ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./636 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หลอดยาว เลขที่ 93/7 ซอยศรีจันทร์ 10/1 2.หลอดนีออนยาว เลขที่ 93/50 ซอยคลีนิคฝ้าย 3.นีออนยาว พร้อมราง หน้าหอพักกาฬสินธุ์ ซอยประชาสโมสร 13 4. นีออนสั้น หน้าบ้านเลขที่ 78/71 ซอยประชาสโมสร 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./635 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 3 ตรงหน้าทาวเฮ้าส์ ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./170 09 มี.ค. 2560 ท่ออุดตัน อยากให้เจาะรูระบายน้ำ ใหญ่กว่าเดิม น้ำระบายไม่ได้ บริเวณ ตรงข้าม รพ.จิตเวช เลขที่ 184/34 ซอย 17 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./169 09 มี.ค. 2560 การปล่อยน้ำเสีย บริเวณ หลังโรงแรมอวานี ขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./168 09 มี.ค. 2560 ฝาตะแกรงเหล็กชำรุด บริเวณ ช่วงโค้ง ตรงหน้าป้ายหอพัก ธีรโชติเพลส ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./035 09 มี.ค. 2560 มีรถเก่ามาจอดทิ้งไว้ ทำให้ชาวบ้านเดือร้อน รำคาญ และอาจเกิดอันตราย มีรถเก่า จำนวน 2 คัน ในซอยมิตรภาพ 10 หน้าบริษัทฮีโน่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./081 09 มี.ค. 2560 ขอติดตั้งลูกระนาด บริเวณ ถนนในชุมชน ศรีฐาน 2 จำนวน 7 จุด ซอยวัดป่าชัยวัน และซอยมะลิวัลย์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./633 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยก ถ.ประชาสโมสร ตัดกับ ถนนชาตะผดุง เป็นไฟถนนดับ หน้าหมอเชิดชัย ทางไปกาฬสินะุ์ จำนวน 3-4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./634 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ในซอย เวชพงษ์ 1 สุดซอยหลังร้านขายของชำ ฝั่งถนนกัลปพฤกษ์ ซอยมะลิวัลย์7 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./632 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 83/2 ซอยสมพงษ์ 2. เลขที่ 82/23 ซอยคำสะอาด 3. เลขที่ 14/14 4. เลขที่ 87/1 ซอยโพธิสาร 15 ปากซอยศรีชนะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./631 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 3/997 และ 3/1000 ชุมชนการเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./630 08 มี.ค. 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 60 ร้องขอไฟแสงสว่างด้านหลังศูนย์เยาวชนและครอบครัว (ทิศใต้ของศูนย์ ฝั่งทิศตะวันออก) และวันที่ 7 มีนาคม 60 เจ้าหน้าที่เทศบาลมาเปลี่ยนแล้ว แต่ไม่ถูกจุดไฟแสงสว่างที่ดับ 3 หลอด ปัจจุบันยังคงดับเหมือนเดิม จึงขอความอนุเคราะห์นำหลอดมาเปลี่ยนด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง และขอเสนอแนะให้มี รปภ.มาสอดส่องรอบๆอาคารศูนย์เยาวชนด้วย เพราะบ่อยครั้งที่มีวัยรุ่นมาสุ่มกันเป็นประจำ อย่างน้อยคืนละ 5-6 รอบก็ดี ช่วยกันป้องกันไว้ เผื่อวัยรุ่นคึกคนองจุดไฟเผาอาคารจะลำบาก หวังว่าคงได้รับการพิจรณาไปในทางที่ดี ขอแบพระคุณมาล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./629 08 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าหมู่บ้านพิมานบุรี 1 ถ.โพธิสาร โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./167 08 มี.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 109/183 ใกล้สวนสุพรรณิการ์ ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./628 08 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดัีบ ซอยราษฎร์คนึง 8 หลอดที่ 1,2,3 และหน้าหอกระจายข่าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./163 08 มี.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด หน้าเทคโนราชมงคล ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./627 08 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซอย 10 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./626 08 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขสบาย 5 ถ.โพธิสาร ตลอดสาย ( ติดแล้วดับอีก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./625 08 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนทั้งหมด 24 หลอด ชุมชนเจ้าพ่อเกษม ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./122 08 มี.ค. 2560 มีการทิ้งขยะ การเลี้ยงไก่ อุจจาระเรี่ยราด บริเวณบ้านเลขที่ 86/15 ซอย พัทยา 4 ถ.โพธิสาร ทางไปบ้านผือ จากข้างบ้านเคยทะเลาะกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./166 08 มี.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ในชุมชนมิตรภาพ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./624 08 มี.ค. 2560 1.ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ใช้การไม่ได้ ตรงเกาะ ระหว่างเส้นทางหลักกับเส้นคู่ขนาน ถนนมิตรภาพ ช่วงหน้าธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง สะพานลอยหน้าซอยมิตรภาพ15 อยู่ในความดูแลของหน่วยงานใดครับ 2.อยากให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ช่วยเปิดไฟฟ้าแสงสว่างจุดนี้ หรือแก้ไขจุดดังกล่าว ให้มีแสงสว่าง เพื่อให้ประชาชน ที่สัญจรไปมาเกิดความปลอดภัย ในตอนกลางคืน โดยเฉพาะ ตรงจุด บริเวณ ตอหม้อสะพานลอยที่มืดและบดบังทางเข้าซอยมิตรภาพ15 ซึ่งเป็นจุด ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ได้ เนื่องจาก มีประชาชนเดินทางเข้าออกในซอยมิตรภาพ15 และถนนมิตรภาพ นี่เป็นจำนวนมาก จึงเรียน มาเพื่อพิจารณาช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./162 07 มี.ค. 2560 เนื่องจากกระจกนูนโค้งส่องทางจราจร ที่ติดอยู่บริเวณ 4แยกในซอยศรีจันทร์29 มีความขุ่นมัว จนปัจจุบันมองเห็นเป็นสีเหลือง จึงอยากขอความกรุณาให้ช่วยเปลี่ยนด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./623 07 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโชคดีสุดซอย ขวามือ ทะลุถนนเฉลิมพระเเกียรติ หลังแรกสุด เลขที่ 57/7 หน้าสถานธนานุบาล ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./622 07 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ซอย 9 หน้าหมู่บ้านร่มเย็น ตรงป้ายหน้าหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./621 07 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 21 ตรงหน้าบ้านหมอสามารถ และตรงข้ามประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./620 07 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 4 หลอดสุดท้ายสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./619 07 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ใกล้สำนักงานหมอเซง เป็นต้นไป ถึงทำนองลาบเป็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./121 07 มี.ค. 2560 ตัดหญ้า + ทำความสะอาด บริเวณ ชุมใชนโนนทัน 9 ซอย 3 และรอบชุมชนใกล้วัดศรีสว่าง โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./165 07 มี.ค. 2560 ขอรถดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ใกล้กับโรงเรียนกวดวิชาครูสมศรี ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]