ค. 2559 ทำแปลงปลูกต้นไม้ล้ำซอยสาธารณะ บริเวณ ซอย ชาตะผดุง 2/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./030 05 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับตลอดสาย ดับมาแล้ว 2 คืน บริเวณ ซอย กลางเมือง5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./003 05 ต.ค. 2559 ขอให้เก็บขยะ ในซอยจันทร์เจริญ ทั้งซอยเข้าไปในซอย GF ขวามือซอยแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./009 05 ต.ค. 2559 มีต้นไม้หลายต้นโน้มใส่สายไฟฟ้าใน ซ.ประชาสโมสร 33 และ ซ.31/1 อาจทำให้ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาดได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./002 04 ต.ค. 2559 กลิ่นเหม็นขยะ แถวโรงแยกขยะ โนนทัน ช่วงตอนกลางคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./029 04 ต.ค. 2559 ไฟดับ ซอยข้างโรงแรมพูลแมน ถนน คลองน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./006 04 ต.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ 1.หลังตลาด อ.จิระ ใกล้ ๆ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ถ.พิมพสุต ตัด ถ.เทพารักษ์ 2.บริเวณ เทพารักษ์ ตัด ถ.ประชาสโมสร ใกล้สี่แยกไฟแดง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./008 04 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.เลขที่ 7/205 ติดไฟฟ้าแรงสูง 2.ต้นสัตบรรณ ขวางทางสาธารณะ เลขที่ 227/301 ซอยประชาสโมสร 48
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./005 04 ต.ค. 2559 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ เลขที่ 20/17 ร้านยาพ่อแม่ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ก่อนถึงวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./027 04 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ เส้นแยกกังสดาล หน้าหอกาญจนาภิเษก มข. ถึง รพ.กรุงเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./001 04 ต.ค. 2559 บ้าน 3 หลังชิตเขตโดยไม่ได้มีหนังสือยินยอมจากที่ข้างเคียง ตามที่ผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการสร้างอาคาร 3 หลัง ล้อมรอบบ้านเลขที่ 9/9 โดยไม่ทำผนังทึบ และผนังทึบชิตเขตที่ดิน โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากเจ้าของที่ข้างเคียง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559 / 21 ก.ค. 2559 / 16 ส.ค. 2559 ผลการตรวจสอบ ที่ ขก.5204/4978 วันที่ 2 ก.ย.2559 ได้แจ้งผลเพียง บ้านเลขที่ 21/8 ถ.เทพารักษ์ ว่าสร้างผิดแบบ ไปจากจุดที่ขออนุญาติ แต่ไม่ได้ชี้แจงถึงจุดประสงค์ของผู้ร้องเรียน ต้องการให้ ออกคำสั่งให้อาคารทั้ง 3 สร้างผนัง ของอาคารให้ห่างจากเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./026 04 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ มุมทางเข้าหอพัก ซีเอ็ม เพลส ซอยโรงพิมพ์ ใกล้โรงพิมพ์ คลังนานาวิทยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./025 04 ต.ค. 2559 ไฟฟ้า ติดตลอด ทั้งวันทั้งคืน 7 - 8 จุด บริเวณ ซีเอ็มเพลส และ ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น ใกล้โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ซอย ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./023 04 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร ซอย 27 หน้าบ้านเลขที่ 35/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./024 04 ต.ค. 2559 ติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติม ซ.ศรีจันทร์18แยก3และแยก4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./028 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าถนนสายหลักชุมชนหนองวัดพัฒนา(ถนนบ้านกอกฝั่งทางรถไฟถึงแยกเทคโนภาค) แสงสว่างไม่พอขอให้สำนักช่างเพิ่มหลอดไฟและชุดโคมไฟจำนวน 6 จุด ในช่วงเวลาเย็น เป็นอันตรายต่อรถจักรยานยนต์ และคนเดินข้ามถนนจับจ่ายซื้อของเป็นอย่างมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./004 03 ต.ค. 2559 ตรวจสอบการขุดเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 218/51 ซอยศรีจันทร์ 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./003 03 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บริเวณเลขที่ 222/63 ซอยประชาสโมสร 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./002 03 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 11/3 ถ.วุฒาราม ทั้งซอยฝั่งตะวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./003 03 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 81 ถ.โพธิสารใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./002 03 ต.ค. 2559 รื้อหลังคาคอนกรีต ปากซอย 40 ถ.ประชาสโมโมสร ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./001 03 ต.ค. 2559 ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยมุ่งงามร้านเสริมสวยน้องแตง และซอยสุมงคล ร้านตาชั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./002 03 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และขอเพิ่มฝาท่อ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 82/3 ซอย ศรีจันทร์ 22 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./001 03 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 18 แและศรีจันทร์ 18 แยก 1 และ แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./022 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 7 ถ.ศรีมารัตน์ โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อย และถ.ศรีมารัตน์ซอย 2ถ.หมอชาญอุทิศ บ้าน พ.พาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./004 03 ต.ค. 2559 ถนนเป็นหลุมทางเข้าศูนย์เด็กเล็กหนองใหญ่1และหน้าบ้านเลขที่ 67/2 ซ.ศรีจันทร์20แยก2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./021 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.อำมาตย์ ตัด ถ.ห้าพฤศจิกา จำนวน 3 หลอด หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวน่องลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]